DHL ÇALIŞANLARININ TAŞIMA-İŞ’LE KUCAKLAŞMASINI DURDURAMAYACAKLAR

16 Ocak 2013 14:00, Basın


DHL ÇALIŞANLARININ TAŞIMA-İŞ’LE KUCAKLAŞMASINI DURDURAMAYACAKLAR

Kayabaşı,  DHL işçisinin Taşıma-İş’e üyelik yönündeki iradesine karşı TÜMTİS’in antidemokratik baskıları TAŞIMA-İŞ’e gösterilen teveccühü durdurmaya yetmeyecek” dedi.

TAŞIMA-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı, doğrudan işçinin isteği ve iradesiyle DHL işyerlerinde örgütlenme çalışmalarını hızla yürüten TAŞIMA-İŞ Sendikası’nın faaliyetlerine, TÜMTİS antidemokratik tutumu ile gölge düşürmeye çalıştığını belirterek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Bir süredir DHL işçisinin demokratik iradesi ile bize yaptığı çağrı üzerine TAŞIMA İŞ’in DHL işyerlerinde örgütlenme çalışmasını hızla sürdürmektedir. Bu açık bir şekilde demokratik ve yasal bir hakkın kullanılmasından ibarettir. TAŞIMA-İŞ’in öncelikli misyonu DHL işçilerinin haklarının en iyi  şekilde korunması için bir an önce sendikal örgütlenmenin tamamlanmasıdır. DHL işçilerinin TAŞIMA-İŞ çatısı altında yola devam etmek istemesi en temel haklarıdır. Bu münasebetle sendikamızı seçen DHL işçilerine ayrıca teşekkür ediyoruz.

Öte yandan TÜMTİS aylardır sürdürdüğü tutumuyla DHL işçilerini tam bir çıkmazın içine düşürmeye çalışmaktadır. Fakat çağdışı tutumlarla, antidemokratik uygulamalarla işçiyi daha fazla oyalamak mümkün değildir. Bu nedenle DHL işçileri kendi kaderlerini kendileri çizmeyi seçmiştir.

TÜMTİS’in sendikamıza karşı aldığı hasmane tutumu artık kamuoyu önünde deşifre etmek durumundayız. Sendikacılık geleneklerinin dışında, her türlü medeni ölçüyü çiğneyerek TAŞIMA-İŞ’e saldırmaya malum sendikalar devam ediyor. HAK-İŞ Konfederasyonu ve sendikaları, 37 yıllık tertemiz mazisi ile çalışanların haklarının korunması, çalışma hayatının sosyal diyalog ilkeleri çerçevesinde ileriye götürülmesi için fikirler geliştiren, emek harcayan, 550 bin üyesinin güvenini kazanmış, kimseye iftira veya saldırıda bulunmamış, vizyon sahibi bir konfederasyondur. HAK-İŞ’e bağlı sendikalar, en örnek toplu sözleşmeleri yapmış, gerektiğinde en etkin eylemleri yapmış bir Konfederasyondur. HAK-İŞ ve Sendikalarına karşı dile getirilen suçlama ve hakaretler, içine düştükleri kötü durumun acı bir yansımasından ibarettir. Bunları söyleyenler öncelikle aynaya bakmalıdırlar. Ayinesi iştir kişinin, küfürle, hakaretle, iftirayla doğruların önüne geçemezler, güneşi balçıkla sıvayamazlar.

Sadece bunlar mı? DHL işçilerinin üzerinde adeta terör estirmeye devam eden TÜMTİS, işyerinden istifa edip sendikamıza üye olmak isteyen işçileri engelliyor, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların şubeleri önünde yasadışı eylemler yapıyor, DHL önünde tehdit yaklaşımları sergiliyor. Bu tutumla sadece DHL işçisinin gözünde değil kamuoyunun gözünde de tamamen yok oluyorlar, bitiyorlar.

TÜMTİS bilmeli ki; TAŞIMA-İŞ bütün bu olumsuzluklara, engellemelere, tehditlere, bazı medya baskılarına rağmen doğru bildiği yolda ilerleyecek ve DHL işçisi ile bütünleşecek ve beraberce başarıya ulaşacaktır.

DHL işyerlerinde çalışan sevgili kardeşlerimiz bilsinler ki; bize gösterdikleri teveccühe ve güvene layık bir sendikayız. Çağdaş sendikacılığın en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceğiz”

Mehmet Ali Kayabaşı
TAŞIMA-İŞ Sendikası
Genel Başkanı

HABERE AİT GÖRSELLER :

16 Ocak 2013 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu