HAK-İŞ KADIN KOMİTESİNDEN “AB ve TÜRKİYE’DE KADIN HAKLARI” SEMİNERİNE YOĞUN KATILIM

24 Aralık 2012 14:00, Haberler


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİNDEN

“AB ve TÜRKİYE’DE KADIN HAKLARI”

SEMİNERİNE YOĞUN KATILIM

 

20-21 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi 31. Toplantısı çerçevesinde 21 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen “AB ve Türkiye’de Kadın Hakları” Seminerine HAK-İŞ Kadın Komitesi üyeleri yoğun bir katılımla iştirak etti.

 

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Jülide Sarıeroğlu ve Konfederasyonumuz Kadın Komitesi üyeleri olarak Hizmet-İş Kadın Komitesi Başkanı Emel Ünal Kılıç, Başkan Yardımcısı Melike Özmen;  Öz Orman-İş Sendikası’ndan Benül Topuzoğlu ve Hale Bakkal,  Öz İplik-İş Sendikasından Didem Boztaş ve Esin Kantar, , Çelik-İş Sendikası Kadın Komitesi Üyesi Nigar Uygur, Öz Gıda-İş Sendikası Kadın Komitesi başkanı Tuğba Balcı, Başkan Yardımcısı Eda Güner, OLEYİS Sendikası Kadın Komitesi Üyesi İrem Çelen’in katıldığı Seminerde ülkemizde ve AB’de kadının konumu ve kadın hakları, İşyerinde Eşitlik, Kadına yönelik şiddet konuları ele alındı.

 

Türkiye ve AB’de kadın hakları ve gelişmeler” konusunda Türkiye–AB  KPK Eş Başkanı  Helene Flautre, KAGIDER Başkanı Dr. Gülden Türkan’ın yaptığı sunumların ardından, seminer oturumlarında; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ercan, ILO Türkiye ofisi  Direktörü  Ümit Deniz Efendioğlu “İşyerinde Eşitlik” konulu,   Raportör EESC Üyesi, Mario Soares,  Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Etki Analizi Programı Direktörü Dr. Sibel Guven, Kadının Statüsü Genel Müdürü Özlem Bozkurt Gevrek ise “Kadına Yönelik Şiddet” konulu birer sunum gerçekleştirdiler.

 

Sunumların ardından yapılan müzakereler bölümünde söz alan HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Jülide Sarıeroğlu HAK-İŞ Konfederasyonu’nun kadın odaklı konularda yaşanan gelişmeler konusunda, seminerde söz alan birçok katılımcının aksine, olumsuz bir bakış açısına sahip olmadığını vurgulayarak “Kadın odaklı konularda yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir ivme kazandığını düşünüyoruz. Geçmişte sadece kadın hareketinin yaptığı mücadeleye bugün, Türkiye’nin en üst çatı kuruluşlarının destek vermeye başlaması önemli bir gelişmedir. Bu gelişme, kadınların hayatın her alanında yaşadıkları sorunların çözümü konusunda Türkiye’de çok ciddi bir farkındalık artışı olduğunun göstergesidir.”  dedi

 

 

Jülide Sarıeroğlu, Kadın İstihdamı Stratejisi ve Eylem Planı konusunun da gündeme geldiği toplantıda konuyla ilgili “HAK-İŞ olarak kadınlarla ilgili çok boyutlu stratejinin hayata geçirilmesini biz de istiyoruz. Ancak, kadın konusunda tek başına yapılacak bir çalışmanın da yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Bunun için özellikle Ulusal İstihdam Stratejisi’nin tarafların mutabakatıyla hayata geçirilmesinin ardından,  bu strateji ile uyumlu, ana akımlaştırılması sağlanmış kadın istihdam stratejinin geliştirilmesinin daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Oluşturulacak strateji belgelerinin sadece güvenceli esneklik üzerine oturtulmasını, kadın istihdamının artırılması sorununun tek çözüm yolunun esnek çalışma modellerine indirgenmesini yanlış buluyoruz. HAK-İŞ olarak durduğumuz nokta, güvenceli esnek çalışmanın bir “alternatif” ya da “ tercih” olarak değerlendirilmesi, güvenceli esnek çalışma modellerinin ve sosyal güvenlikle ilgili ayaklarının sağlam temellere oturtulmasının sağlanmasıdır.

 

Diğer taraftan HAK-İŞ olarak da son dönemde çalışma hayatında kadın hakları konusunda farklı aksiyonlar geliştirmeye çalışıyoruz. HAK-İŞ olarak geçtiğimiz yıllarda 1000 kadınla yaptığımız anketten çıkan sonuca göre çalışma hayatında bugün yaşanan en temel sorunun ayrımcılık olduğu ortaya çıktı.

 

Türkiye’de bildiğiniz üzere son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle ayrımcılık konusunda çok ciddi bir ilerleme sağlandı ama maalesef bunların uygulamaya yansımasında hala sıkıntılar var. Çalışma hayatındaki kadınlar iş ve aile yaşamını uyumlaştırmada, terfi ve işe girişte, doğum izinlerini kullanmada sıkıntılar yaşıyorlar. HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak bu sorunların çözümüne ilişkin aksiyonlar geliştiriyoruz. Bu bağlamda üye sendikalarımızla birlikte yeni bir örgütlenme modeli oluşturduk.  

 

HAK-İŞ kadın komitesi olarak, yeni bir örgütlenme modeli oluşturduk. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye’de kadın odaklı konularda zihinsel dönüşün sağlanması çabalarına katkı vermeye çalışıyoruz.” dedi.

 

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

24 Aralık 2012 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu