“ASGARİ ÜCRETTE ORANSAL ARTIŞLAR BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR”

31 Aralık 2013 14:00, Basın


“ASGARİ ÜCRETTE ORANSAL ARTIŞLAR BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR”

“HAK-İŞ, ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA YER ALMALI”

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren asgari ücret artışının beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu belirtirken, “Asgari ücrette oransal artışlar sorunu çözmeye yetmemektedir. Oransal artışlar yerine öncelikle tabanın yükseltilerek, kabul edilebilir bir asgari yaşam standardının oluşturulması gerekmektedir” dedi. Komisyonun yapısını eleştiren Arslan, HAK-İŞ’in de katılımıyla komisyonun yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

 

“Toplumun ve çalışanların önemli bir kesimini ilgilendiren asgari ücret artışı, toplumun beklentilerinin ve gerçeklerinin son derece gerisinde bulunmaktadır. Asgari ücretin 2014 yılının ilk altı ayı için net 846 TL, ikinci altı ay için ise 891 TL olarak belirlenmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

 

Üretimi ve iç talebi artırmada sosyal bir enstrüman olarak kullanılması gereken asgari ücretin sınırlı düzeyde tutulması ekonomik akla uygun olmamıştır. Yapılan artış bir kez daha göstermiştir ki asgari ücretteki oransal artışlar sorunu çözmeye yetmemektedir. Dolayısıyla oransal artışlar yerine öncelikle asgari yaşam standardını sağlayacak bir ücretin oluşturulması gerekmektedir. Ülkemizde uygulanan asgari ücret, bu haliyle Türkiye gerçekleriyle bağdaşmamakta, emek piyasası için bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısı ve işleyişi dikkate alındığında belirlenen asgari ücret tutarı aslında sürpriz değildir. Komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, etkin bir aktör olarak rol almaktan çok, şerh koyan; edilgen bir rol oynamaktadır. Sürekli şerh koyan bir rol oynamak yenilmişliğin bir göstergesidir. İşçi kesimi açısından çalışanların tamamını temsil etmekten uzak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en kısa zamanda katılımcı, demokratik, çoğulcu ve temsilde adalet ilkesi dikkate alınarak yeniden oluşturulmalı, ILO ve AB normları ile uyumlu hale getirilmelidir. Komisyon, HAK-İŞ Konfederasyonunun katılımıyla yeniden yapılandırılarak, asgari ücretin tespitinde bağımsız karar alma yeteneğine sahip olacaktır.

 

Komisyonunun yapısının değiştirilmesinin yanı sıra asgari ücretin belirlenmesinde sadece tek bir çalışanın dikkate alınmasından vazgeçilmeli, çalışan ailesi ile birlikte ele alınmalıdır. Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı olarak belirlenmelidir.


2013 yılını bitirip 2014 yılına girerken umutlarımızı güçlendirmemiz, kendimize güvenmemiz, toplumu motive etmemiz, büyük hedefler peşinde olmamız gerektiğine inanıyoruz. Son günlerde Türkiye üzerinde kirli bir oyun oynanmak istendiğini görüyoruz. Ancak Türkiye bu sorunları aşacak kapasitededir. Yaşadıklarımız, yeni sivil ve demokratik bir Anayasanın önemini bir kez daha göstermiştir.

 

İşsizliğin sorun olmaktan çıktığı, uluslararası normlarda örgütlenmenin gerçekleştirildiği, çalışma koşullarının iyileştiği, sosyal olarak güçlendiği, küresel ölçekte firmalara ve işgücüne sahip güçlü, rekabetçi ve istikrarlı bir Türkiye talebiyle, 2014 yılının ülkemize hayırlar getirmesini, çalışanlar açısından kazanımlarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyoruz.”

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

31 Aralık 2013 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu