“ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR”

29 Aralık 2017 21:13, Basın


 

29 Aralık 2017

 

“ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR”

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 2018 yılı için net 1.603 TL olarak belirlenen asgari ücretin beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. ARSLAN, Türkiye’nin büyüme ve ihracat gibi temel ekonomik göstergelerde önemli aşamalar kaydetmesine karşın, bu gelişmelerin asgari ücretin tespitine yansımadığını ifade etti.

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

 

            “Toplumun ve çalışanların önemli bir kesimini ilgilendiren asgari ücret, 2018 yılı için net 1.603 TL olarak belirlenmiştir. Türkiye, büyüme ve ihracat gibi temel ekonomik göstergelerde önemli aşamalar kaydetmiş, 15 Temmuz’un bütün olumsuzluklarını bertaraf ederek önemli atılımlar gerçekleştirmiş ve bir milyona yakın taşeron işçinin kadroya alınması,  geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması ile çalışma hayatında ivme yaratmıştır. Türkiye ekonomik büyümede dünya birincisi olmuştur. Bu başarılardan dolayı hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ancak bu olumlu gelişmelerin asgari ücret artışına yansımadığını görüyoruz.

Asgari ücret, toplumun sosyal modelinin; asgari yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsurudur. Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyi belirleme aracıdır. Ancak ülkemizde uygulanan asgari ücret, bu haliyle emek piyasası için bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır. Yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Asgari ücrette yeni bir konsepte ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi kesimi açısından çalışanların tamamını temsil etmekten uzaktır. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini temsilen yer alan konfederasyon, işçi kesiminin taleplerini etkin bir şekilde ortaya koyamamaktadır. Uzlaşma metnine şerh koymaktan öteye gidememektedir. Asgari ücrette, işçi kesiminin tekelci ve yetersiz temsil durumu katılımcı bir yapı ile değiştirilmelidir.

           

Komisyonunun yapısının değiştirilmesinin yanı sıra asgari ücretin belirlenmesinde sadece tek bir çalışanın dikkate alınmasından vazgeçilmeli, Türk aile yapısına da uygun olarak asgari ücretli çalışan ailesi ile birlikte ele alınmalıdır. Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı olarak belirlenmelidir. Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en yüksek vergi oranlarına sahip ülkelerden biri olduğu dikkate alınarak, asgari ücret üzerindeki vergi yükü hafifletilmelidir.

           

Hükümetin, asgari ücretin artışına bağlı olarak, işverenlere gelecek yükün bir kısmını paylaşmış olmasını, bir kısım iyileştirmeler yapmasını işletmeler açısından olumlu buluyoruz. Ancak bu olumlu gelişmeye karşın asgari ücret miktarını yeterli bulmadığımızı belirtmek istiyoruz.”

HABERE AİT GÖRSELLER :

29 Aralık 2017 21:13, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu