ARSLAN AVRUPA KOMİSYONU ÜYESİ LAZSLO ANDOR'UN SOSYAL TARAFLARLA YAPTIĞI TOPLANTIYA KATILDI

09 Mayıs 2013 14:00, Haberler


GENEL BAŞKANIMIZ MAHMUT ARSLAN

AVRUPA KOMİSYONU ÜYESİ LAZSLO ANDOR'UN

SOSYAL TARAFLARLA YAPTIĞI TOPLANTIYA KATILDI.

 

Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi Sayın Lazslo Andor'un, 19. Sosyal Politika ve İstihdam faslının açılmasına ilişkin ülkemiz işçi, işveren ve kamu görevlileri Konfederasyonları Genel Başkan ve Yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean Maurice Rıpert ve Delegasyon Yetkililerinin bulunduğu toplantıya Konfederasyonumuzun yanı sıra TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TİSK Genel Başkanları, MEMURSEN ve T. KAMUSEN Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

 

9 Mayıs Avrupa günü ile denk gelen bir tarihte toplantının yapılmasının anlamlı olduğunu belirten Sayın Lazslo Andor, AB’nin sosyal haklar ve sosyal diyaloğun önemine inandığını ifade ederek, AB müzakere sürecinde fasılların açılışının somut unsurlara dayandığını, 19. Sosyal Politika ve İstihdam faslının açılışı için de kriterlerin bulunduğunu, bunları değerlendirmek ve sosyal tarafların görüşlerini almak için bir araya gelindiğini, 19. Faslın kapsadığı konulara ilişkin AB’nin bazı endişeleri bulunduğunu, şuana kadar yaşanan ilerlemenin mütevazi bir ilerleme olduğunu, özellikle ILO sözleşmelerine uyumun AB için ve fasılların açılışı için önem arz ettiğini söyledi.

 

Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN ise konuşmasında oldukça uzun bir çalışma döneminden sonra yasalaşan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun olumlu sayılabilecek birçok yeni düzenlemeyi getirmesine rağmen işkolu barajı, işletme barajı ve 30 işçinin üstünde işçi çalıştıran işyerleri için oldukça dar kapsamda düzenlenen sendika özgürlüğünün güvencesi başlıklı 25. Madde gibi can alıcı noktalardaki engellerin devam ettiğini belirtti.

 

Ülkemizde yaşanan olumlu gelişmelere rağmen bir takım eksikliklerin olduğunu, ancak bunların zaman içerisinde görüşülerek giderilebileceğini ifade eden Genel Başkanımız ARSLAN, Sosyal politika ve İstihdam Faslının müzakerelere açılmasının ülkemiz çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine ivme kazandıracağından emekçiler açısından önemli olduğunu belirtti.

 

Konfederasyonumuzun 19. Faslın açılması görüşünde olduğunu ifade eden Genel Başkanımız, 19. Faslın açılmasını, eksikliklerin fasıla ilişkin müzakere sürecinde giderilmesini, kriterlerin faslın kapanış kriteri olarak ele alınmasını önerdi.

 

Bilindiği üzere, Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, TİSK; TÜRK-İŞ, TOBB Başkanları ve AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile 10 Nisan 2013 tarihinde Brüksel’e giderek AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ve istihdam ve sosyal işlerden sorumlu üyesi Lazslo Andor ile görüşme gerçekleştirmişlerdi.

 

19. Sosyal Politika ve İstihdam faslının açılmasına ilişkin yapılan görüşmelerde, 9 Mayıs 2013 tarihinde Sayın Andor’un, Haziran ayı başında ise Sayın Füle’nin ülkemizi ziyaret etmesi kararlaştırılmıştı. 

 

 

 

 

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

09 Mayıs 2013 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu