TAŞIMA-İŞ SENDİKASINDAN KAMUOYUNA DUYURU

08 Ocak 2013 14:00, Basın


TAŞIMA-İŞ SENDİKASI

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

TAŞIMA-İŞ Sendikası’na yönelik çeşitli basın organlarında yer alan suçlamalar üzerine Genel Başkan Mehmet Ali Kayabaşı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

5 Ocak 2013 tarihli gazetelerde Sendikamız hakkında doğru olmayan bilgilere yer verilerek saldırgan bir üslupla yapılan bazı açıklamalar sütunlara taşınmıştır.

Öncelikle bilinmelidir ki, Taşıma-İş Sendikası Kasım 2012 tarihinde kuruluş dilekçesini yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili makamlara sunarak kurulmuş, Çalışma Bakanlığı’na kayıtlı resmi bir sendikadır. Taşıma-İş Sendikası 6356 Sayılı Kanunda sendikaların kuruluşuna ilişkin bütün prosedürler eksiksiz olarak yerine getirilerek kurulmuştur. Sendikamız iş kolunda çalışanlardan gelen yoğun talepler üzerine iki yıllık bir altyapı çalışması sonucunda kurulmuştur. Şu an itibarıyla Türkiye genelinde yoğun bir örgütlenme çalışması yürütmektedir.

Taşıma-İş Sendikası HAK-İŞ’in köklü sendikal vizyonuna gönül veren emekçiler tarafından kurulmuştur. Sendikamız, kanun gereği altı ay içinde birinci olağan genel kurulunu gerçekleştirecektir. HAK-İŞ Konfederasyonuna üyelik konusunda gerekli çalışmalar devam etmektedir.

İşçinin nezdinde kredisi kalmadığı anlaşılan TÜMTİS gereksiz bir mugalata gösterisi ile DHL işçisinin sendikal tercihini etkilemeye çalışmaktadır. TÜMTİS’in iddiaları topyekûn karalamadan ibarettir. DHL işçisinin gönlünde yer alan sendikamızın örgütlenme çalışmaları bu açıklamalarla baltalanmaya çalışılmaktadır. Şu açıkça bilinmelidir ki, DHL işçisi TÜMTİS’in tekelinde değildir.

DHL işyerlerini sendikalarının örgütlülüğünün gerçekleştiği, TİS yapma yetkisinin bulunduğu, TİS imzaladıkları bir işletme varmış gibi gören TÜMTİS Sendikasının bu tek tipçi ve antidemokratik yaklaşımı sendikal anlayışlarının açık bir göstergesidir. Kendilerini işkolunun tek hakimi ve sahibi gibi görmektedirler. Bu anlayış sendikal rekabete tahammüllerinin olmadığının açık bir ispatıdır. Sendikacılık dışında her şeyle uğraşan bu zavallı güruhun tehditleri ve baskıları bizleri yıldıramayacaktır. Sendikacılığı çatışma, kavga ve slogan atmaktan ibaret gören bu anlayışın artık alıcısı kalmamıştır.

DHL Lojistik işçisine Taşıma-İş Sendikamız yepyeni bir vizyonla hizmet etme gayreti içindedir. Atılan iftiralar, yanlış ve kasıtlı propagandalar bizi örgütlenme azminden geri bırakmayacaktır. Örgütlenmemiz bütün engellemelere rağmen hız kesmeden devam edecektir. En kısa zamanda DHL işyerlerinde yetki alınıp TİS yapma imkanını elde edecektir.

Bu husustaki doğruları kamuoyu ile paylaşır, bütün taşımacılık iş kolunda emek veren, alınteri döken emekçi kardeşlerimizi sendikamız Taşıma-İş’te birleşmeye çağırıyor selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

TAŞIMA-İŞ Sendikası

GMK BUL. 95/3 MALTEPE ANKARA

HABERE AİT GÖRSELLER :

08 Ocak 2013 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu