“BİN TL SINIRI ÖNEMLİ ANCAK BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR”

30 Aralık 2014 14:00, Basın


“BİN TL SINIRI ÖNEMLİ ANCAK BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR”

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, asgari ücretin 2015 yılının ikinci yarısında net 1.000 TL olmasının psikolojik bir sınırın aşılması açısından önemli bir gelişme olduğunu, ancak beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. ARSLAN, asgari ücrette oransal artışlarla sorunun çözülemeyeceğini belirterek, öncelikle tabanın yükseltilerek, kabul edilebilir bir asgari yaşam standardının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

 

“Toplumun ve çalışanların önemli bir kesimini ilgilendiren asgari ücretin özellikle 2015 yılının ikinci yarısında net 1.000 TL olması psikolojik bir sınırın aşılması açısından önemli bir gelişmedir. Ancak asgari ücretteki artış, beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzaktır.

 

Asgari ücret, toplumun sosyal modelinin; asgari yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsurudur. Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyi belirleme aracıdır. Yapılan artış bir kez daha göstermiştir ki asgari ücretteki oransal artışlar sorunu çözmeye yetmemektedir. Dolayısıyla oransal artışlar yerine öncelikle asgari yaşam standardını sağlayacak bir taban ücretin oluşturulması gerekmektedir. Ülkemizde uygulanan asgari ücret, bu haliyle Türkiye gerçekleriyle bağdaşmamakta, emek piyasası için bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır.

 

Asgari ücrette yeni bir konsepte ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısı ve işleyişini dikkate alarak, bu yapıdan sağlıklı bir sonuç çıkmayacağını daha önce açıklamıştık. Eksik temsille oluşturulan bir komisyondan objektif; bilimsel, TÜİK verilerine dayalı, gerçek yoksulluğu ve açlık sınırını belirleyen rakamların dikkate alındığı, gelirin adil dağılımının gözetildiği, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyinin karşılığı olacak, çalışanın ve ailesinin harcama/tüketim standardını dikkate alan anlamlı bir sonuç bugüne kadar çıkmamıştır, eksik temsil devam ettiği müddetçe de çıkmayacaktır. İşçi kesimi açısından çalışanların tamamını temsil etmekten uzak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en kısa zamanda katılımcı, demokratik, çoğulcu ve temsilde adalet ilkesi dikkate alınarak yeniden oluşturulmalı, ILO ve AB normları ile uyumlu hale getirilmelidir. Komisyon, HAK-İŞ Konfederasyonunun da katılımıyla yeniden yapılandırılarak, asgari ücretin tespitinde bağımsız karar alma yeteneğine sahip olacaktır.

 

Komisyonunun yapısının değiştirilmesinin yanı sıra asgari ücretin belirlenmesinde sadece tek bir çalışanın dikkate alınmasından vazgeçilmeli, çalışan ailesi ile birlikte ele alınmalıdır. Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı olarak belirlenmelidir. Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en yüksek vergi oranlarına sahip ülkelerden biri olduğu dikkate alınarak, asgari ücret üzerindeki vergi yükü hafifletilmelidir.”

HABERE AİT GÖRSELLER :

30 Aralık 2014 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu