ARSLAN: “YENİ VE CESUR ÖNERİLERİ ÖNYARGILARA HEBA ETMEMELİYİZ”

01 Mart 2012 14:00, Basın


 

ARSLAN: “YENİ VE CESUR ÖNERİLERİ ÖNYARGILARA HEBA ETMEMELİYİZ”


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim konusunun, ülkemizin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirtirken, “TBMM gündeminde bulunan 4+4+4 önerisini de mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim konusunda ilerleme bakımından değerlendiriyor ve destekliyoruz. Yeni ve cesur öneriler, önyargılara heba edilmemelidir. Dünya örnekleri de dikkate alınarak, telaşsız ve önyargısız bir ortamda tartışılmalı, eğitim ve çalışma şartlarına ilişkin uluslararası standartlar referans alınmalı, bunlardan geriye gidiş olmayacak şekilde düzenlemeler hayata geçirilmelidir” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tüm dünyada değişim ve dönüşümün tartışıldığı yeni bir süreç, yeni bir dönem yaşanmaktadır. Teknolojiyi anlayan, uygulayabilen, verimli ve kaliteli mal ve hizmet üretebilen işgücüne talep artmaktadır. Bu dönemde söz sahibi olmak isteyen ülkeler de eğitim sitemlerini, bilgi çağının bu ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve “hayat boyu öğrenme” yaklaşımıyla yeniden yapılandırılmaktadır. Çünkü eğitim; insanların yaşam kalitesini yükselten, refah, istikrar ve rekabet gücüne katkıda bulunan temel bir faaliyet olarak görülmektedir.

Bu trend doğrultusunda ülkemizin de; hızlı teknolojik değişim, uluslararası bütünleşme, artan rekabet ve bilgi ekonomisinin gelecek ihtiyaçlarını dikkate alan bir eğitim sistemini organize etmesi gerekmektedir. Açık, şeffaf, adil, esnek, kaliteli, öğrenmeyi özendirici ve teşvik edici, gelişmelere uyum sağlayan, öğrenci merkezli ve taleplere duyarlı bir eğitim sistemi oluşturulması öncelikli hedefimizdir.

HAK-İŞ olarak, mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim konusunu, ülkemizin en önemli sorunlarından biri olarak görüyor, bu konuda gerekli reformların hayata geçirilmesini istiyoruz. TBMM gündeminde bulunan 4+4+4 şeklindeki bu yeni öneriyi, getirdiği artılar ve eksiler bakımından tartışılarak olumlu sonuçlanmasını destekliyoruz. Ülke gerçekleri göstermektedir ki; kesintili eğitim sistemi mesleki eğitimin önünü açacak niteliktedir. Bu nedenle bu öneriyi önemsiyoruz ve dünya örnekleri de dikkate alınarak, telaşsız ve önyargısız bir ortamda yürütülecek çalışmaların ardından hayata geçirilmesini bekliyoruz.

‘Mesleki Eğitim Memleket Meselesi’ diye yerinde ve güzel kampanyalar yürütülürken, buna uygun olarak sistemin reforme edilmesine ilişkin yapılacak düzenlemelerin çeşitli vehim ve kaygılarla kesintiye uğratılmasını doğru bulmuyoruz. Mesleki eğitim konusuna ideolojik vehim ve kaygılarla yaklaşmak, meseleyi sadece “bir çeşit liseye” indirgemek, konuyu bilimsel gerçeklere ve rasyonaliteye karşı bir inat savaşı haline getirmek, Türkiye için stratejik bir kayıptır. Türkiye’nin böyle bir kayba tahammülü olamaz.

Eğitim sisteminde reform şarttır ve gerçek reformların yapılması da zordur. HAK-İŞ olarak 4+4+4 teklifini, yeni ve tartışılması gereken bir öneri olarak değerlendiriyoruz. Söz konusu öneri, telaşsız ve önyargısız bir ortamda tartışılmalıdır. Toplumun bütün kesimleri, bütün sivil toplum örgütleri, görüş ve önerilerini açıklamalı, ancak ideolojik kaygılarla hareket ederek, bir kampanyaya dönüştürülmemelidir. Yeni ve cesur öneriler, önyargılara heba edilmemelidir. Bütün dünya örnekleri ortaya koyulmalı, sistem masaya yatırılmalı, her yönüyle, bütün kesimlerle tartışmaya açılmalı, eğitim ve çalışma şartlarına ilişkin uluslararası standartlar referans alınmalı, bunlardan geriye gidiş olmayacak şekilde düzenlemeler hayata geçirilmelidir.”

 

 

 


 

HABERE AİT GÖRSELLER :

01 Mart 2012 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu