ARSLAN: “AYM KARARLARI SENDİKAL HAKLAR AÇISINDAN OLUMLU”

25 Ekim 2014 14:00, Basın


ARSLAN: “AYM KARARLARI SENDİKAL HAKLAR AÇISINDAN OLUMLU”

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Anayasa Mahkemesi Kararlarının sendikal haklar açısından olumlu kararlar olduğunu söyledi. ARSLAN, “HAK-İŞ olarak, Hükümetin bu kararlar doğrultusunda hızla düzenleme yapmasını bekliyoruz. Bu düzenlemeler çerçevesinde AB sürecinin hızlanacağına inanıyoruz” dedi.

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anayasa Mahkemesinin kararına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

 

"Anayasa Mahkemesi sendikal haklar açısından olumlu kararlar vermiş, sendikal güvenceleri genişletmiştir.

 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun toplam 21 maddesine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi‘nin Anayasa Mahkemesi’nde açmış olduğu iptal davası sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi 14 Ekim 2014 günü saat 10.00’dan itibaren genel kurul salonunda yasanın hazırlanmasında yer alan sosyal taraflardan HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK, TİSK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sözlü açıklamalarını dinledi.

 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun büyük çoğunluğuna ilişkin mutabakat bulunduğu, çıkacak yasanın işçi-işveren ve hükümet azami uzlaşısı ile çıkması hedeflendiğinden geriye kalan sorunların çözümü için mücadele etmeye devam edeceğimizi belirterek, maddelere ilişkin açıklamalarda bulunduk. İşkolu sendikacılığının Türkiye’de 60 yıldır uygulandığını, ekonomik sosyal konsey üyesi konfederasyonların sendika ve işçilerin %90’ından fazlasını bünyelerinde barındırdıkları bugüne kadar örgütlenme ve toplu sözleşmesi hususunda yeterliliklerini ispatladıklarını bunun bir ayrıcalık olmadığını 30’un altında işçi çalıştıran işyerlerinde 13 milyon işçinin 6,4 milyonunun çalıştığını. bu konuda bir mutabakat bulunmadan yapılan düzenlemeyle sigortalı işçilerin %50sinin sendikal güvencenin kapsamı dışına çıkarılmasının örgütlenmenin önünde engel olduğunu, uluslararası sözleşmelere aykırı grev yasaklarının da son verilebilmesi için iptali gerektiğini ifade ettik.

 

AYM 22 Ekim 2014 tarihindeki incelemesinde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. Maddesinde yapılan 30 ve altında işçinin çalıştığı işyerlerinde sendika üyeliği nedeniyle iş akdi feshedilenler tazminat alabilecekleri gibi 6 aylık kıdemleri bulunmasa bile işe iade davası açabileceklerdir.

 

Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunun 60. Maddesinde yer alan grev kararı uyuşmazlık kapsamındaki bazı işyerlerinde alınmasına rağmen işverenlerce lokavtın tüm işyerlerinde karar alabileceğine ilişkin düzenleme de anayasa aykırı bulunarak iptal edildi.

 

ILO tarafından sürekli eleştirilen şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile bankacılık hizmetlerindeki grev yasağını iptal etti.

 

Çok tartışılan işkolu barajlarıyla ilgili olarak %1 ve %3’ün anayasaya aykırılığı tartışılan 10 Eylün 2014 tarihli 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

 

Yine Ekonomik Sosyal Konsey üyesi konfederasyonlarca imzalanabilecek çerçeve sözleşmelerinde Anayasa’ya aykırı olmadığı karar verildi.

 

Anayasa Mahkemesi ülkemizde uzun yıllardır uygulanmakta olan ve sosyal taraflarca da benimsenen iş kolu sendikacılığı sistemini kabul görerek buna aykırı istemleri reddetti.

 

Sendikaların yeminli mali müşavirler tarafından denetimi ile grev oylaması ve gözcüleri ilişkin talepleri de reddetti.

 

Anayasa Mahkemesi, sendikal haklar açısından olumlu kararlar vermiş, sendikal haklara ilişkin güvenceleri genişletmiştir. HAK-İŞ olarak, Hükümetin bu kararlar doğrultusunda hızla düzenleme yapmasını bekliyoruz. Bu düzenlemeler çerçevesinde AB sürecinin hızlanacağına inanıyoruz”

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

25 Ekim 2014 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu