EV İÇİ BAKIM ve BAKIM HİZMETLERİ İŞGÜCÜ ARZ ve TALEBİ ÇALIŞTAYI'NA KATILDIK

29 Eylül 2023 16:11, Komite Etkinlikleri


EV İÇİ BAKIM ve BAKIM HİZMETLERİ İŞGÜCÜ ARZ ve TALEBİ ÇALIŞTAYI'NA KATILDIK 

HAK-İŞ Kadın Komitemiz, 28 Eylül 2023 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İşgücü Göçü Alanında Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi kapsamında gerçekleşen Bakım Hizmetleri İşgücü Arz ve Talebi çalıştayına katıldı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Genel Müdürlüklerin temsilcilerinin katıldığı toplantıya, HAK-İŞ Kadın Komitesini temsilen Komite Başkan Yardımcıları Yağmur Açıkalın ve Tuba Gülpembelioğlu ile Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Hatice Ayhan ve Uzman Tansu Göksu katılım sağladılar. Toplantıda, Konfederasyonumuzun kadın çalışmaları ve bakım hizmetleri hakkındaki görüşlerini ilettik.

HAK-İŞ olarak, ülkemizde bakım hizmetlerinin kurumsallaşmasını, ulaşılabilir olmasını, çocuk bakım merkezlerinin vardiyalı ve 24 saat usulü çalışan işçilerin çalışma saatlerine uygun olarak hizmet vermesini, doğum izinlerinin ebeveynler için yeniden düzenlenmesini, toplu iş sözleşmelerinde üyelerimizin çocuk-yaşlı-engelli bakımına ilişkin yüklerini hafifletici düzenlemelerin eklenmesi taleplerimizi çalıştayda bir kez daha dile getirdik. 

Çalıştayda ayrıca ev işçilerinin kayıtlı istihdama dâhil edilmeleri, sendikal örgütlülüklerinin artırılması, ILO’nun 189 sayılı ‘Ev İşçileri için İnsana Yakışır İşler Sözleşmesi’nin kabul edilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilebilmesi için Konfederasyonumuzun ve Sendikamızın önerilerini ve çözümlerini paylaştık.

HABERE AİT GÖRSELLER :

29 Eylül 2023 16:11, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu