ARSLAN: “2018 YILINDA DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE UMUT EDİYORUZ”

30 Aralık 2017 10:21, Basın


30 Aralık 2017

 

ARSLAN: “2018 YILINDA DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE UMUT EDİYORUZ”

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Türkiye’de son bir yıl içerisinde önemli gelişmelere imza atıldığını, bunlardan en önemlisinin de taşeron, geçici ve mevsimlik işçilik konusunda olduğunu belirterek, “Taşeron sorununun çözümü kamuda hem maliyeti düşürecek, hem de hizmetlerin kalitesi ve verimliliğini artıracaktır. Çalışma hayatında reform niteliğindeki bu düzenleme ile artık gelecekten daha umutluyuz. 2018 yılında daha güçlü bir Türkiye umut ediyoruz” dedi.

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yeni yıl dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

            “Çalışma hayatının her alanında yeni modeller ve yeni politikalar üretme çabasında olan HAK-İŞ; uzun yıllardan bu yana çalışma hayatının kanayan bir yarası olan taşeron, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda önemli çalışmalara imza atmıştır. Yaptığı saha çalışmaları ile taşeron işçilerin sorunlarını tespit eden HAK-İŞ Konfederasyonu, taşeron işçilere yönelik örgütlenme kampanyaları başlatmış ve büyük başarılar elde etmiştir. Ücretli modern köle muamelesi gören taşeron işçilerin başta sendikal örgütlenmeler olmak üzere çalışma şartlarının düzeltilmesi, toplu sözleşme sistemine dahil edilmesi ve kamuda kadrolu işçi yapılması konusunda HAK-İŞ’in başlattığı mücadele önemli bir karşılık bulmuş ve zaman içerisinde aşamalı olarak da olsa kazanımlar elde edilmiştir.

 

Son olarak çıkarılan KHK ile çalışma hayatının kanayan yarası haline gelmiş olan taşeron sorunu merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birliklerinde (KİT’ler hariç) ve kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışanlar için büyük ölçüde çözülmüştür. Bu sorunun çözülmesi konusunda emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu ve Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal olmak üzere tüm yetkililere teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Taşeron sorunun büyük ölçüde çözüme kavuşturulmasını, hem ülkemiz için hem de çalışma hayatımız için tarihi bir adım olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Türkiye’de, kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde taşeron uygulaması yasaklanmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin endüstri ilişkileri sisteminde ve çalışma hayatında bugüne kadar yapılmış en büyük reformdur. Taşeron sorununun çözümü kamuda hem maliyeti düşürecek, hem de hizmetlerin kalitesi ve verimliliğini artıracaktır. Çalışma hayatında reform niteliğindeki bu düzenleme ile artık gelecekten daha umutluyuz.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, taşeron, geçici ve mevsimlik işçiler konusunda geçmişten bu yana üyelerimizden aldığımız güçle kararlı bir şekilde yolumuza devam ettik ve kazanımlarımızı aşamalı bir şekilde elde ettik. Bundan sonra da KİT’ler başta olmak üzere varolan ve ortaya çıkacak eksikliklerin giderilmesi için yine üyelerimizden aldığımız güç ve destekle mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

            HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bütün çalışanların emeklerinin karşılığını aldığı, güvencesiz çalışmanın önlendiği, kayıtdışı istihdamın olmadığı, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırıldığı, işsizliğin ve iş kazalarının olmadığı bir yıl diliyor, daha güçlü bir Türkiye umut ediyoruz.  

 

HAK-İŞ olarak, 2018 yılının ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük HAK-İŞ ailesine hayırlar getirmesini diliyoruz.” 

HABERE AİT GÖRSELLER :

30 Aralık 2017 10:21, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu