AKDENİZ İÇİN BİRLİK SOSYAL DİYALOG FORUMUNA KATILDIK

21 Ekim 2020 16:17, Uzmanlar


AKDENİZ İÇİN BİRLİK SOSYAL DİYALOG FORUMUNA KATILDIK


Akdeniz için Birlik (UfM) Sosyal Diyalog Forumuna, Dış İlişkiler Koordinatörümüz Merita Jegeni Yıldız katıldı.

Akdeniz'in iki kıyısının sosyal ortakları, 6-7 Ekim 2020 tarihlerinde 4’üncü Akdeniz için Birlik (UfM) Sosyal Diyalog Forumu’nda bir araya geldi.

Online olarak gerçekleştirilen UfM Sosyal Diyalog Forumu toplantısında, Avrupa ve Güney Akdeniz sosyal ortaklarının UfM bağlamındaki geçmiş faaliyetleri değerlendirilerek, 2022 UfM Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısının hazırlıkları yapıldı.

4’üncü Akdeniz için Birliği’nin Sosyal Diyalog Forumunda çalışma hayatının tüm alanlarında sosyal diyaloğun önemi ve karşılaşılan sorunlar ele alındı. 2019 yılında toplanan 4’üncü Akdeniz Birliği’nin Çalışma ve İstihdam Bakanlarının Deklarasyonu ele alındı ve hayata geçirilmesi için bir yol haritası çizildi. Yetkililer tarafından Avrupa Komisyonu’nun bölgesel programlamaları anlatıldı. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecindeki Akdeniz-Avrupa bölgesinde ekonomik ve sosyal sonuçlarının yönetimiyle ilgili yapılanlar ve çalışma koşulları ele alındı. Ayrıca her iki bölgenin en önemli sorunlarından birisi olan göç akışlarının yönetimi ve beyin göçünde taraflar arasındaki sosyal diyaloğun rolünden sıkça bahsedildi. Her durumda vatandaşların durumunu iyileştirmek amacıyla, insanların temel haklarının korunmasını garanti altına alacak şekilde tedbirlerin alınması gerekliliği vurgulandı.

Akdeniz için Birlik (AiB), Avrupa ve Akdeniz Havzası'ndan 43 ülkenin yer aldığı hükümetler arası bir kuruluştur. Avrupa Birliği'ne üye 28 devleti, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Avrupa'dan 15 ortak Akdeniz ülkesini kapsamaktadır.

Birlik, 1995'te kurulan ve Barselona Süreci olarak bilinen Avrupa-Akdeniz Ortaklığı'nı güçlendirmek amacıyla 2008 Temmuz'da Akdeniz için Paris Zirvesi’nde oluşturulmuştur.

Birliğin amacı, Akdeniz bölgesi genelinde istikrar ve entegrasyonu teşvik etmektir. Birlik, Akdeniz'in iki kıyısı arasında ortak mülkiyet, ortak karar alma ve ortak sorumluluk prensipleri temelinde bölgesel stratejik meselelerin tartışılması için bir forum teşkil eder. Başlıca amacı, ülkelerin sosyoekonomik kalkınmasını desteklemek ve bölgede istikrar sağlamak üzere Akdeniz bölgesinde hem Kuzey-Güney hem de Güney-Güney entegrasyonunu arttırmaktır. Kuruluş, yürüttüğü eylemlerle insani kalkınmayı teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek şeklinde iki temel dayanağa odaklanmaktadır. Birlik bu amaçla, 43 ülkenin ortak aldığı karar doğrultusunda farklı ölçeklerdeki bölgesel projeleri ve girişimleri belirleyip desteklemekte ve etiketlemektedir. Bu proje ve girişimler, AiB Üye Devletleri'nin denetiminde 6 faaliyet sektörüne odaklanmaktadır: 

İş Geliştirme

Yüksek Eğitim ve Araştırma

Sosyal ve Sivil İşler

Enerji ve İklimle İlgili Eylemler

Ulaşım ve Kentsel Gelişim

Su ve Çevre

HABERE AİT GÖRSELLER :

21 Ekim 2020 16:17, Uzmanlar


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu