SENDİKAL BAKIŞ AÇISIYLA KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN SORUN ÇÖZME YÖNTEMLERİ PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTAYLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

23 Ağustos 2017 16:14, Komite Etkinlikleri


SENDİKAL BAKIŞ AÇISIYLA KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN SORUN ÇÖZME YÖNTEMLERİ PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞMA HAYATINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİM MODÜLLERİNİN HAZIRLANMASI 2. ÇALIŞTAYI VE HAK-İŞ KADIN STRATEJİSİ BELGESİ REVİZE EDİLMESİ 2. ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Kadınların iş gücüne katılımlarını artırıcı, geleneksel çalışma alanları dışında farklı sektörlerde istihdama katılım düzeylerini yükseltici, eğitim imkânlarından fırsat eşitliği çerçevesinde daha fazla yararlanmalarını sağlayıcı, sosyal güvenlik göstergelerini iyileştirici “insan ve kadın odaklı” yeni politika ve stratejilere ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini çalışma hayatında sürdürülebilir kılmak amacıyla yenilikçi eğitim politikalarının geliştirilmesi ve farkındalık arttırılması da önem taşımaktadır. Ayrıca HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından hazırlanan, HAK-İŞ ve üye sendikaların Kadın Komitelerinin kapasitelerini geliştirmeyi, kadın üye sayısını arttırmayı, yönetim ve temsil organlarında kadın katılımını sağlamayı amaçlayan HAK-İŞ Kadın stratejisi ve Eylem Planı’nın, proje kapsamında yenilikçi bir bakış açısıyla revize edilmesi doğrultusunda çalışmalarımız gerçekleştirilmiştir. 

Bu bağlamda, proje kapsamında, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Modülleri geliştirmeye yönelik ikinci çalıştayımız ve HAK-İŞ Kadın Strateji Belgesi revize edilmesi ikinci çalıştayımız 21-22 Ağustos 2017 tarihlerinde HAK-İŞ Genel Merkez binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştaylar, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız’ın başkanlığında gerçekleştirilmiş olup HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı ve Proje Koordinatörü Fatma Yavuz, proje uzmanları Eda Güner, Av. Ahmet Serdar Karagöz, kadın odaklı çalışmalar yapan akademisyenlerden;  Gazi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun, Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Dr. Nuran Halise Belet, Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız, Araştırma Görevlisi Kürşat Tutar ve HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın Kadın Komite Başkanlarından oluşan toplam 25 kişi katılmıştır. 

Teşkilat genelinde yapılan 81 il kadın anket çalışması, kadın stratejisi çalışmaları ve platform toplantılarının sonuç raporları; eğitim modüllerinin oluşturulmasına büyük katkı vermiştir. Kadınlara yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği perspektifiyle eğitim modüllerinin hazırlanması çalışma hayatında bir ilk olacak ve model oluşturacaktır.

HABERE AİT GÖRSELLER :

23 Ağustos 2017 16:14, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu