HİZMET-İŞ SENDİKAMIZDAN BAZI MEDYA ORGANLARINDA YER ALAN HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

10 Aralık 2013 14:00, Basın


HİZMET-İŞ SENDİKAMIZDAN 

 BAZI MEDYA ORGANLARINDA YER ALAN HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN’ın da Genel Başkanı olduğu Hizmet-İş Sendikamızda bizzat Genel Başkanımız ARSLAN’ın talimatıyla bir mali denetim başlatılmış ve denetim sonuçlarıyla ortaya konulan yolsuzlukla ilgili olarak muhasebe görevlileri başta olmak üzere, muhasebe görevlileri ile işbirliği halinde hareket eden şahıslara ve tüzel kişilere karşı yargı süreci, Mayıs 2013 tarihinde başlatmış ve halen büyük bir titizlikle takip edilmektedir. Konu, yargı sürecinde olduğundan önyargı ve yorumlara açık bir süreç değildir. Bütün kesimlerin yargı sürecinin tamamlanmasını beklemesi gerekmektedir.

 

Konuya ilişkin teknik ve ayrıntılı açıklama Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.

 

Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyledir:

 

“Sendikamız ile ilgili olarak bugün bazı medya organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

  

Ülkemizin en büyük işçi sendikalarından olan HAK-İŞ’ e bağlı HİZMET-İŞ Sendikamız ile ilgili olarak bugün bazı medya organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 

 

Sendikamız muhasebe bürosunda yaşanan malî olaylar dezenformasyona tabi tutularak verilmiştir. Sendikamız HİZMET-İŞ, her konuda olduğu gibi malî konularda da açık ve hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak bir şeffaflıktadır. 


Şöyle ki; 

Sendikamızın muhasebe görevlileri tarafından, sendikamızın banka hesapları üzerinde hileli işlemler yapılmış olabileceği hususunda, sendikamız genel başkanına 22.03.2013 tarihinde ihbar mektubu gelmiştir. 

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, ihbar mektubundaki iddialar dikkate almak suretiyle, sendikamızın banka hesapları, kasa kayıtları ve harcama belgeleri üzerinde inceleme yapmak ve rapor hazırlamak üzere, I. Hukuk Müşaviri Av. Hüseyin ÖZ’ü  25.03.2013 tarihinde görevlendirmiştir. 


Sendikamız I. Hukuk Müşaviri tarafından hazırlanan 30.04.2013 tarihli raporda, sendikamızın banka hesapları, kasa kayıtları ve harcama belgeleri üzerinde muhasebe görevlileri tarafından usulsüz işlemler yapıldığı, klasik muhasebe yöntemleri kullanılmak suretiyle usulsüzlüklerin gizlendiği bildirilmiştir. 


Sendikamız yönetim kurulu, I. Hukuk Müşaviri tarafından sunulan raporu esas almak suretiyle, sendikamızın muhasebe kayıtları ve banka hesapları üzerinde yapılan usulsüzlüğü bütün boyutları ile ortaya çıkarabilmek amacıyla, sendikamızın banka hesapları, kasa kayıtları ve harcama belgeleri üzerinde inceleme yapmak, ve rapor hazırlamak üzere, Eksen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması ile 03.05.2013 tarihinde sözleşme yapmıştır. 


Muhasebe bürosunun faaliyetlerinden doğrudan sorumlu olan Genel Mali Sekreter 08.05.2013 tarihinde görevinden istifa etmiştir. 

 

Yönetim kurulumuzun yazılı talebi üzerine, Eksen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, sendikamıza, 20.05.2013 tarihinde sunulmuştur. 

 

Eksen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından, hazırlanan ön inceleme raporunda, sendikamızın banka hesapları ve kasa kayıtları üzerinde, muhasebe görevlileri tarafından usulsüzlükler yapıldığı, muhasebe görevlilerinin veya üçüncü şahısların banka hesaplarına havaleler yapıldığı, yapılan işlemlerin muhasebe hileleri ile gizlenmeye çalışıldığı, sendikanın mülkiyetinde bulunan 3.470.415,73 TL’ nin sendikanın banka hesaplarından / muhasebe kayıtlarından çıkartıldığı, esas raporun inceleme tamamlandığında sunulacağı bildirilmiştir.


Eksen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 12.07.2013 ve 12.09.2013 tarihli asıl raporlar yönetim kuruluna sunulmuştur.


Eksen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ön rapor üzerine, sendikamız yönetim kurulu tarafından bir dizi karar alınmıştır. Bu kapsamda; 


- Muhasebe şefinin iş sözleşmesi, 31.05.2013 tarihinde fesih edilmiştir. 


-Sendikamız tarafından, muhasebe sorumluları hakkında kamu davası açılması istemiyle, 20.05.2013 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 2013/69666 Hazırlık dosyası ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Tahkikat, devam etmektedir. 

 

-Sendikamız ana Tüzüğü gereğince, hukuki sorumluluğu bulunması nedeniyle Genel Mali Sekreter, usulsüz işlemleri yapan muhasebe görevlileri ve bunlarla işbirliği halinde hareket eden şahıslar / firmalar aleyhine, Ankara 19. İş Mahkemesinin 2013/747 E. sayılı dosyasıyla alacak davası açılmıştır. 


-Ankara 19. İş Mahkemesince, muhasebe görevlileri ile Genel Mali Sekreterin mal varlıkları üzerine tedbir konulmuştur. Yargılama devam etmektedir. 


-Sendikamız tarafından, Ankara 19. İş Mahkemesinde aleyhine dava açılan şahıslar arasında, muhasebe görevlileri tarafından, sendikamız banka hesabından mükerrer ödemeler yapılmış olan temizlik firması sahibi Kazım FİDAN’ ın eşi Ayşe FİDAN, baldızı Fatma EKŞİ ve personeli Döndü DEMİR de bulunmaktadır.


Muhasebe görevlileri tarafından, bir taraftan temizlik firmasına kapalı faturalar karşılığında ödemeler elden ve nakit şekilde yapılırken, diğer taraftan, ikinci kez banka havaleleri ile mükerrer ödemeler yapılmıştır. Sendikamız, bu şekilde, muhasebe görevlileri ile birlikte hareket eden temizlik firması sahibi Kazım FİDAN’ ın eşi Ayşe FİDAN, baldızı Fatma EKŞİ ve personelleri Döndü DEMİR aracılığıyla zarara uğratılmıştır. Bu durum, sendikamızın banka hesabından yapılan ödeme belgeleri, faturalar ve ilgili firmanın muhasebe kayıtları ile sabittir. 


Sendikamız yönetim kurulu, sendikamız kayıtları üzerinde usulsüz işlemler yapmak suretiyle, sendikamızı zarara uğratan muhasebe görevlileri başta olmak üzere, muhasebe görevlileri ile işbirliği halinde hareket eden şahıslara ve tüzel kişilere karşı yargı sürecini, Mayıs 2013 ayı içerisinde başlatmış ve halen büyük bir titizlikle takip etmektedir. 


Sendikamız tarafından, muhasebe görevlileri ve ilgililer aleyhine başlatılmış olan yargı sürecine bağlı olarak, ilgililerden yaklaşık 2.800.000,00 TL tahsil edilmiştir. 


Sendikamız yönetim kurulu, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, muhasebe bürosunda yaşanan usulsüzlüğün bütün yönleriyle açığa çıkartılabilmesi için yargı sürecini büyük bir titizlikle ve kararlılıkla takip etmektedir. 


HİZMET İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU                                                                                                        

HABERE AİT GÖRSELLER :

10 Aralık 2013 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu