ÖZ İLETİŞİM-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ'E KATILDI

27 Eylül 2014 14:00, Haberler


ÖZ İLETİŞİM-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ'E KATILDI

 

Öz İletişim-İş Sendikası 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda oy birliğiyle HAK-İŞ'e katılma kararı alındı. Böylece HAK-İŞ tüm işkollarında örgütlü oldu.

 

Öz İletişim-İş Sendikası 1. Olağan Genel Kurulu 27 Eylül 2014'te Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, Öz Ağaç-İş Genel Başkanı Eyüp Karederili, Oleyis Genel Başkanı Vedat Böke, Sağlık-İş Genel Başkanı Yavuz Aksanoğlu, Öz Toprak-İş Genel Başkanı Metin Özmen katıldı.

 

Divan Başkanlığını Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız'ın yaptığı genel kurulda, üst kuruluş üyeliğinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin önerge, delegelerin oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararla Öz İletişim-İş Sendikası HAK-İŞ'e katıldı.

 

Arslan: "Hak-İş ilkeli, tutarlı ve faydacıdır"

 

Genel Kurulda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in ilkeli, tutarlı ve faydacı sendikacılık yaptığını söyledi.

HAK-İŞ'i kuruluş felsefesi itibariyle, Hz. Peygamber döneminde Mekke'de toplumsal düzeni sağlamak ve haksızlığa uğrayanların hakkını aramak amacıyla kurulan Hılfıl Fudul cemiyetine benzeten Arslan, şöyle konuştu:

 

"Hılfıl Fudul, büyük-küçük, zengin-yoksul, siyah-beyaz fark gözetmeksizin bütün insanların hakkını arıyor, hizmet üretiyordu. HAK-İŞ'in çıkış noktası da budur. Dünyanın neresinde olursa olsun, diline, dinine, mezhebine; ırkına, rengine bakmaksızın, yeryüzündeki mağdur ve mazlum olan herkesin bizden alacaklı olduğunu düşünüyoruz. Onların haklarının alınması noktasında sorumluluk hissediyoruz. Çünkü tüm emekçilerin bizden beklentisi var."

 

HAK-İŞ'in var olan sendikal yapılara bir itiraz olarak kurulduğunu kaydeden Arslan, şunları kaydetti: "HAK-İŞ Türk ve dünya sendikal hareketine bir alternatiften ziyade, yeni ve yerli bir anlayış, yeni bir soluk, yeni düşünüş ve yeni bir duruştur. HAK-İŞ ilkelidir, çünkü felsefesinden taviz vermemiştir. Değerlerinden vazgeçmeden tarihi bir yürüyüş gerçekleştirmektedir. Tutarlıdır, çünkü söz ve eylemleriyle güvensizlik oluşturmamıştır. Faydacıdır, çünkü salt üyelerini değil, tüm emekçileri gözetmektedir."

 

"Hakkın ölçüsünü işverenler belirlememeli"

 

Günümüzde pek çok emekçinin ilkel koşullarda, yetersiz ve gülünç ücretle çalıştırıldığını vurgulayan Arslan, asgari ücretle çalıştırılanların modern köle olarak bile tanımlanamayacağını söyledi. Arslan, "Kölenin sahibi, onun yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyacını karşılıyordu. Oysa bugün asgari ücret denilen ve hatta pek çok işyerinde bu ücretin bile altında rakamla çalışan emekçiler, taşeron emekçileri ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Hakkın ölçüsünün işverenler ve mevzuatın belirlediği sistem, eksik, yanlış ve adaletsizdir" diye konuştu.

 

Öz İletişim-İş Sendikası'nı HAK-İŞ'i tercihinden dolayı tebrik eden Arslan, "Niyetiniz hayır, akıbetimiz de hayırlı olsun. Sizden büyük başarılar bekliyoruz. Yolunuz açık, genel kurulunuz hayırlı olsun" dedi.

 

Yapılan seçim sonrasında Öz İletişim-İş Sendikası Başkanlığına Mehmet Nur  Güllüoğlu seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Mehmet Nur  Güllüoğlu, Şadi Özbingöl, Fatma Zengin Göktürk, Ömer Furkan Kesikbaş ve Bahadır Aziz Sakin seçildiler.


HABERE AİT GÖRSELLER :

27 Eylül 2014 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu