ARSLAN: “ENGELLİLER İÇİN ENGELSİZ BİR YAŞAM İSTİYORUZ”

03 Aralık 2014 14:00, Basın


ARSLAN: “ENGELLİLER İÇİN ENGELSİZ BİR YAŞAM İSTİYORUZ”

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de çalışma hayatında ihmal edilen en önemli konulardan birisinin engellilerin çalışma hayatına katılımı ve istihdamı ile ilgili yaşanan sorunlar olduğunu belirterek, “Engellilere yönelik bütüncül bir yaklaşımla Eylem Planı geliştirilmeli ve engelliler için engelsiz bir yaşam kurulmalıdır” dedi.

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

 

“Bütün gelişmelere ve ilerlemelere karşın Türkiye’de çalışma hayatında ihmal edilen en önemli konulardan birisi engellilerin çalışma hayatına katılımı ve istihdamı ile ilgili yaşanan sorunlardır. Engellilerin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar eğitim, ulaşım, fiziksel çevre, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda yaşanılan fırsat eşitsizliklerinden kaynaklanmaktadır. Engellilere yapılan sosyal koruma tabanlı yardımlar engellilere güvence vermektedir. Ancak, bunun yanında engellilerin istihdama katılımını teşvik edecek politikalarla güçlendirilmesi gerekmektedir. Nihai hedef, engellilerin emek piyasasında güçlü bir yer edinmesini sağlamak olmalıdır.

 

Ülkemizde; engellilerin çalışma hayatına katılımını sağlamayı, onun bağımlılığını en aza indirgeyen kapasite geliştirmeyi, tüketici olmaktan çıkıp üretici olmasını, kendine güvenin artması, hizmetlerle gelişen teknolojiyi transferlerin yapılmasını, mevcut kaynakları maksimize edecek ve yeni kaynaklar yaratacak finansman sağlanmasını öngören bir politika oluşturma sürecine ihtiyaç olduğu açıktır. Böylece ayrımcılıktan uzak, kalkınmanın temeli olan insan kaynağının gelişmesine katkıda bulunacak, engellinin insan hak ve özgürlüklerine, sosyal güvencesine sahip çıkacak, yasal düzenlemeleri eyleme dönüştürecek gerçekçi bir engelliler politikasının oluşturulması gerekmektedir.

 

Engelli bireyin işe alınmasıyla, istihdam sorununun büyük ölçüde çözüldüğü varsayılmaktadır. Oysa iş yaşamı, işe alınan engelli bireyin özellikleri ve yetenekleri dikkate alınarak düzenlenmediğinden ve iş başında geliştirme eğitimi verilmediğinden, işe alınan engellilerden çoğu kez beklenen verim sağlanamamaktadır. Bu durumun hem işveren kurum, hem çalışan engelliler hem de işe alınmayı bekleyen engelliler açısından ayrı ayrı ve birlikte olumsuz sonuçları olmaktadır.

 

Engellilerin istihdamı konusundaki iyi niyetli çabalara karşın politikaların yetersiz kalması, engellilerin istihdamdan önce yeterince eğitilememeleri, engellilerin eğitim ve vasıf düzeylerinin düşük olması, genel olarak toplumun engellilere yönelik önyargıları, kimi işverenlerin engellilere yönelik olumsuz tutumları gibi nedenler birbirleriyle karşılıklı etkileşim içerisindedirler. Bu nedenle konu bütünsel bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Engellilere yönelik bütüncül bir yaklaşımla Eylem Planı geliştirilmeli ve engelliler için engelsiz bir yaşam kurulmalıdır.

 

HAK-İŞ olarak, ‘kimsenin yarın engelli olmayacağının garanti edilemeyeceği’ gerçeğinden hareketle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kadınların, gençlerin ve engellilerin sorunlarını, ülkemizin genel ekonomik ve sosyal sorunlarından bağımsız görmüyoruz. Konfederasyonumuz ve sendikalarımız bünyesinde Engelliler Komitelerimizi kurduk, engellilerin çalışma yaşamına girmesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa projeler geliştiriyor, engelliler için engelsiz bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Engellilerin sosyal yaşama katılmasını teşvik ediyor, kan bağışı ve yetim çocuklar için kitap kampanyaları başta olmak üzere çeşitli kültür, sanat ve spor dallarında etkinlikler düzenliyor ve katılıyoruz.”

HABERE AİT GÖRSELLER :

03 Aralık 2014 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu