ARSLAN, MÜSİAD BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

30 Aralık 2014 14:00, Haberler


ARSLAN, MÜSİAD BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Projeler Koordinatörü Şahin Serim ile birlikte 26 Aralık 2014 tarihinde MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’ı ziyaret ederek, HAK-İŞ/MÜSİAD “Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Artırılması” ortak projesindeki işbirliği hususları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Avrupa Birliği'ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (İpa) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonu Kapsamında Hazırlanan HAK-İŞ / MÜSİAD “Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Artırılması” ortak projesinin Operasyon Tanımlama Belgesi Avrupa Komisyonu Türkiye delegasyonu ve ÇSGB AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından onaylandı. Projesinin ihale hazırlık süreçleri devam ediyor.

 

Bu gelişme ile birlikte HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Projeler Koordinatörü Şahin Serim projedeki işbirliği hususlarını görüşmek üzere 26 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da MÜSİAD Genel Merkezini ziyaret etti. HAK-İŞ heyetini MÜSİAD adına Genel Başkan Nail Olpak, Genel Sekreter Oğuz Özcan, Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ahmet Akif Demirbaş ve Proje ve Yatırımlar Destek Birimi Yönetici Vekili Sevda Demir karşıladı.

Projenin Öncelik Ekseni; İşçilerin ve İşverenlerin İnsan Kaynaklarına Daha Çok Yatırım Yapmalarını Cesaretlendirerek ve Hayat Boyu Öğrenmeyi Teşvik Ederek İşçilerin, İşletmelerin ve Girişimcilerin Uyumlarının Artırılması.

 

Projenin Hedefi: Hayatboyu öğrenme yaklaşımıyla, yeni eğitimler vererek işçilerin, işçi temsilcilerinin (sendikacıların) ve işverenlerin uygum ve rekabet kapasitelerinin artırılması.

 

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 15 ilde (Ankara, Denizli, Hatay, İstanbul, Trabzon, Kayseri, Konya, Artvin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Antalya, Bursa) 13 sektörde 6.925 kişiye eğitimler verilmesi planlanmıştır.

 

6.925 kişinin 730’unun işveren kesiminden ve 6.195’inin işçi kesiminden olması planlanmıştır.

 

Ülke genelinde, işletme ve işyeri düzeylerinde iş barışı ve sosyal diyalogun güçlendirilmesine katkı verilmesi öngörülen operasyonun üretim, verimlilik, etkinlik, kalite ve katma değer artışı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Operasyon kapsamındaki eğitimler, dört farklı kategoride yürütülecektir.

 

Birincisi; Yerel düzeyde 15 ilde verilmesi planlanan temel eğitimlerdir. Çalışma Hayatı Beceri ve Uyum Eğitimi (Labour Life Skills Training); 650 işveren ve 5.850 işçi.

İkinci kategorideki eğitimler Sektörel Eğitim Programıdır (Sectoral Training Program). 80 işveren ve 160 işçi temsilcisi, 7 ilde 7 ortak sektörde sektörel uyum eğitimine katılacaktır.

 

Üçüncü kategori eğitim programı (Training of Experts and Union Leaders), HAK-İŞ ve üyesi sendikaların insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesini hedeflemekte olup 80 sendika uzmanı ve 105 sendika yöneticisine yöneliktir.

 

Son kategoride ise, İleri Düzey Eğitim Programı (Advanced Training Program) verilecek olup 680 işyeri sendika temsilcisi veya potensiyel işyeri sendika temsilcisi, Ankara’da HAK-İŞ Genel Merkezi’nde kurulacak HAK-İŞ Hayatboyu Öğrenme ve Araştırma Merkezi'nde verilmesi planlanmaktadır.

 

Eğitim Konuları: İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Kanunu, Europass, Temel İngilizce, İş Piyasasında İş ve Kariyer Yönlendirme Hizmetleri, temsil ve liderlik, müzakere teknikleri, Kadın ve Erkek İşçiler Eşit Fırsatlar, Yeşil İş ve Düzgün İşler gibi konuları içerecektir.


HABERE AİT GÖRSELLER :

30 Aralık 2014 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu