HAK-İŞ: "KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR"

24 Kasım 2011 14:00, Basın


    

                                                     HAK-İŞ: "KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR" 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA "BİZ DE VARIZ"

     

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, "25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğini belirtirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun başlattığı 'Biz De Varız' kampanyasının yaygınlaştırılmasına HAK-İŞ'in de katkı vereceğini söyledi.

    

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

    

"Dünyanın hemen her bölgesinde, sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddet, her yastan; her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekâr, boşanmış, evli, kadınların maalesef acı bir gerçeği haline gelmiştir.

 

HAK-İŞ olarak, ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan, son dönemlerde artan ve daha görünür bir hal alan, vicdanları kanatan kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak değerlendiriyoruz. Bu olayları "münferit" olarak kabul edilemez buluyoruz. Kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz. Geçmişte uğradıkları şiddeti konuşmayan, paylaşmayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını, şikâyette bulunduklarını görüyoruz.

 

            Yaşanan acı tecrübeler, kadının sosyo-ekonomik durumunun güçlendirilmesine, koruyucu hizmetlerin yaygınlaştırılmasına, şiddet mağduru kadınların desteklenmesi ve faillerin cezalandırılmasına, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesine, konuya ilişkin farkındalık ve duyarlılığın artırılmasına ve kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesine yönelik hala bir takım eksikler bulunduğunu, bununla birlikte yasal düzenlemelerin uygulamaya yansımasında bir takım aksaklıklar olduğunu da göstermiştir. 

 

Tüm bu aksaklıkların giderilmesinde, şiddet olaylarının önlenmesinde, şiddete uğrayan kadınların devlet tarafından daha etkili şekilde korunmasının sağlanmasında daha büyük aşama kaydedebilmek için ilgili tüm tarafların desteği, katkı ve katılımıyla hazırlanan Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarı Taslağı'nın bir an önce yasalaşmasının önemli olduğuna inanıyoruz.

  

            "Doğal, "Kaçınılmaz" ya da "Kader" olmayan kadına yönelik şiddetin, sadece hukuki önlemlerle ortadan kaldırılamayacağını da biliyoruz. Şiddetin nedenleri ve sonuçlarının araştırılmasının, şiddet kültürünün ve biçimlerinin irdelenmesinin ve sorgulanmasının ve zihinsel bir dönüşüm sağlanmasının gereği ortadadır. Bu çerçevede kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında tüm kesimler sorumluluk almalıdır.

 

            HAK-İŞ, 21-23 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve 2011-2014 yol haritasını oluşturduğu 12. Olağan Genel Kurulunda, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında daha etkin şekilde yer almaya, teşkilatında kapsamlı bir eğitim çalışması gerçekleştirerek farkındalık artırma çalışmalarına somut destek vermeye yönelik önemli bir karar almıştır. 

 

            HAK-İŞ olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun başlattığı 'Biz de varız' kampanyasına destek vererek, bildirgenin tüm teşkilatımıza yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. HAK-İŞ olarak Kadına Yönelik Şiddete "Hayır" diyor, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmalarında "Biz De Varız" diyoruz."

  

HABERE AİT GÖRSELLER :

24 Kasım 2011 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu