AVRUPA İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (ETUC) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “EV’DE GÜVENDE, İŞ’TE GÜVENDE” PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

17 Haziran 2017 14:50, Komite Etkinlikleri


Avrupa işçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) tarafından yürütülen “Ev’de Güvende, İş’te güvende”Projesi Kapanış toplantısı 12 Haziran 2017 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. 

Toplantıya ETUC Kadın Komitesi ve konfederasyonumuz HAK-İŞ’i temsilen Uluslar Arası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan katıldı. 

2012-2015 Cinsiyet Eşitliği Eylem Programında yer alan cinsiyete dayalı şiddete karşı mücadele çağrısı temel alınarak ETUC Kadın Komitesi tarafından hazırlanan “Ev’de güvende İşte güvende” projesinin hedefi işyerlerinde ve şiddetin yoğun olarak görüldüğü sektörlerde şiddeti önlemek ve evdeki şiddet ile işteki şiddet arasında bağ kurarak şiddetle mücadele etmek olarak belirlenmiştir.

Proje temel faaliyetleri politika kararı benimsemek, Avrupa Düzeyinde kadına karşı şiddeti önlemek üzere yasal çerçevenin oluşturulması için lobi faaliyeti yapmak, Sosyal Diyalog komitesiyle birlikte şiddete karşı mücadelede Avrupa Sosyal ortakları anlaşmasını desteklemeye devam etmek, Cinsiyete dayalı şiddetle ilgili ILO Sözleşmeleri için çağrı yapmak, ulusal ve sektörel düzeyde iyi örnekleri yaygınlaştırmaktır.

Proje Kapanış toplantısında ETUC’un Cinsiyet Eşitliğinden sorumlu Konfederasyon Sekreteri Montserrat Mir, projenin çıktılarını katılımcılarla paylaştı. Projenin çıktılarının önemli olduğunu ve somut bazı sonuçlara ulaşıldığını belirten Mir, Evde kadına yönelik uygulanan şiddetin kadınları işyerlerinde de etkilediğini, şiddet gören kadınların işyerlerinde devamsızlık, performans düşüklüğü gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve bununla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. 

ETUC Kadın Komitesi başkanı GloriaMills’inmoderatörüğündeITUC temsilcisi MariekeKoning, Eurofound Temsilcisi Oscar VargasLiave, Avrupa Kadın Lobisi Temsilcisi PierrettePape, İspanya Hakimler Kadın Örgütü Başkanı GloriaPayatosMatas, Ev’de Güvende, İş’te güvende Projesi çıktılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Toplantının ikinci bölümünde gerçekleşen panelinmoderatörlüğünüETUC Cinsiyet Eşitliği Danışmanı CizniaSechi yaptı.  Panelde Avrupa Komisyonu Adalet Birimi Direktörü IrenaMoozova, Avrupa Cinsiyet Eşitliği Araştırma Enstitüsü temsilcisi Maurizio, Business Europe İşveren temsilcisi GuillaumeCravero değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcıların görüşlerinin alındığı bölümde ETUC Kadın komitesi Başkan Yardımcısı ve Uluslar arası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan söz alarak, şiddet konusunda HaK-İŞ Konfederasyonunun ulusal düzeyde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Kadına Karşı Şiddete Son’ kampanyasına destek verdiğini, Kadın Komitesi oluşumlarının tamamlanmasıyla üyelerin rahatlıkla sorunlarını ve cinsel tacize yönelik şikayetlerini aktarabilecekleri birimler oluşturulduğunu, aynı zamanda erkelere askerlikte şiddete ilişkin eğitimler verildiğini söyledi.

Toplantı ETUC Cinsiyet Eşitliği Anketinin 10’uncu Yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonun ardından sona erdi.

HABERE AİT GÖRSELLER :

17 Haziran 2017 14:50, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu