HAK-İŞ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

05 Mart 2014 14:00, Haberler


HAK-İŞ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkanımız Mahmut Arslan Başkanlığında HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri ve HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticilerinin katılımıyla 4 Mart 2014 tarihinde toplandı.

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, çalışma hayatındaki gelişmeler hakkında kurul üyelerine bilgi verdi. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun bir yılı aşkın bir süredir uygulandığına dikkat çeken Arslan, son olarak 2014 yılı Ocak ayında yayınlanan istatistikler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de toplam işçi sayısı 11 milyon 600 bin iken sendikalı işçi sayısının sadece 1 milyon 96 bin düzeyinde olduğunu ifade eden Arslan, 115 sendika içerisinden toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi almak için gerekli olan yüzde 1 işkolu barajını sadece 47 sendikanın geçebildiğini kaydetti. 68 sendikanın işkolu barajını geçemediğine dikkat çeken Arslan, “Önümüzdeki süreçte sosyal paydaşlarla birlikte yeni ve modern endüstriyel ilişkiler sistemini kurabilmek için doğru ve yeni yaklaşımlar geliştirebilmeyi istiyoruz” dedi.

 

HAK-İŞ’in son dönemde başlattığı örgütlenme atağıyla üye sendika sayısını 18’e yükselttiğini vurgulayan Arslan, metal; genel işler, ulaştırma, gıda, tekstil, ağaç, turizm, petrol, tarım ve ormancılık, basın, büro, savunma ve güvenlik, taşımacılık, gemi yapımı ve deniz taşımacılığı ardiye ve antrepoculuk, banka, madencilik işkollarında örgütlü üye sendikalarımızla tüm Türkiye’de örgütlenme çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

 

Arslan, Türkiye’de yaklaşık 1 milyon işçinin güvencesiz koşullarda taşeron işçi olarak çalıştığına dikkat çekerek, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kölelik sistemiyle eş değer bir hale gelen ve kabul edilemez bulduğumuz alt işverenlik uygulamasını teşvik eden politikaların terk edilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi. Arslan, kamudaki asli görev ve süreklilik arz eden işlerin kamu işçileri eliyle görülmesini, taşeron çalıştırılmamasını ve kamudaki geçici işçilere kadro verilmesi talebini yineledi. Arslan, 5 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçilerin kadro alınmasını talep ettiklerini söyledi.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısının ardından bir sonuç bildirisi yayınlandı.

 

Sonuç Bildirisine ulaşmak için tıklayın…

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

05 Mart 2014 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu