HAK-İŞ KONFEDERASYONU 1 MAYIS BASIN BİLDİRİSİ

29 Nisan 2013 14:00, Basın


KARABÜK’TEYİZ, TAKSİM’DEYİZ, TÜM TÜRKİYE’DEYİZ

1 MAYIS

EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ

KUTLU OLSUN.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri olarak bizler, alanlardayız.

 

 Karabük’teyiz, Taksim'deyiz, 81 İldeyiz,  Tüm Türkiye’deyiz.

 Bizler bugün, bu ülkenin işçileri, kamu çalışanları, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri, engellileri ve sivil toplum kuruluşları olarak, tüm dünya emekçilerinin dayanışma içinde 1 Mayıs'ta alanlarda olduğunu biliyoruz.

 Bizler, haklar için, özgürlükler için, demokrasi için, saygın bir iş için, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz. Daha özgür, daha müreffeh, demokratikleşmeyi tamamlamış bir Türkiye için alanlardayız.

 

Türkiye'nin Barışı için Alanlardayız

 Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, Türkiye’deki anneleri ağlatan sorunun çözümü için alanlardayız ve çözüm sürecini destekliyoruz.

Bizler, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2013’de Karabük ve Taksim başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız.

Taşeronlaşmaya Hayır Dediğimiz için alanlardayız.

Geçici işçilerin, mevsimlik işçilerin kadroya alınması için alanlardayız.

Kamuya Kadrolu İşçi alınmasını istediğimiz için alanlardayız.

İş kazalarının, güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın ve taşeronlaşmanın sona erdirilmesi için, işsizliğin azaltılması ve düşük ücret politikasına son verilmesi için alanlardayız. Kayıt dışı çalışmanın sonlanması için, örgütlenen işçilerin işten atılmaması için, iş cinayetlerinin son bulması için alanlardayız.

Ø  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki barajların ve kısıtlamaların kaldırılması için alanlardayız.

Ø  Kısıtsız sendikal hak ve özgürlük talebimiz için alanlardayız. 12 Eylül ve 28 Şubat başta olmak üzere tüm antidemokratik süreçlerde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için alanlardayız.

Biz, özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik bir anayasa için; inanç ve düşünce özgürlüğü için sesimizi yükselterek alanlardayız. 

HAK-İŞ OLARAK BUGÜN;

“KARABÜK’TEYİZ, TAKSİM’DEYİZ, 81 İLDEYİZ, TÜM TÜRKİYE’DEYİZ”

1 MAYISTA ALANLARDAN SESLENİYORUZ;

TAŞERONLAŞMAYA HAYIR DİYORUZ

MEVSİMLİK İŞÇİLERE KADRO İSTİYORUZ.

KAMUYA KADROLU İŞÇİ ALINMASINI İSTİYORUZ.

 

Kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, örgütlenmenin önünün açılmasını, taşeronlaşmadan, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz. İşsizlikle etkin mücadele istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Eşit İşe, Eşit Ücret istiyoruz. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmasına karşı çıkıyoruz. Sağlık ve sigorta alanındaki haklarımızın güçlendirilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz. İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Taşeronlaşma ve kayıt dışının engellenmesini istiyoruz. Kamuya kadrolu işçi alınmasını istiyoruz.Özelleştirmelerle sosyal yıkımların yaşanmamasını istiyoruz. Toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınmasını istiyoruz. Doğal yaşam ve ekolojik çevrenin korunmasını istiyoruz. Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Aile Yardımı Sigortasının kurulmasını istiyoruz. Kadına yönelik şiddetin engellenmesini, istihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını, tüm çalışanlar için ebeveyn izni düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılmasının sağlanmasını istiyoruz.

Herkesin barış içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz.  Ortadoğu, Afrika ve Asya başta olmak üzere tüm dünyada halk iradesine dayalı demokratik, katılımcı, çoğulcu yönetimler istiyoruz.                                                                      

HEP BİRLİKTE,

TAŞERONLAŞMAYA HAYIR DİYORUZ VE MEVSİMLİK İŞÇİLERE KADRO İSTİYORUZ. KAMUYA KADROLU İŞÇİ ALINMASINI İSTİYORUZ

İŞÇİLER, MEMURLAR, İŞSİZLER, YOKSULLAR, KADINLAR, GENÇLER, ENGELLİLER, EMEKLİLER…

EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN HAYKIRIYORUZ!

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

29 Nisan 2013 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu