ARSLAN, İKTİSADİ AHLAK SEMPOZYUMUNA KATILDI

26 Aralık 2013 14:00, Haberler


ARSLAN, İKTİSADİ AHLAK SEMPOZYUMUNA KATILDI


Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Aralık 2013 tarihinde İstanbul İktisatçılar Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen “İktisadi Ahlak” konulu Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu’na katılarak, “Meslek ve Ticaret Ahlakı ve Davranış Kodları” konulu panelde bir konuşma yaptı.


Genel Başkanımız Arslan, merhum Sabahattin Zaim hocanın anısına her yıl düzenlenen sempozyumun altıncısının “iktisadi ahlak” temasıyla gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekerek, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bizim açımızdan Hocamızın bütün fikirleri bir yol haritası niteliğinde olduğu gibi, bu konuda da, yani iş ahlakı ve sosyal ortaklar arasındaki ilişkilerde ahlakî tavra vurgu yapan fikirleri de önemlidir” dedi.


İşçi ve işveren örgütlerinin “ahlak”ı konuşmaları kadar ahlaki davranmalarının da önemine dikkat çeken Arslan, “Sendikaların fonksiyonunun herşeyden önce bir ahlaki fonksiyon olduğuna işaret etmek istiyorum. Yâni, biz bugün bu masa etrafında ahlakı, davranış biçimlerini, olması gereken pratikleri konuştuğumuz gibi, işyerlerimizde de toplu sözleşme masasında toplu iş sözleşmesi masasında aynı şekilde sosyal ortak olarak konuşabilmeliyiz. Çalışma Hayatının tarafları arasında ahlaki bütünlük ancak böyle sağlanabilir. Aksi takdirde, burada ahlaka ilişkin sadece genel kabul görmüş birtakım teorik genellemeler yapmış oluruz. Oysa ki; eğer gerçekten ahlaki bir kaygımız varsa; işverenler olarak işçilerin özgür örgütlenme haklarına, onların emek ve alınterinin bir güven ifadesi olan sendikalaşma haklarına da saygı göstermemiz lazım” dedi.


Emek-sermaye ilişkisinin aslında bir ahlak ilişkisi olduğunu ifade eden Arslan, “Buradan bir çatışma çıkarmak yerine, bugün mutlak gerekli olan sosyal ortaklık çıkararak yola çıkarıyoruz. Onun için HAK-İŞ olarak bizim bu topraklara, yâni medeniyetimize sırtımızı değil, yüzümüzü döndürdüğümüz için  emekle sermaye çatışması diye bir ikilem içerisine sıkışıp kalmıyoruz” dedi.

 

 

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

26 Aralık 2013 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu