EV İŞÇİLERİNE YÖNELİK TALEPLER, BEKLENTİLER VE FIRSATLARI MEMUR-SEN KADIN KOMİSYONU BAŞKANLARINA ANLATTIK

28 Mayıs 2024 13:19, Komite Etkinlikleri


EV İŞÇİLERİNE YÖNELİK TALEPLER, BEKLENTİLER VE FIRSATLARI MEMUR-SEN KADIN KOMİSYONU BAŞKANLARINA ANLATTIK

Genel Sekreter Yardımcımız ve Kadın Komite Başkanımız Fatma Zengin, Memur-Sen Konfederasyonu ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilen, “Ev İşçileri” konulu toplantıya katıldı.

Toplantıya Zengin’in yanı sıra, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Hizmet-iş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Hatice Ayhan, Av. Bensu Hilal Özdemir ve 81 ilden kadın komite üyeleri katıldı.

Zengin, HAK-İŞ Kadın çalışmaları ve kayıtlı kadın istihdamı, ev hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenlik, örgütlenme, iş sağlığı ve güvenliği, İLO C189 temelinde haklara ilişkin konulara değindi.

Bu kapsamda sorunların çözümüne yönelik;

• 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na tabi çalışan ev işçilerin 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi kılınmasının sağlanması, mevzuatta ev hizmetleri kavramının tanımlanarak sınırlarının net bir hale getirilmesinin sağlanması,

• Kayıt dışı çalıştırılmaları denetim ve kontrol mekanizmaları ile önlenmeli, sosyal güvenceleri sağlanması ve çalışma şartlarının düzenlenmesi,

• Sektör çalışma statüsü gözetmeksizin ev hizmetlerinde çalışanlardan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına alınması,

• Sendikalaşmanın önündeki yasal ve idari engeller kaldırılarak toplu iş sözleşmesi imkanlarından faydalanabilmeleri için hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

• ILO'nun C189 sayılı Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş Sözleşmesinin ülkemizce onaylanması,

• Mesleki eğitimlerle yeterliliklerinin geliştirilmesi ve belgeli işgücüne kazandırılmasının sağlanması,

• Kötü muamele, şiddet ve mobbing ve tacizi önleyici düzenlemelerin hayata geçirilmesi, ev işçilerinin hak ve menfaatleri için sendikaların karar alma ve politika oluşturulma süreçlerine dahil edilmesi,

• Ekonomik kriz, salgın, deprem gibi olağanüstü koşullara karşı ev işçilerinin korunmasına yönelik politika önerilerimizi aktardı.

Hizmet-iş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Hatice Ayhan, emeğin görünmez yüzü ev işçilerinin mevcut durumunu, sorunları ve talepleri içeren sunumu yaptı. 18.500 ev işçisini üye yapan Hizmet-İş Sendikamızın büyük bir çalışma içinde olduğunu, ev işçilerinin örgütlenmesinde işçi işveren birlikte çözüme ulaştırmak için kardeş sendika ile dayanışmanın ivme kazandıracağını, kayıt dışı çalışmanın önüne geçecek örgütlenme için destek istedi.

Memur-sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın kayıtlı istihdama katkı sağlayacak çalışmayı tebrik ederek, ev işçilerinin hakları ile beraber işveren haklarının da korunması konusunda birlik mücadelemize destek vereceklerini iletti.

Aydın, Genel İşler iş kolunda yer alan, ülkemizdeki en fazla ev işçisini örgütleyen Hizmet-İş Sendikamızın genel merkez ve taşra teşkilatında ev işçisi örgütlenme çalışmalarına Memur-Sen Kadın Komisyonu başkanları 81 il tek yürek olacaklarını ve kadın kadının yurdu olacağını belirtti.

HABERE AİT GÖRSELLER :

28 Mayıs 2024 13:19, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu