ULUSLARARASI İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ASYA PASİFİK BÖLGESİ 15. BÖLGESEL GENEL KONSEY TOPLANTISI

23 Ağustos 2017 14:20, Komite Etkinlikleri


Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu Asya Pasifik Bölgesi 15. Bölgesel Genel Konsey Toplantısı Ulaan Batar'da gerçekleşti

Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu Asya Pasifik Bölgesi (ITUC-AP) 15. Bölgesel Genel Konsey Toplantısı 16-17 Ağustos 2017 tarihlerinde Moğalistan'ın başkenti Ulaan Baatar'da  gerçekleşti. 28 asil üyenin katıldığı toplantıya HAK-İŞ'i temsilen Genel Konsey üyesi olan Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan katıldı. 

Toplantı ITUC-AP Başkanı Felix Anthony’nin açılış konuşmasıyla başladı. Anthony, Moğolistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu CMTU'nun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde toplantıyı Ulaan Baatar'da düzenlemiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Açılış Konuşmaları bölümünde söz alan CMTU Konfederasyonu Başkanı Amgalanbaatar Khayankhyarvaa katılımcıları selamlayarak bu toplantının Moğalistan'da organize edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Moğalistan İşveren Sendikaları  Direktörü Ganbaatar Khuyag katılımcıları selamladı. 

Açılış konuşmalarının son konuşmacısı olarak ise Çalışma Bakanı Nomtoibayar Nyamtaishir söz aldı. Çalışma hayatında 100. yılını dolduran CMTU'nun çalışma hayatında önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Nyamtaishir, toplantının ülkesinde düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantının gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündeminin onayının ardından ITUC-AP'nin karar organlarındaki üye değişiklikleri görüşüldü. Buna göre Bölgesel Genel Konsey, icra konseyi ve kadın komitesi ile gençlik komitesinde gerçekleşen isim değişiklikleri onaylandı.

Bir sonraki gündem maddesi olan başkan yardımcılıkları konusunda ITUC-AP Genel Sekreteri Shoya Yoshida Orta Doğu bölgesinden 1 Kadın, 1 Erkek Başkan Yardımcısı seçilmesi gerektiğini ancak Orta Doğu bölgesinden üyelerin karara varamamış olduğunu ve 3 hafta süre sonunda isimlerin belirlenerek ITUC-AP sekreteryasına iletilmesi gerektiğini onayladı.

5. gündem maddesi olan raporların onayı kısmında ise 14. ITUC-AP Bölgesel Konsey Toplantısı, 17. ITUC-AP Kadın Komitesi toplantısı, 8. ITUC-AP Finans ve Dayanışma Fonu Komitesi toplantısı raporları görüşülerek onaylandı. 

Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise 4. ITUC-AP Bölgesel Konseyin Kasım 2019'da gerçekleştirilmesine karar verildi. Toplantı yeri için Rengo'nun ev sahipliğinde Tokyo'da düzenlenmesine ilişkin teklif geldiği, bu konunun bir sonraki toplantıda netleşeceği bilgisi verildi.  

Bir sonraki maddede Shoya Yoshida tarafından 2016-2017 yılına ilişkin ilerleme raporuna ilişkin bilgiler verildi. 

Bir sonraki gündem maddesinde ITUC-AP 2017- 2019 Eylem Programı ve Ulusal Öncelikler görüşüldü.

Eylem planının 3. Bölgesel konseyde alınan kararlar doğrultusunda Sendikal büyüme, Sürdürülebilir iş ve hakların farkına varma konularına odaklandığını belirten Yoshida, 9 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen 16. ILO Asya Pasifik Bölgesel toplantısında kabul edilen Bali Deklerasyonunda belirtilen 5 öncelikli alan hakkında bilgi verdi. 

1) 87 sayılı temel ILO sözleşmesinin kabul edilmesi ve göçmen işçiler ve kayıtdışı istihdama odaklanılması 

2) İstihdam ve Sosyal Koruma 

3) Küresel Tedarik Zinciri 

4) Kadın ve Gençler 

5)Sosyal Diyalog ve üçlü işbirliği ve tüm bu sayılanların sendikal büyüme ve işçilerin gücünün inşaasının sağlaması

Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan söz alarak Türkiye’de geçtiğimiz yıl  yaşanan terör saldırıları, ve darbe girişimi sonrası zor bir süreç yaşandığını, HAK-İŞ olarak, her zaman demokrasi, hukukun üstünlüğü, açık liberal ve demokratik toplumu savunduğumuzu belirterek görüşlerini genel konsey üyeleriyle paylaştı. 

ETUC ve ITUC’un ve HAK-İŞ Konfederasyonunun da bir parçası olduğu diğer 3 Konfederasyonla birlikte Mayıs ayında ortak bir deklerasyona imza atıldığını belirtti.

Özcan konuşmasında, yaşanan tüm zorluklar ve olağanüstü halin devam ediyor olmasına rağmen konfederasyonumuzun önemli ölçüde büyüme gösterdiğinin altını çizdi.

Ortadoğu’nun zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, 1 yıl içerisinde 2500’den fazla mülteci ve göçmenin Akdeniz’den Avrupa’ya geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğini, 1 ay içerisinde Halep’te büyük çoğunluğu çocuklardan oluşan binlerce sivilin öldürüldüğüne dikkati çekti.

Mültecilere yönelik HAK-İŞ’in sorunları çözme yönünde somut projeler yürüttüğünün altını çizen Özcan, Mültecilerin Mesleki Eğitim yoluyla Sosyal Entegrasyonu projesinin detaylarını paylaştı. 

Özcan konuşmasında şunları söyledi:

“Bu projeyle HAK-İŞ sorunlara somut ve kalıcı çözüm üretme konusunda önemli bir insiyatif gerçekleştirmektedir. 2017 yılında sona erecek olan projeyle 4,6 Milyon kamp ve kamp dışında yaşayan mülteci hedeflenmektedir. Projeyle mültecilerin dil sorununa ve kayıt dışı çalışma koşullarına çözüm bulunacaktır. Proje kapsamında 12 farklı kurumdan oluşan Göç Platformu kurulmuştur. Dil ve mesleki eğitim modülleri oluşturulacaktır. Anket, analizler ve işveren eşleştirmeleri gerçekleştirilecek, sosyal entegrasyon kılavuzu hazırlanarak mültecilere yol gösterici nitelikte bir yayın ortaya çıkacaktır. 

HAK-İŞ’in cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik sistematik çalışmalara imza attığını belirten Özcan, geçtiğimiz yıl yürüttüğü projelere bir yenisini eklediğini söyledi. 

Sendikal Bakış Açışıyla Kadın çalışanlar için sorun çözme yöntemleri projesi ile 


Üye sendikalarımızın kadın komiteleri vasıtasıyla teşkilat genelinde yapılacak anket çalışması ile kadınların işyerlerinde yaşadıkları sorunları tespit etmek,


Sendikalarımızın örgütlü olduğu 5 pilot ilde kadın temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Kadın Platformu ile kadın sorunlarının derinlemesine analizini yapmak ve sorunlara ilişkin sendikal çözüm yöntemlerini belirlemek,


Sendikal Çözüm Yöntemlerinin HAK-İŞ kadın Stratejisine yansıtılmasını sağlamak ve sürdürülebilirliğini arttırmak,


Tespit edilen sendikal çözüm yöntemlerinin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla 5 pilot ilden katılacak 100 kadın çalışana eğitim vermek,


İş yeri düzeyinde Sosyal Diyalog Mekanizmasını kadın çalışmaları boyutuyla güçlendirmek, 


Sendikal iletişimi güçlendirmek,


Toplu İş Sözleşmelerine kadınların katılımını sağlamak, 


Sendikal ağın doğru ve etkin kullanılmasını sağlamak amaçlandığını belirten Özcan aynı zamanda Öz Finans İş tarafından kadınların sendikalara katılımını arttıran, Öz İplik-İş tarafından ise Sendikalarda kadın liderler yetiştirilmesi projesiyle önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi. 


Aynı zamanda Özcan, Küresel Tedarik Zinciri ve Uluslararası çerçeve sözleşmeler konusunda söz alarak Konfederasyonumuza bağlı sendikalardan Tekstil sektöründe örgütlü olan sendikamızın bu konuya ilişkin önemli çalışmaları yer almaktadır. Eylem planında küresel çerçeve anlaşmalarının araç olarak yer alması ve küresel ortaklıklara atıfta bulunulmaktadır. Öz İplik-İş Sendikası çalışmalarında küresel çerçeve sözleşmeleri araç olarak kullanmakta ve H&M ile birlikte kurulan ulusal izleme komitesi aracılığıyla örgütlenme çalışmalarına hız vermektedir. Aynı zamanda üyelere küresel çerçeve sözleşmeler ve uluslararası örgütlenme araçları konusunda eğitimler verilmektedir dedi.

Toplantıda bir sonraki gündem maddesi olan Finansal konular görüşülerek onaylandı. 

Bir sonraki toplantının Ekim 2018'de Taiwan'da yapılmasına karar verilmesinin ardından toplantı sona erdi. 

18 Ağustos 2017 tarihinde Moğol Sendikalar Konfederasyonu 100. Yıl kutlama etkinlikleri ile devam etti. 

HABERE AİT GÖRSELLER :

23 Ağustos 2017 14:20, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu