ARSLAN: “KADINLARIN ÖRGÜTLÜ OLDUĞU EN BÜYÜK KONFEDERASYONUZ”

21 Aralık 2023 11:50, Haberler


ARSLAN: “KADINLARIN ÖRGÜTLÜ OLDUĞU EN BÜYÜK KONFEDERASYONUZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Aralık 2023 tarihinde Öz İplik İş Sendikamız tarafından düzenlenen “İşyerlerinde Şiddet ve Tacizin Önlenmesine Yönelik Sosyal Diyalog Platform Toplantısı”na katıldı. 

Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın, ILO Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan, Öz İplik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Rafi Ay, Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Subaşı, Öz İplik İş Sendikamızın Genel Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, ILO Türkiye Ofisi Yetkilileri, Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşların temsilcileri, ÇASGEM temsilcileri, uluslararası marka temsilcileri, akademisyenler, HAK-İŞ Kadın Komite üyeleri,  tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı.

“Kadınların Örgütlü Olduğu En Büyük Konfederasyonuz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, programda çalışma hayatı ve gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Arslan, Türkiye'de yaklaşık 440 bin sendikalı kadının 210 bininin HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalarda yer aldığına dikkat çekerek, “Biz Türkiye'de kadınların örgütlü olduğu en büyük ve tek işçi örgütüyüz. Dolayısıyla bundan her zaman gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Kültürümüzden ve Evrensel Değerlerden Asla Vazgeçmedik”

Arslan, HAK-İŞ’in tarihi, kültürel ve değerlerimizle çağdaş, demokratik ve evrensel değerleri birleştiren, bu istikamette yeni bir modeli bütün dünyaya armağan eden bir misyon yürüttüğünü ifade etti. 

Çalışma hayatında yaşanan her sorunun HAK-İŞ’i ilgilendirdiğini ifade eden Arslan, “O sorunlar için söyleyecek sözü, ortaya koyabileceği çözümü olan, bu konuda yapılması gerekenleri yapmak için mücadele eden bir duruşumuz var” dedi. 

“Bu Sözleşme Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor”

ILO'nun tarihindeki en büyük ve en kıymetli sözleşme olan C190’ın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Arslan, “C190’ın dünya çalışma hayatı ve emekçileri için ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz ve farkındayız. Onun için Türkiye Cumhuriyeti devletimizin çok gecikmeden mutlaka bu sözleşmeyi onaylamasını istiyoruz. Çünkü bu sözleşme milyonlarca emekçiyi doğrudan ilgilendiren bir sözleşme. Konfederasyonumuzda yaklaşık 6 ay hukukçularımızla bu sözleşmeyi inceledik. Sözleşmenin iş yerlerinde pratiğe dönüştürülebilecek hususlarını tespit ettik. Sendikalarımızla bunların toplu sözleşme taslaklarında yer alması için çalışmalarımızı gerçekleştirdik” dedi. 

“Bütün Çalışanları HAK-İŞ’e Davet Ediyoruz”

Bir milyona yakın tekstil işçisinin çalıştığı iş kolunda sendikalaşma oranının çok düşük olduğunun altını çizen Arslan, “HAK-İŞ olarak bütün sendikasız iş yerlerindeki işçileri HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımıza üye olmaya davet ediyoruz. Sendikalaşmanın olduğu yerde kayıt dışı olmaz. Sendikalaşmanın olduğu yerde iş kazalarındaki ölüm oranları yüzde 1’in altına düşer. Sendikalaşmanın olduğu yerde, gelir adaletsizliğine karşı hamleler görürsünüz” diye konuştu.

“Gazze’de Sadece Filistinliler Değil İnsanlık Ölüyor”

Filistinli anaların, babaların, çocukların, sivillerin iki buçuk aydır terörist devlet İsrail tarafından bir soykırıma tabi tutulduğunu ve kadınların, çocukların, yaşlıların enkazlar altında hala cesetlerinin çıkarılamadığı ifade eden Arslan, “7 binin üzerinde kadının bir o kadar çocuğun bombalarla katledildiği bir dönemi yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arap Birliği, Avrupa Birliği, ABD, İslam İşbirliği Teşkilatı ve başka çeşitli bölgesel örgütler seyrediyorlar. Bu insanlığın bir utanç durumudur. Gazze'de sadece Filistinliler ölmüyor. Gazze'de insanlık ölüyor” ifadesini kullandı.

“Biz İnsanlık Vicdanının Ölmediğine İnanıyoruz”

Filistin’de yaşananlara karşı duyarsız kalınamayacağının altını çizen Arslan, “Olup bitenlere çeşitli gerekçelerin arkasına sığınarak, katliamlara sessiz kalırsak, kadınların katledilmesini görmezden gelirsek, çocukların enkaz altında cesetlerini bile çıkaramazken hastanelerin, mabetlerin, okulların bombalandığını görmezden gelirsek, insanlık olarak öldüğümüzün ifadesidir. Biz insanlık vicdanının ölmediğine inanıyoruz” hatırlatmasında bulundu.

“Mağdur ve Mazlumlara Borcumuz Var”

Ukrayna – Rusya savaşında Ukraynalılara gösterilen ilginin, desteğin Filistin’e gösterilmediğine dikkat çeken Arslan, “Derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inancı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mağdur ve mazlumları bizden alacaktır.  Bu HAK-İŞ Konfederasyonumuzun iradesidir, kongre kararıdır. Dolayısıyla biz aynı zamanda bu mağdur ve mazlumlara borcumuz olduğunu da ilan ediyoruz” dedi.

Aydın: “Şiddet ve Taciz Çalışanların Motivasyonunu Derinden Etkiler”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın işyerlerinde verimliliğin artırılması adına yürütülen politikalara değinerek, “Her tür şiddet ve taciz toplumları temelinden sarsar, insanların güvenliğini, refahını ve psikolojik sağlığını olumsuz etkiler. Bireyler arasında korku, güvensizlik ve ayrımcılık duygularını körükleyerek, toplumsal dayanışmayı zayıflatır ve toplumsal ilişkileri zedeler. İşyerlerinde yaşanan şiddet ve taciz çalışanların psikolojik ve fiziksel sağlığını tehdit ederken aynı zamanda iş ortamının verimliliğini ve motivasyonunu da derinden etkiler” diye konuştu.

Hassan: “Her Üç Kadından Birisi Şiddet ve Tacize Maruz Kalıyor”

ILO Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan konuşmasında işyerinde şiddet ve taciz dünya çapında yaygın olarak görüldüğüne dikkat çekerek, “Hiçbir ülke ve hiçbir sektör bundan muaf değildir. Verilerimiz, küresel olarak her üç kadından birinin şiddet ve tacize maruz kaldığını göstermektedir. Hazır giyim üretimi gibi ağırlıklı olarak kadın istihdam eden sektörlerde, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz oranları daha da yüksek olabilmektedir. Yoksul ve ötekileştirilmiş kadınlar, genellikle istismar ve sömürüye maruz kaldıkları, korumaya erişimlerinin çok az olduğu, hayatta kalmak ve ailelerini geçindirmek için aldıkları ücrete bağımlı oldukları güvencesiz işlerde çalışmaktadır” hatırlatmasında bulundu.

Ay: “İşçi Sendikası Olarak Yükümüz Ağır”

Öz İplik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Rafi Ay, “Öz İplik İş Sendikası olarak, İşyerlerinde şiddet ve tacizle mücadele konusunda uzun yıllardan beri çalışıyoruz. Toplumsal duyarlılığı ve bilinç düzeyini geliştirmeyi amaçlayarak, üyelerimize de her daim konuyla ilgili eğitimler vermeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; bir işçi sendikası olarak yükümüz ağır. Sorumluluklarımız büyük. Emeği ve emekçiyi ve hatta tüm insanlığı ilgilendiren her konuya, özveriyle yaklaşmak durumundayız” dedi.

Ay: “Şiddet ve Taciz Kabul Edilemez”

İşyerinde şiddet ve tacizin kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Ay, “Biz her bir işçinin, bireyin kendi kimliğine, cinsiyetine bakılmaksızın eşit ve saygın bir çalışma ortamında hak ettiği değeri görmesi gerektiğine inanıyoruz.  Şiddet ve tacizin de bu değerlere aykırı ve kabul edilemez bir davranış biçimi olduğunu her platformda yineliyoruz” açıklamasında bulundu.

Programda, ILO C190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması sözleşmesi ile uyumlu olarak şiddet ve tacizden arındırılmış çalışma ortamı için Konfederasyonumuz HAK-İŞ, ILO ve sosyal paydaşların belgeleri incelenerek hazırlanan, “İşyerinde Şiddet ve Tacize Sıfır Tolerans Politika Belgesi”ne imza atan Öz İplik İş sendikamızın örgütlü olduğu 20 işyeri/işletmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın tarafından plaketleri takdim edildi.

Öğleden sonraki oturumda Genel Sekreter Yardımcımız ve Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin moderatörlüğünde “Şiddet ve Tacizin Önlenmesine Yönelik Sendikaların Gerçekleştirdiği İyi Örnekler” ele alındı. 

HABERE AİT GÖRSELLER :

21 Aralık 2023 11:50, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu