HAK-İŞ'TEN DÜNYA SU GÜNÜNDE “SU HAKKI” RAPORU

21 Mart 2021 16:34, Basın


HAK-İŞ'TEN DÜNYA SU GÜNÜNDE “SU HAKKI” RAPORU


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, "HAK-İŞ olarak, suya yapılan her müdahaleyi insana, doğaya ve hayata karşı işlenmiş bir suç olarak görüyoruz. Yeryüzünde hayatın özü, yaşam kaynağımız olan suyun önemine vurgu yapmak, vatandaşlarımızı tasarrufa teşvik etmek, sudaki büyük oyuna, özelleştirme ve ticarileşme girişimlerine dikkat çekmek için, içerisinde akademisyen ve uzmanların olduğu bir ekiple kapsamlı bir “Su Hakkı” raporu hazırladık. HAK-İŞ olarak, suyu ve sanitasyonu, temel ve devredilemez bir insan hakkı olarak savunuyoruz. Suyun piyasalaştırılmasına karşı çıkıyor, su sektöründeki özelleştirmelere karşı mücadele veriyoruz. Su Raporu’muzu duyarlıklarımızın ve kararlılığımızın bir yansıması olarak kamuoyunun bilgisine sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, HAK-İŞ tarafından 22 Mart Dünya Su günü dolayısıyla hazırlanan "Su Hakkı" raporuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Suyun insan ve canlı yaşamında ne kadar önemli ve öncelikli olduğunun bilincinin tüm toplum tarafından fark edilmesini son derece önemli buluyoruz. Birleşmiş Milletlerin Dünya Su Günü’nün bu yılki temasını ‘Suyun Kıymetini Bilmek’ olarak belirlemesini çok önemli buluyoruz. Suyun yaşamımızdaki öneminin farkına varılmasını ve suyun kıymetini bilerek tasarruflu kullanımını önemsiyoruz.  

HAK-İŞ olarak, suya yapılan her müdahaleyi insana, doğaya ve hayata karşı işlenmiş bir suç olarak görüyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, yeryüzünde hayatın özü, yaşam kaynağımız olan suyun önemine vurgu yapmak, vatandaşlarımızı tasarrufa teşvik etmek, sudaki büyük oyuna, özelleştirme ve ticarileşme girişimlerine dikkat çekmek için, içerisinde akademisyen ve uzmanların olduğu bir ekiple kapsamlı bir “Su Hakkı” raporu hazırladık. HAK-İŞ olarak, suyu ve sanitasyonu, temel ve devredilemez bir insan hakkı olarak savunuyoruz. Suyun piyasalaştırılmasına karşı çıkıyor, su sektöründeki özelleştirmelere karşı mücadele veriyoruz. Su Raporu’muzu duyarlıklarımızın ve kararlılığımızın bir yansıması olarak kamuoyunun bilgisine sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Suyun, canlıların yaşamını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçlardan birisi olduğunun bilincindeyiz. Küresel ısınma, su kaynakların kirletilmesi, plansız büyüme ve su kaynaklarının azalmasıyla kullanılabilir ve içilebilir temiz suya erişim konusunda yaşanan sıkıntılar artmış, ‘su yoksulluğu’ kavramı ortaya çıkmıştır. Bu durum ise suyu ticari bir meta haline getirmiş ve sorun daha büyük bir boyuta ulaşmıştır. Su, en temel insani haktır ve hayatın özüdür. Bu nedenle yaşamın vazgeçilmezi olan su, ticari bir meta olmaktan çıkarılmalıdır.  

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak suyu toplumun temel ve devredilemez insani hakkı olarak görüyor, tüm dünyada suyun ticarileştirilmesine karşı çıkıyoruz. Çünkü suya müdahale, doğrudan hayata müdahaledir. Yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için en temel ihtiyaçlarımızdan birisi olan su hakkını savunmak insanlığı, uygarlığı ve insanca yaşanabilirliği korumaktır. Çünkü geleceğimiz suyumuz kadardır. 

HAK-İŞ olarak su sektöründeki özelleştirmelere karşı mücadele ediyoruz. Suya yapılan yatırımlar eğitim ve sağlık altyapısını beraberinde getirmekte ve kamu tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden suyun, bütün boyutlarıyla kamuda yer alması, bütün su işletmelerinin mutlaka kamuya ait olması gerektiğinin altını önemle çiziyoruz. İnsanlar ve canlılar kadar tarım, enerji, ekonomik ve sosyal kalkınma süreçleri de suya bağımlıdır. Tüm bunlar dikkate alındığında ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde su politikalarının belirlenmesi ve su kaynaklarını koruma politikalarının temel alınması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.  

Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başladığı esnada Koronavirüsle mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediyelerin hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacağına ilişkin genelgesi HAK-İŞ olarak yıllardır savunduğumuz görüşlerimizin haklılığını bir kere daha ortaya koymuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu konuda son derece yerinde bir karar almıştır. Çünkü 1 yıldır yaşadığımız Pandemi süreci, suya olan ilgiyi daha da arttırmış ve suyun insan hayatındaki önemini bir kere daha ortaya çıkarmıştır. 

Suyun doğru kullanımı konusunda toplumumuzda bilinç oluşturulması, tabiatın korunması, su konusundaki farkındalığın güçlendirilmesi, insan, doğa ve su için herkesin gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğitim ve öğretim yoluyla toplumumuzun çevre ve su bilincini arttırmak, suyun doğru şekilde kullanımı ile ilgili bilinç oluşturmak ve doğayı korumak için gerekli çalışmaların hayata geçirilmesini destekliyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak herkesin su konusunda gereken hassasiyeti göstermesini bekliyor, suyun hayatımızdaki önemi konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacak olan” HAK-İŞ Konfederasyonu  “Su Hakkı” rapor özeti ektedir."


İLGİLİ DOSYALAR:

HABERE AİT GÖRSELLER :

21 Mart 2021 16:34, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu