“KADINLAR İÇİN ŞİDDETTEN ARINMIŞ BİR DÜNYA UMUT EDİYORUZ”

24 Kasım 2014 14:00, Basın


“KADINLAR İÇİN ŞİDDETTEN ARINMIŞ BİR DÜNYA UMUT EDİYORUZ”

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiği belirterek, “HAK-İŞ olarak başta ülkemizdeki kadınlar olmak üzere Filistin’de, Gazze’de, Suriye’de, Arakan’da, Orta Afrika’da, Doğu Türkistan’da ve dünyanın her yerinde şiddete maruz kalan mağdur ve mazlum tüm kadınların yanındayız. Kadınlar için şiddetten arınmış bir dünya umut ediyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi.

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” sebebiyle yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

 

“Dünyanın hemen her bölgesinde, sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddet, her yaştan; her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekâr, boşanmış, evli kadınların maalesef acı bir gerçeğidir.

 

Dünyada her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır. HAK-İŞ olarak, ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan, son dönemlerde artarak, daha görünür bir hal alan, vicdanları kanatan kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor, kabul edilemez buluyoruz.

 

Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz.

 

Bu çalışmalar ve çabalar sonucu geçmişte uğradıkları şiddeti konuşmayan, paylaşmayan, gizli tutan kadınların artık, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını, şikâyette bulunduklarını görüyoruz. Atılan küçük adımlar, kadınlara cesaret ve güven vermiştir.

 

8 Mart 2012 tarihinde kabul edilen ve 20 Mart 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına güç ve cesaret kazandırmıştır. Ancak aradan geçen süreçte Kanunun uygulamaya yansımasında istenen ivme maalesef sağlanamamıştır.

 

Yaşanan acı tecrübeler, koruyucu hizmetlerin yaygınlaştırılmasına, şiddet mağduru kadınların desteklenmesi ve faillerin cezalandırılmasına, konuya ilişkin farkındalık ve duyarlılık artırmaya, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesine yönelik hala bir takım eksikler ve yasal düzenlemelerin uygulamaya yansımasında da bir takım aksaklıklar olduğunu göstermiştir.

 

Doğal” ya da “kaçınılmaz”, “kader” ya da “yazgı” olmayan kadına yönelik şiddetin son bulması için zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç vardır. Kadına yönelik şiddette karşı “şiddete sıfır tolerans” yaklaşımı bir devlet politikası haline gelmelidir. Çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin yanı sıra ekonomik-sosyal ve kültürel odaklı çalışmaların, kadının güçlendirilmesine yönelik aktif ve pasif sosyal politikaların, erkeleri de içine alan farkındalık artırıcı eğitimlerin, aile yapılarımızı güçlendirici tedbirlerin alınması gerekiyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir yer tutan sığınma evleri nicel ve nitel yönden iyileştirilmelidir.

 

HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. İnsan onuruna yakışır hayat için özgürlük arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı dik durmak insan olarak da kurumlar olarak da sorumluluğumuzdur.

 

HAK-İŞ, bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için çaba vermektedir. Tüm kamuoyuna “Şiddete Sessiz Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!” diyoruz.

 

HAK-İŞ olarak başta ülkemizdeki kadınlar olmak üzere Filistin’de, Gazze’de, Suriye’de, Arakan’da, Orta Afrika’da, Doğu Türkistan’da ve dünyanın her yerinde şiddete maruz kalan mağdur ve mazlum tüm kadınların yanındayız. HAK-İŞ olarak kadınlar için şiddetten arınmış bir dünya umut ediyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz.“

HABERE AİT GÖRSELLER :

24 Kasım 2014 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu