YILDIZ, “ETKİN İŞLEYEN BİR İSG MODELİ GELİŞTİRİLMELİDİR”

06 Kasım 2014 14:00, Haberler


YILDIZ, “ETKİN İŞLEYEN BİR İSG MODELİ GELİŞTİRİLMELİDİR”

 

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, CHP tarafından düzenlenen “Maden kazaları, çalışma yaşamı, iş sağlığı ve güvenliği” toplantısına katıldı. Ankara’da 6 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen toplantıya Genel Sekreterimiz Yıldız’ın yanı sıra Öz Maden-İş Sendikamızın Genel Başkanı Ahmet Arslan da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenen  “Maden Kazaları, Çalışma Yaşamı, İş Sağlığı ve Güvenliği” toplantısına, HAK-İŞ’in yanı sıra TÜRK-İŞ, DİSK, TMMOB ve TTB’den çok sayıda temsilci katıldı.

 

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, toplantının basına kapalı bölümünde bir konuşma yaptı. Ülke olarak son günlerde iş sağlığı ve güvenliği açısından sıkıntılı bir süreç yaşandığına dikkat çeken Yıldız, “İSG konusunda yapılan birçok düzenlemeye rağmen sorunu çözmüş değiliz. İSG konusunda yeni bir anlayış ve yaklaşıma ihtiyaç olduğu açıktır. Bu yeni yaklaşım, bütünsel bir İSG yaklaşımı olmalıdır. Kurgulama, planlama-üretim-işletme-durdurma-sonlandırma gibi her aşama ve boyutta İSG'yi ön plana koymak gerekir. Bunun anlamı etkin, işleyen bir İSG modeli geliştirmektir” dedi. Başta maden sektörü olmak üzere, İSG önlemlerinin el yordamı ile keşfedilmeye çalışıldığına dikkat çeken Yıldız, “Oysa ILO sözleşmeleri stratejileri, AB standartları ve stratejileri temel İSG hususlarını ortaya koymaktır” dedi. Yıldız, ILO’nun 176 sayılı sözleşmesine göre faaliyetlerin, başlatılması, işletilmesi, sürdürülmesi, durdurulmasını içeren ön bir strateji ve planın istendiğini ifade etti.

Maden işletmesinin bir bütün olduğunu, öncesi, mevcut durum ve sonrası durumla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, kapalı madenlerin sorunlarının ve açık madenlerin sorunlarının ayrı ayrı ortada durduğunu söyledi. Yıldız, maden işletme ruhsatlarının ILO sözleşmesinin öngördüğü işletim stratejisine göre vermesi gerektiğini belirterek, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki diğer önerilerini ön eğitim verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması ve yeni bir kurum oluşturulabileceği şeklinde sıraladı.

 

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, iş yaşamını ilgilendiren temel konularda, özellikle yeraltında çalışan işçilerin sorunlarına yönelik çok önemli bir toplantı yapıldığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, toplantıyı önemsemelerinin temel nedeninin farklı sendika ve meslek örgütlerinin temsilcileriyle görüş birliğinin sağlanması olduğunu vurguladı. Siyaseten farklı düşünen kurumların görüş birliği oluşturmasını önemli olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, 10 madde üzerinde görüş birliğine varıldığını söyledi. Bu maddelerinde parlamentoda yapılacak değişikliklerle hayata geçirilmesini istediklerinin kaydeden Kılıçdaroğlu, önerilerden bazılarını şu şekilde açıklandı:

 

Ø “Maden işyerlerinde sendika varsa kaza oranı %8, sendika yoksa kaza oranı %92. O nedenle işyerlerinde mutlaka sendikalaşmanın önü açılmalı ve sendikalaşma önündeki engeller kaldırılmalı.

Ø 176 sayılı ILO sözleşmesi Türkiye’de de kabul edilmeli. Parlamentoya gelmeli oybirliğiyle geçmeli. Emeğe,  işçinin alın terine saygı duyuyorsak oybirliğiyle geçmeli. Hükümet biran önce bunu getirmeli.

Ø Havza madenciliği sistemine geçilmeli. Her yerde ocak değil, havza esas alınmalı, riskler ona göre saptanmalı ve ona göre gereken yapılmalı.

Ø Maden işletmelerinde denetim bağımsız organlar tarafından yapılmalı.

Ø Yer altında çalışanlar için mutlaka yaşam odaları olmalı, işçi eğitilmeli.

Ø Maden İşleri Genel Müdürlüğü, taşra örgütü olmayan bir genel müdürlük. Mutlaka bunun taşra örgütünün oluşturulması lazım.

Ø Siyasi otoriteden bağımsız, özerk bir işçi sağlığı ve iş güvenliği konseyi olmalı. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sürekli ve sağlıklı izleyebilmeli.’


HABERE AİT GÖRSELLER :

06 Kasım 2014 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu