ARSLAN: “ENGELLİLERE YÖNELİK İSTİHDAM EYLEM PLANI GELİŞTİRİLMELİ”

03 Aralık 2011 14:00, Basın


ARSLAN: “ENGELLİLERE YÖNELİK İSTİHDAM EYLEM PLANI GELİŞTİRİLMELİ”

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye çalışma hayatında ihmal edilen en önemli konulardan birisinin engellilerin çalışma hayatına katılımı ve istihdamı ile ilgili yaşanan sorunlar olduğunu belirterek, Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde Engellilere yönelik bir Eylem Planı geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

 

“Türkiye çalışma hayatında ihmal edilen en önemli konulardan birisi engellilerin çalışma hayatına katılımı ve istihdamı ile ilgili yaşanan sorunlardır. Engellilerin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar eğitim, ulaşım, fiziksel çevre, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda yaşanılan fırsat eşitsizliklerinden kaynaklanmaktadır. Engelliler arasındaki işsizlik oranı oldukça yüksektir. Her beş engelliden yalnızca biri işgücü piyasasında yer alabilmektedir.

 

                Ülkemizde; engellilerin katılımını sağlamayı, onun bağımlılığını en aza indirgeyen kapasite geliştirmeyi, tüketici olmaktan çıkıp üretici olmasını, kendine güvenin artması, hizmetlerle gelişen teknolojiyi transferlerin yapılmasını, mevcut kaynakları maksimize edecek ve yeni kaynaklar yaratacak finansman sağlanmasını öngören bir politika oluşturma sürecine ihtiyaç olduğu açıktır. Böylece ayrımcılıktan uzak, kalkınmanın temeli olan insan kaynağının gelişmesine katkıda bulunacak, engellinin insan hak ve özgürlüklerine, sosyal güvencesine sahip çıkacak, yasal düzenlemeleri eyleme dönüştürecek gerçekçi bir “engelliler politikası”nın oluşturulması gerekmektedir.

 

Engelli bireyin işe alınmasıyla, istihdam sorununun büyük ölçüde çözüldüğü varsayılmaktadır. Oysa iş yaşamı, işe alınan engelli bireyin özellikleri ve yetenekleri dikkate alınarak düzenlenmediğinden ve iş başında geliştirme eğitimi verilmediğinden, işe alınan engellilerden çoğu kez beklenen verim sağlanamamaktadır. Bu durumun hem işveren kurum, hem çalışan engelliler hem de işe alınmayı bekleyen engelliler açısından ayrı ayrı ve birlikte olumsuz sonuçları olmaktadır.

Engellilerin istihdamı konusundaki politikaların yetersizliği, engellilerin istihdamdan önce yeterince eğitilememeleri, engellilerin eğitim ve vasıf düzeylerinin düşük olması, genel olarak toplumun engellilere yönelik önyargıları, işverenlerin engellilere yönelik olumsuz tutumları gibi nedenler birbirleriyle karşılıklı etkileşim içerisindedirler. Bu nedenle konu bütünsel bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Hazırlanacak Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde Engellilere yönelik bir İstihdam Eylem Planı geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından, 2005-2010 yıllarını kapsayan İstihdam Eylem Planı geliştirilmiştir. Ancak bütünsel bir yaklaşım içermediği için söz konusu eylem planı kısıtlı bir ilerleme sağlamıştır. Bu nedenle yeni hazırlanacak eylem planının Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde, bütüncül bir yaklaşımla ele alınması temel önceliktir. Çalışma hayatında başarı için de engellilerin iş ve meslek kazandırıcı eğitimden geçirilmesi de ayrıca önem taşımaktadır.

HABERE AİT GÖRSELLER :

03 Aralık 2011 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu