YEREL YÖNETİMLERDE YENİLİKÇİ SOSYAL POLİTİKALAR ÇALIŞTAYI’NA KATILDIK

18 Eylül 2023 13:00, Haberler


YEREL YÖNETİMLERDE YENİLİKÇİ SOSYAL POLİTİKALAR ÇALIŞTAYI’NA KATILDIK

“Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayına” Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i temsilen Hizmet-İş Sendikamızın Genel Sekreter Yardımcısı Av. Mehmet Yeşilyurt katıldı. 

Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayı, Ak Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ortaklığında 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde, Ak Parti Genel Merkezinde siyaset, akademi ve ekonomi dünyasından pek çok ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştaya, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i temsilen Hizmet-İş Sendikamızın Genel Sekreter Yardımcısı Av. Mehmet Yeşilyurt ve Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanlığından Dr. Sefa Karagöz katıldı. 

Vatandaşların beklenti ve önerilerinin tespit edilmesi, seçim sonrasında Ak Parti belediyeciliğinin sosyal politika, proje ve uygulamalarına temel oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda, 12 başlıktan oluşan oturumlarda yerel yönetimlerde sosyal politikalara yönelik deneyim, birikim, görüş ve öneriler paylaşıldı.

Yeşilyurt, “ekonomik ve sosyo-kültürel politikalar”, “kadın, yaşlı, engelli vd. dezavantajlı gruplar”, “çevre ve iklim değişikliği”, “yasal düzenlemeler ve yerel yönetim hizmetleri” açısından Konfederasyonumuzun görüş ve önerilerini sundu, yerel yönetimlerde çalışan işçilerin sorunlarını dile getirdi.

Belediyelerin kamu kurumu, belediye şirketlerinin de kamusal niteliğe haiz şirketler olmasına, belediye ve belediye şirket işçilerinin hep birlikte kamu hizmeti görmesine rağmen, uygulamada ve ücretler konusunda bir kısım haksızlıkların yaşandığına dikkat çeken Yeşilyurt, bu kapsamda, 6772 sayılı kanun kapsamında belediye işçilerine verilen ilave tediyenin, belediye şirket işçilerine de verilerek adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşanan yüksek enflasyondan dolayı tüm emekçilerle birlikte belediye işçilerinin de alım gücünün düştüğüne işaret eden Yeşilyurt, yerel yönetimlerde istihdam edilen işçilerin haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeşilyurt, belediyelerin ve belediyelere bağlı şirketlerin de Kamu Çerçeve Protokolü’ne dahil edilmesi yönündeki talebimizi dile getirdi.

KADIN KOMİTEMİZ YEREL YÖNETİMLERDE YENİLİKÇİ SOSYAL POLİTİKALAR ÇALIŞTAYI’NA KATILDI

HAK-İŞ Kadın Komitemizi temsilen Kadın Komitesi Başkan Yardımcımız Tuba Gülpembelioğlu, “Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayına” katıldı.

Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayı, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ortaklığında 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde, AK Parti Genel Merkezinde siyaset, akademi, ekonomi ve sivil toplum kuruluşlarından pek çok ismin katılımıyla gerçekleştirildi. 

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan Yardımcımız Tuba Gülpembelioğlu, Çalıştay'da aile, kadın ve çocuk hizmetleri masasında HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi adına söz alarak, Konfederasyonumuzun yürüttüğü çalışmalar, öneriler ve taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.HABERE AİT GÖRSELLER :

18 Eylül 2023 13:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu