HAK-İŞ KONFEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

26 Nisan 2014 14:00, Haberler


HAK-İŞ KONFEDERASYONU

İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRİSİ

26 Nisan 2014, ANKARA

 

HAK-İŞ, 81 İl temsilcisini 21-22 Nisan 2014 tarihilerinde Ankara'da toplayarak, 1 Mayıs hazırlıkları ve HAK-İŞ’in etkin kutlaması, çalışma hayatındaki gelişmeler, E-Devlet Üzerinden Sendikal Üyelik, “Suriye Halkı ve Mülteciler İçin sana İhtiyacım Var Kampanyası”, Taşeronlaşma, Mevsimlik İşçilik ve Sendikal Örgütlenme Kampanyası, HAK-İŞ Örgütlenme Çalışmaları ve Yeni Dönem Politikalar Etkin Sendikal İletişim, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kadın Mesleki Eğitim ve Sertifikasyon gibi çalışma hayatını yakından ilgilendiren konuları masaya yatırmış ve aşağıdaki konuları karar altına almıştır.

 

1) HAK-İŞ İl Temsilcileri, 1 Mayıs'ı Kitlesel Olarak Kayseri’de ve Bütün Türkiye'de Kutlama Heyecanı Yaşamaktadır.

 

HAK-İŞ 1 Mayıs Kutlamalarına Etkin Bir Şekilde Katılacaktır.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu, 1 Mayıs’ın adına yakışır şekilde çatışma görüntüsünden uzak, birlik ve dayanışma içinde kutlanmasından yanadır. HAK-İŞ 1 Mayıs’ın, çalışma hayatının sorunlarına ilişkin önemli mesajların verileceği bir gün olacağına inanmaktadır.

 

HAK-İŞ tüm teşkilatıyla birlikte, kutlamaların nerede kimlerle yapılacağı konusunda herhangi bir tartışmaya girmeden, gerilimin tarafı olmadan 1 Mayıs kutlamalarına Kayseri, İstanbul ve Diyarbakır başta olmak üzere bütün Türkiye çapında katılma ve katkı verme kararlılığını teyit etmektedir.

 

HAK-İŞ, bu yıl Kayseri’de gerçekleştireceği kitlesel 1 Mayıs kutlamasının yanı sıra diğer konfederasyonların kutlama yapacağı İstanbul ve Diyarbakır başta olmak üzere istisnasız bütün illerde 81 ildeki il temsilciliklerine paralel olarak belli bir model çerçevesinde kutlayacaktır. Eskiden beri 1 Mayıs'ın şablonların ötesinde, emeğin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kutlanmasını sağlayan HAK-İŞ, bu yıl da bu hedefini gerçekleştirmek için program geliştirmektedir.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu, Türkiye ve Dünyadaki bütün emekçilerin 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününü kutlamaktadır.

 

2) HAK-İŞ İl Temsilcileri, Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engellerin Kaldırılmasını Temenni Etmektedir.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 2014 yılında sendikalara karşı önyargı ve tutumların gözden geçirilerek, eski ezberlerin bozulmasını, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz.

 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bir yılı aşkın süredir uygulanmakta olup,  yaklaşık 6 aydan beri noter şartı kaldırılmıştır. Sendikal örgütlenme oranı Ocak 2013’te %9.2, Temmuz 2013 istatistiklerinde %8.8, Ocak 2014 istatistiklerinde %9.45 olmuştur.  Temmuz-Ocak döneminde noter şartının yerini e-devlet üzerinden üyelik ve istifaya bırakmasına rağmen sendikal üyeliklerdeki artış sadece 64.374’tür.  Ocak 2014 istatistiklerine göre Türkiye’de toplam işçi sayısı 11 milyon 600 bin iken sendikalı işçi sayısı ise sadece 1 milyon 96 bindir. 115 sendika içerisinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alması için gerekli %1 işkolu barajını geçen sadece 47 sendika bulunmaktadır. 68 Sendika İşkolu barajını geçememiştir. Önümüzdeki süreçte sosyal paydaşlarla birlikte yeni ve modern endüstriyel ilişkiler sistemini kurabilmek için doğru ve yeni yaklaşımlar geliştirebilmeyi istiyoruz.

 

3) HAK-İŞ İl Temsilcileri, Suriye’de Yaşanan İnsanlık Dramına Karşı Bir Seferberlik Başlatılması Gerektiğine Vurgu Yapar.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu İl Temsilcileri, Suriye’de insanlığın bugüne kadar benzerine şahit olmadığı bir vahşet ve katliam uygulandığının, tüm dünyanın gözleri önünde yapılan bu katliamın artık insanlık ayıbını aşmış bir trajediye dönüştüğünün altını çizer.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu İl Temsilcileri, kan ağlayan Suriye halkına her şeyden ve herkesten önce bizim sahip çıkmamız ve  yaşanan katliamlara karşı bir İNSANLIK SEFERBERLİĞİ başlatmamız gerektiğine vurgu yapar.

 

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları ile Suriye halkı için 'Sana İhtiyacım Var' Yardım Kampanyası'nı başlatan HAK-İŞ Konfederasyonu, bağlı sendikaları ve üyeleri ile birlikte Kampanyaya destek olmaya devam edecektir.

 

Suriye’de masumlar, mazlumlar, yaşlılar, kadınlar, çocuklar katledilirken, ne yazık ki uluslararası toplum pasif bir izleyici olarak bu vahşeti seyretmektedir. Uluslararası toplum, her nedense Suriye’de soykırıma dönüşen katliamlara sessiz kalmaktadır.

 

Suriye'nin barışı hepimizin davasıdır. Bu konuda ülkemizin ve HAK-İŞ mensuplarının duyarlılığı oldukça yüksektir. Suriye halkının acısı acımızdır. Türkiye, herkesten önce Suriyeli mağdur sığınmacılara kapılarını ve kucağını açmıştır.

 

HAK-İŞ; sadece tarih ve medeniyet sorumluluğumuzun değil, insani ve bir emek örgütü olarak sorumluluğunun gereği “SANA İHTİYACIM VAR” çağrısıyla Suriyeli mağdur ve mazlumlara YARDIM KAMPANYASI başlatmıştır.

 

Bundan önce gerek ülkemiz gerekse dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan insan dramlarına kayıtsız kalmayan HAK-İŞ; “SANA İHTİYACIM VAR” diyerek kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen çaresiz Suriyelilerin  yanında olmanın, onlara katkı vermenin hem kurumsal hem de insani bir görev olduğuna inanmaktadır.

 

HAK-İŞ İl Temsilcileri, illerde yürütecekleri faaliyetlerle şubelerini, temsilcilerini, işçileri, medyayı ve bir bütün olarak halkı harekete geçirme kararlılığındadır.

 

4)  HAK-İŞ İl Temsilcileri Mısır’da Yaşanan Gelişmeleri Kaygıyla İzlemektedir.

 

HAK-İŞ İl Temsilcileri, Mısır’da darbenin bütün olumsuzluklarına darbe karşıtı İhvan üyesi 529 kişi hakkında idam cezası verilmesiyle bir yenisinin daha eklendiğini kaygıyla izlemektedir. Bu gelişme darbe ile hukukun asla yan yana olamayacağını bir kez daha göstermiştir.

 

Dünyanın bu gidişata bir ‘dur’ demesi gerekmektedir. Mısır’ın toplumsal dokusunun bozulmasına izin verilmemeli, siyasi çıkarlar uğruna bir toplum, bir ülke feda edilmemelidir.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu İl Temsilcileri, Mısır başta olmak üzere ezilen ve susturulmak istenen bütün masum ve mazlum insanların yanında olduğunu bir kez daha teyit eder.

 

Mısır başta olmak üzere Ortadoğu’da ve bölgemizde yaşanan darbeler, darbe girişimleri ve hukuksuzluklar Türkiye’deki demokrasinin önemini bir kez daha göstermiştir.

 

HAK-İŞ İl Temsilcileri olarak, bir kez daha darbeleri, muhtıraları, operasyonları ve bütün antidemokratik oluşumları kınıyor, darbe ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddettiğimizi ilan ediyoruz.

 

5) HAK-İŞ İl Temsilcileri Taşeron ve Mevsimlik İşçilik Sorunun Çözülmesini İstemektedir.

 

Ülkemizde kamu kurumlarında yaklaşık bir milyon işçinin güvencesiz koşullarda taşeron işçi olarak çalışmaktadır. Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını, kuralsızlığı tetikleyen, insan onuruna yaraşır düzgün iş tanımını yok sayan bu uygulama, çalışma hayatının dengelerini bozmakta, ekonomik ve sosyal olarak büyük bir tahribat yaratmaktadır.

 

HAK-İŞ İl Temsilcileri, kölelik sistemiyle eş değer bir hale gelen ve kabul edilemez bulduğu alt işverenlik uygulamasını teşvik eden politikaların terk edilmesi gerektiğine inanmaktadır.

 

Bu çerçevede çalışma şartlarında hukukun delindiği, düşük ücretli ve sendikasız bir yapı oluşturma niyeti ile istismar edilen alt işverenlik uygulamasına ilişkin mevcut durumun ıslah edilmesine yönelik çalışmalar ülkemizin de kabul ettiği 94 sayılı ILO Sözleşmesi ve yargı kararları doğrultusunda acilen başlatılmalıdır.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu çalışanların mağduriyetini giderecek, çalışma hayatımızın gelişimine katkı verecek şekilde bu konuya yönelik yasal düzenleme hazırlıklarına görüş ve önerilerimiz ile katkı vermeye devam edecektir.

 

Kamudaki asli görev ve süreklilik arz eden işlerin kamu işçileri eliyle görülmesini, taşeron çalıştırılmamasını ve kamudaki geçici işçiler sorununun çözülmesini talep ediyoruz.

 

Ülkemizde kadrolu işçilerin sayısı hızla azalırken, kadrosuz ve geçici işçilerin sayısı artmaktadır. Yasa gereği, kadrosuz işçiler yılın 5 ay 29 gününde çalıştırılmakta; yılın diğer yarısında işsiz kalmaktadırlar. İşyerlerinde yılın 12 ayında yapılacak işleri olmasına rağmen sadece 5 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçiler sorunun çözülmesini talep ediyoruz.

 

HAK-İŞ İl Temsilcileri, taşeron işçilerini örgütleme çalışmalarımıza hız verilmesinden yanadır. Ocak ayında bir Sendikamız tarafından “Seni Sendika Korur” ve “Hakkın Bize Emanet” kampanyasına benzer kampanyaların HAK-İŞ’e bağlı sendikalarca hayata geçirilmesinin faydalı olacağına inanılmaktadır.

 

6) HAK-İŞ İl Temsilcileri, Her Sektörde ve Her İlde Örgütlenme Kararlılığını Bir Kez Daha Vurgulamaktadır.

 

HAK-İŞ İl Temsilcileri 2011 yılında gerçekleştirilen HAK-İŞ 12. Olağan Genel Kurulunun ardından başlatılan örgütlenme seferberliğinin büyük oranda başarılmış olmasından memnuniyet duymaktadır.

 

HAK-İŞ İl Temsilcileri 2012 yılında gerçekleştirilen İl Temsilcileri Toplantısında 12 olan HAK-İŞ’e üye sendika sayısının bugün 19’a yükselmiş olmasından büyük bir gurur duymaktadır.

 

HAK-İŞ İl Temsilcileri Konfederasyonumuza üye sendikalarımızın örgütlenme çalışmalarını hızlı ve etkin olarak sürdürmesinden büyük memnuniyet duyduğunun ve bu çalışmaların devam edeceğinin altını çizmiştir.

HAK-İŞ İl Temsilcileri, HAK-İŞ’in tüm işkollarında örgütlülüğünü sağlama yönündeki kararlılığının devam etmesinin önemine vurgu yapmıştır.

 

7) HAK-İŞ İl Temsilcileri, Kıbrıs’ta 50 Yılı Aşkın Süredir Devam Eden ve Çözümlenmeyen Kıbrıs Sorununa Adil ve Kalıcı Bir Çözüm Bulunmasını İstemektedir.

 

Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’taki her iki liderinde onayladığı ve müzakerelerin çerçevesini belirleyen “Ortak Mutabakat Metni” çerçevesindeki gelişmeleri memnuniyetle karşılamaktadır.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu İl Temsilcileri, Kıbrıs’ta iki halkın siyasi eşitliğine dayalı, iki bölgeli ve iki kurucu devletten oluşacak ve egemenliğini de bu iki kurucu devletten alacak tek egemenliliğe dayalı yeni bir Federal Kıbrıs’ın hem Kıbrıslı Rumlar, hem Kıbrıslı Türkler ve hem de iki anavatan ile tüm bölge barışı için gerekli olduğuna inanmaktadır.

 

Konfederasyonumuz, cesaretle yeniden başlatılan müzakere sürecinin kalıcı ve adil bir çözümle sonuçlanmasını istemektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu İl Temsilcileri, bu konuda varsa üzerine düşen her türlü pozitif katkıyı yapmaya hazır olduğunu teyit eder.

 

HAK-İŞ, Türkiye’nin aktif dış politikasına denk düşecek şekilde gerek ayrı olarak gerek Kıbrıs’ta muhtemel bir çözümden sonra KKTC’nin güçlendirilmesi konusunda destek ve girişimlerinin sürmesine inanır.

 

HAK-İŞ, KKTC’ye yönelik uluslararası izolasyonların bir an önce kaldırılması için Türkiye’nin aldığı aktif rolün devam etmesi gerektiğini yineler.

 

8) HAK-İŞ İl Temsilcileri etkin sendikal temsil açısından sendikalar arası sivil toplum, kamu ve özel sektör ile etkin diyalog ve iletişim yoluyla etkin temsil konusunda kurumsal ve bireysel kapasitenin geliştirilmesi heyecanını ortaya koymuştur. Güvenli  Doğru şekilde sosyal medya araçlarının etkin kullanımının sendikal görünürlüğe katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

 

9) HAK-İŞ İl Temsilcileri Kadın Mesleki Eğitim ve Sertifikasyon konusunda HAK-İŞ Konfederasyonunun katettiği aşamayı memnuniyetle karşılamıştır. Kadınların Sendikal arenada ve örgütlenme çalışmalarında daha etkin şekilde yer almasına yönelik aksiyonlar geliştirilmesine iş sağlığı ve güvenliği bilincinin arttırılmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam etmesine, HAK-İŞ MEYEB’in görünürlüğünü arttırılarak mesleki eğitim, sınav ve belgelendirme çalışmalarının sürdürülmesinin önemine vurgu yapılmıştır. HAK-İŞ İl Temsilcileri bu alandaki yenilikçi çalışmalar ile sendikal alana farklı soluk getiren HAK-İŞ’in gelecek dönem çalışmalarının artarak, yaygın şekilde devam etmesinin altını çizmiştir.

 


HABERE AİT GÖRSELLER :

26 Nisan 2014 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu