HAK-İŞ EMEK VE TOPLUM DERGİSİ ÜÇÜNCÜ YILINI DOLDURDU

15 Şubat 2015 14:00, Basın


HAK-İŞ EMEK VE TOPLUM DERGİSİ ÜÇÜNCÜ YILINI DOLDURDU

 

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun bilimsel yayın organı “HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi” yayın hayatındaki üçüncü yılını doldurdu. “HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi”nin 7. sayısı okuyucularıyla buluştu.

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in 39 yıllık tarihi geçmişinin her aşamasında bilimsel sendikacılığı önceleyerek, bilimsel sendikacılığın gelişimine önem veren bir konfederasyon olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

 

“Emek ilişkilerinin dönüşüme uğradığı günümüzde, Konfederasyon olarak bir taraftan sendikacılığın eylem ve hak arama yönünü tavizsiz bir şekilde yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan da toplumsal kalkınmaya hizmet etmeyi temel ilke olarak kabul ediyoruz.

 

Uluslararası boyutuyla, emek boyutuyla ve toplum boyutuyla önemli bir çığır açmasını hedeflediğimiz "HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi”ni de bu amaçla yayınlamaya başladık ve kısa bir sürede 7. sayısını değerli akademisyenlerimizin katkısıyla okuyucularla buluşturduk.

 

Bizim bu dergiyle en büyük idealimiz, sendikal mücadele ekseninde, toplumsal sorunlara çıkış yolları aramak ve çözüm önerileri geliştirmekti. Bu açıdan Emek ve Toplum Dergisi’nin çok önemli olduğuna inanıyoruz.

 

HAK-İŞ olarak, tarihi, politikayı, sosyolojiyi, uluslararası ilişkileri, eğitimi, bilimi emek kavramının süzgecinden geçirerek işleyen bir dergi ortaya çıkartmayı hedeflemiştik ve aradan geçen üç yılda toplumu ilgilendiren hemen hemen her alanda makale yayınlamanın ve analizler yapmanın memnuniyetini yaşıyoruz.

 

Sadece sendikal sorunlara ve çalışma hayatına ilişkin makaleleri değil aynı zamanda toplumsal sorunlara ilişkin değerlendirmeleri içeren makaleleri de yayınladık. Ele aldığı konuyu etraflıca işleyerek alana katkı sunduğuna inandığımız her makaleyi değerlendirmenin ve yayınlamanın endişesi içinde olduk.

 

Üç yıl içinde son sayımızda yer alan makaleleri de sayacak olursak 73 makaleyi yayınladığımız “HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi” 4. yılına girerken yine ilk günkü heyecanıyla yayınlanmaya devam edecek.”

 

“HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi’nin 7. Sayısında yer alan makaleler ise şunlar:

 

“Devletin Endüstri İlişkilerindeki Rolü ve Taşeron Çalışma, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İşçi Örgütlenmelerini Hazırlayan Etmenler, Küresel İstihdam Eğilimleri 2014 Raporu Ekseninde Dünya İşgücü Piyasaları Analizi ve Türkiye İşgücü Piyasaları İle Karşılaştırma, Avrupa Borç Krizi ve Türkiye İçin Öneriler, Adaylık Sürecinde AB ve Türkiye’nin Nüfus Yapısı Açısından Karşılaştırılması, Siyasal İletişimin Etkinliğinde Algılama Yönetiminin Rolü, İş Yaşamında Yalnızlık Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İlişkisi ve Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma, Otel İşletmelerinde Örgüt İklimi ve Duygusal Emek İlişkisi: Trakya Bölgesinde Bir Araştırma”

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

15 Şubat 2015 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu