"BÜTÜN EĞİTİMCİLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ"

23 Kasım 2011 14:00, Basın


     

                                                                                         HAK-İŞ BAŞKANI ARSLAN: 

"BÜTÜN EĞİTİMCİLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ"

    

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, "Özverili ve saygıdeğer bir mesleği icra eden bütün eğitimcilerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" dedi. Eğitimin insanların yaşam kalitesini yükselten, refah, istikrar ve rekabet gücüne katkıda bulunan temel bir faaliyet olduğunu belirten ARSLAN, "Okullarımızda öğretmen açığı varken, eğitim formasyonu almış pek çok öğretmen adayının atama beklediği de bir gerçektir. Atama bekleyen öğretmen adaylarının sorunları biran önce çözülmelidir" dedi.

   

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

   

                "Özverili ve saygıdeğer bir mesleği icra eden bütün eğitimcilerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Öğretmenler gününde Van depreminde kaybettiğimiz eğitim emekçilerimizin acısını derinden yaşıyoruz.

    

                Öğretmenlik mesleğini büyük bir özveri ile gerçekleştiren eğitimcilerimizin yanı sıra, eğitim formasyonu almış pek çok öğretmen adayının da atama beklediği bir gerçektir. Okullarımızda öğretmen açığı varken, yanlış sınav ve atama sistemi dolayısıyla ataması yapılamayan öğretmen adaylarımızın sorunlarının biran önce çözülmesi gerekmektedir. Öğrencileriyle buluşmayı büyük bir hevesle bekleyen öğretmen adaylarının atamalarının biran önce yapılarak, mesleklerine başlaması sağlanmalıdır. Yaşanan bu sorunların temelinde eğitim sistemine yönelik bir planlama sıkıntısı olduğu da görülmektedir. Sektörün ihtiyacını karşılayacak nitelik ve sayıda öğretmen yetiştirilmesi ve mesleğe başlaması sağlanmalıdır.

    

                Bunun yanı sıra öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yaşam alanları haline gelen okullarımızın fiziki koşullarının iyileştirilmesi, öğretmenlerimizin öğretmenlik mesleğinin gereğine uygun bir yaşam sürebilmelerini sağlayacak olanaklara kavuşturulması büyük önem taşımaktadır.

   

HAK-İŞ olarak, mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim sorununu, ülkemizin en önemli sorunlarından biri olarak görüyor, bu konuda gerekli reform adımlarının atılmasını istiyoruz. Üretim aşamasında sermayenin israf edilmesi kadar insan kaynaklarının ve işgücünün israf edilmesi de o derece büyük bir kayıptır. Mesleki eğitimin birey bakımından işlevsel olabilmesi için, eğitimin iş bulmada kolaylık, istihdam güvencesini yükseltme, daha iyi ücret, işte yükselme şansını artırma ve işte üretkenlik gibi getiriler sağlaması gerekmektedir. Dolayısıyla, mesleki eğitim sisteminin, iş gücü piyasası ve istihdam sistemi ile eş güdüm halinde bulunması gerekmektedir. Mesleki eğitim konusu, hayat boyu öğrenme yaklaşımı içinde yapılandırılarak, insan gücümüzün kalifikasyonu, sanayinin ihtiyacı, iş güvencesi, gelir güvencesi, toplumun beklentisi ve ekonomimizin rekabet gücü dikkate alınarak yeniden yapılandırılmalıdır.

    

Bu kapsamda öğretmenlerimize de büyük görev düşmektedir. "Yaşam boyu öğrenme" yaklaşımının en önemli uygulayıcısı olan öğretmenlerimizin büyük bir katkısı vardır. Ülkemizin büyümesi ve gelişmesinde yetiştirdiği kuşaklarla aktif rol alan bütün eğitim emekçilerinin öğretmenler gününü kutluyoruz."

  

   

HABERE AİT GÖRSELLER :

23 Kasım 2011 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu