ARSLAN: “HAK-İŞ PROJELİ YAŞAM KONUSUNDA BİR NUMARA”

25 Aralık 2014 14:00, Haberler


ARSLAN: “HAK-İŞ PROJELİ YAŞAM KONUSUNDA BİR NUMARA”

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu ve bağlı sendikaların projeli yaşam konusunda bir numara olduğunu ifade eden Arslan, “ Biz projeleri birer okul olarak görüyoruz. Yaptığımız her çalışmanın bizim için ufkumuzu ne kadar açtığını ve disiplinli çalışmayı ne kadar benimsediğimizi de test etme imkanı sağlıyor. O yüzden Öz Gıda-İş sendikası geleceğimiz için çok önemli bir işe imza attı” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Aralık 2014 tarihinde Öz Gıda-İş Sendikamız tarafından düzenlenen “Gıda Sektöründe İşgücünün Yeterliliğine Dayalı Müfredat Hazırlama Projesi” açılış toplantısına katıldı. Toplantıya Genel Başkanımızın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcılarımız Settar Aslan, Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, TBMM İdari Amiri, Çorum Milletvekili, HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim Uslu, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Yıldız Holding Grup Başkan Yardımcısı Şener Astan, ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanı Ömer Ayçiçek, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Yıldırım, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram Akbaş ile HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın başkanları ve şube başkaları katıldı.

 

Toplantının açılışında “Gıda Sektöründe İşgücünün Yeterliliğine Dayalı Müfredat Hazırlama Projesi” sunumu gerçekleştirildi. Sunumun ardından protokol konuşmalarına geçildi.

 

Arslan: “HAK-İŞ Olarak Bir İlki Gerçekleştirdik”

 

Gıda Sektöründe İşgücünün Yeterliliğine Dayalı Müfredat Hazırlama Projesi’ni HAK-İŞ’in geleceğe dair öngörülerini, hayallerini, umutlarını ve beklentilerini gerçekleştirme konusunda önemli ve somut bir adım olarak gördüğünü ifade eden Arslan, “Bugün HAK-İŞ Konfederasyonu ve Öz Gıda-İş Sendikası olarak ezber bozan bu yeni yapıyı ülkemiz açısından büyük bir adım olarak değerlendiriyoruz. Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek ve gıda sektöründe çalışan işgücünün standart ve yeterliliğini oluşturmak ve bu yeterliliklere uygun eğitim müfredatı oluşturmak üzere bir çalışma başlatıyoruz. Öz Gıda-İş her alanda olduğu gibi bu alanda da bir ilki gerçekleştirmiştir” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun mesleki yeterlilik ve belgelendirme konusunda öncü bir rol üstlendiğini dile getiren Arslan, “Konfederasyonumuzun çabalarıyla oluşturduğu bir iktisadi işletme olan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYEB) hem MYK’dan hem TURKAK’dan konu ile ilgili gerekli standartları oluşturdu. Sınav yapma aşamasına geldi ve sınav yapmaya başladı. Bunu onurla ifade etmek istiyorum ki Türkiye’deki konfederasyonlar içerisinde bir ilki gerçekleştirdik. Bu bir başlangıç, tabi ki biz sadece metal ve makine sektöründe bu konuda bir öncülük yaptık. Bir konfederasyon olarak inisiyatif aldık. Çok önemli projeleri gerçekleştirip, bu konuda rüştümüzü ispat ettik. Ama bunu yeterli görmüyoruz. 20 iş kolunda bu ve buna benzer belgelendirme merkezlerine ivedilikle kurmalıyız. Bu konuda da iş kolunda istihdam edilecek işçilerin belge alabilmek için başvuracağı sınav merkezleri bizim sendikalarımızın oluşturduğu merkezler olmalıdır” dedi.

 

Mesleki yeterlilik belgelendirme merkezlerinden alınacak olan belgelerin maliyetlerinin kamu tarafından karşılanmasının çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Arslan, “Bu gelişme Türkiye’nin bu konudaki istikametini ve hedeflerini doğru çizdiğini ortaya koymaktadır. Bu konu tartışılırken özellikle istihdamda bulunmayan işsizlerin belgeleri alırken karşılaşacağı zorluklar konuşulurken, işverenlerimiz konu üzerinde inisiyatif almaktan çekindiler. Ama kamu bu konuda yeterli desteği sağladı ve süreci başlattı. Atılan adımı biz tarihi bir süreç olarak görüyoruz. Türkiye’nin özellikle teknik ve kariyer anlamındaki istihdam açığının çözüleceğini düşünüyoruz” dedi.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yönetiminde işçileri temsilen HAK-İŞ Konfederasyonu’nun bulunmasının önemine değinen Arslan, “ Bu durum MYK’nın kuruluşundan itibaren tavrımızı, istikametimizi ortaya koyması açısından çok önemlidir” dedi.

Proje yapmanın, özellikle Avrupa Birliği’nden proje almanın çok zor bir çalışma olduğunu ancak HAK-İŞ Konfederasyonu ve bağlı sendikaların projeli yaşam konusunda bir numara olduğunu ifade eden Arslan, “ Biz projeleri birer okul olarak görüyoruz. Yaptığımız her çalışmanın bizim için ufkumuzu ne kadar açtığını ve disiplinli çalışmayı ne kadar benimsediğimizi de test etme imkanı sağlıyor. O yüzden Öz Gıda-İş sendikası geleceğimiz için çok önemli bir işe imza attı” dedi.

 

Uslu: “Öz Gıda-İş, Aklın ve Bilginin Sendikasıdır”

 

TBMM İdari Amiri, Çorum Milletvekili Salim Uslu, MYK’nın Türkiye için stratejik bir hamle olduğunu ifade etti. Uslu, MYK’nın 2006 yılında kurulduğunu ancak kısa süre içerisinde verimlilik ve kaliteye değer kazandıran, eğitim ve istihdam ilişkileri ile yakından ilgili bir kurum haline geldiğini, bununda mesleki yeterlilikte kaliteyi arttırdığını vurguladı.

Ülker işyerinde 30 yıldır HAK-İŞ’e bağlı Öz Gıda-İş sendikasının olmasının örgütlenme açısından önemli bir hareket olduğuna değinen Uslu, “Artık vakit kavga, slogan ve yumruğu sıkma vakti değil, vakit aklın, mantığın, bilginin ve sezginin kullanılması vaktidir. Bu açıdan Öz Gıda-İş sendikası aklın ve bilginin sendikasıdır” dedi.

 

Hayata geçirilen projenin de ülkemizdeki nitelikli işgücüne olan talebin karşılanması açısından öncü bir adım olduğunun altını çizen Uslu, bundan sonraki süreçte bu gibi işgücünün yeterliliğine dayalı projelerin ülkemiz açısından kazanımlar sağlayacağını belirtti.

 

Şahin: “Öz Gıda-İş Öncü ve Etkin Sendikacılığın Peşinde”

 

Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, Öz Gıda-İş Sendikası’nın kurulduğu günden bu yana endüstri ilişkiler sisteminde hep alternatif sosyal politikalar üretme girişimi içerisinde, sürdürülebilir, öncü ve etkin sendikacılığın peşinde olduğunu vurguladı.

 

Şahin, “Sadece toplu sözleşme yapan, sadece slogan atan bir sendikacılık anlayışı yerine, dünyadaki değişimler ve yeni süreçler çerçevesinde yeni perspektifler geliştirerek, hizmet alanlarımızı, faaliyetlerimizi ve kadrolarımızı genişlettik. Sendikal mücadelemizi sürdürürken, endüstriyel demokrasiye kazandırdığımız, hiçbir sendikanın cesaret edemediği model ve yaklaşımlarla ülkemizde öncü bir rol üstlendik” dedi.

Sendikaların artık 21. yüzyıla ait yeni şeyler üretmek zorunda olduğunu, sendikalı yaşamı diri tutmak ve güçlendirmek için küreselleşmenin önümüze getirdiği şartları dikkate alarak yeni bir anlayış geliştirmenin gerektirdiğini vurgulayan Şahin, “Sendikamız güç şartlar altında hem sendikal mücadelesini vermiş, hem de işçi hareketinin ve iş kolumuzun güçlü, farklı ve özgün sesi olmak için çabalamıştır. Sendikamızın başarısı çalışma hayatına yeni açılımlar, yeni vizyonlar sunabilmesinde yatmaktadır” dedi.

 

Öz Gıda-İş Sendikasının Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde oluşturulan Gıda Sektör Komitesi’nin 2010 yılından bugüne etkin bir üyesi olduğuna değinen Şahin, “Sendikamız Türkiye’de ve dünyada gerek üretim kapasitesi gerekse marka değeri ve uzmanlığı yüksek olan Ülker, Unilever, Nestle, Unmaş Uno, Aytaç, Ankara ve İstanbul Halk Ekmek Fabrikaları, ÇAYKUR, Coca Cola, Atatürk Orman Çiftliği, Marmarabirlik, Hamidiye Kaynak Suları, Fiskobirlik, Tariş ve Trakya Yem-Yağ (Sıvı yağ) gibi ulusal ve uluslararası markalı önemli işyerlerinde örgütlüdür. Sendikamızın temel hedefi örgütlü olduğumuz gıda sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin niteliklerini ölçme, değerlendirme ve belgelendirme hizmeti vermeyi hedeflemektedir” dedi.

 

Bu kapsamda eylül ayı itibariyle uygulamaya başlanan projenin ülkemiz açısından önemli bir adım olduğunun altını çizen Şahin, “Projemiz, gıda sektörüne yönelik meslek standardı, ulusal yeterlilik ve yeterliliğe dayalı eğitim müfredatı oluşturacak, sektörün eğitim sisteminin geliştirilmesine katkı verecek ve nitelikli işgücünü iş piyasasına kazandıracaktır” dedi.

 

Yıldız Holding Grup Başkan Yardımcısı Şener Astan, uluslararası alanda rekabette bulunabilmenin en önemli alanının mesleki eğitim olduğunu dile getirdi. Astan, Günümüz eğitim sisteminin gelişimi için uluslararası alandaki mesleki eğitim çalışmalarının da takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanı Ömer Ayçiçek, genel anlamda lise özel anlamda ise mesleki teknik eğitimin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu, yapılan projenin de mesleki teknik eğitimin geliştirilmesi açısından anahtar rol oynayacağını ifade etti.

MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın en çok üzerinde durduğu konunun mesleki teknik eğitim olduğunu, günümüzde ortaöğretimde okuyan öğrencilerin yüzde 54’ünün mesleki teknik eğitimi tercih ettiğini ve bu gelişmenin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun AB projeleri bağlamında çok önemli işlere imza attığına değindi. Balcı, Öz Gıda-İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen Gıda Sektöründe İşgücünün Yeterliliğine Dayalı Müfredat Hazırlama Projesi’ne bir işçi konfederasyonunun sahip çıkmasının önemli olduğunu belirtti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram Akbaş, gıda alanında yapılan bu gibi projeler sayesinde mesleki yeterliliğin sağlanması yönünde önemli adımlar atıldığını ifade etti. Akbaş, “ Eskiden eğitim ile istihdam arasında bir bağ yoktu. Artık yapılan projeler ve MYK gibi kurumların varlığı sayesinde standartlar arttırıldı. Ulusal yeterlilik sağlandı. Eğitim ile istihdam bir araya getirildi” dedi.

 


HABERE AİT GÖRSELLER :

25 Aralık 2014 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu