ILO TÜRKİYE OFİSİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILDIK

04 Kasım 2021 17:03, Komite Etkinlikleri


ILO TÜRKİYE OFİSİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILDIK

ILO Türkiye Ofisinin organize ettiği ‘Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler II’ projesi kapsamında Ulusal Teknik Ekip Üyelerine “İŞKUR Kadın İstihdamı Eylem Planının Sonuç Odaklı Yönetimi” konulu 3-4 Kasım 2021 tarihlerinde iki günlük eğitim programı düzenlendi.

Konfederasyonumuzu temsilen Ulusal Teknik Ekip Üyeleri olarak, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin ve Yardımcısı Hatice Ayhan katılım sağladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından İsveç mali katkılarıyla yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler II” Programı (2019-2022),Türkiye’de insana yakışır koşullar içerisinde çalışan kadınların sayısının artırılmasını amaçlamaktadır. Program iki temel bileşen ve bu bileşenler altında kamu kuruluşları, işçi ve işveren örgütleri ve özel sektör ile yürütülen projelerden oluşmaktadır.

Bu eğitimin amacı İŞKUR Kadın İstihdamı Eylem Planının sonuç odaklı yönetimi için; temel kavramlara yatkınlık kazanmak, gerekli teknik becerinin edinilmesi, ortak anlayışın geliştirilmesi, eylem planının niteliğini artıracak önerilerin geliştirilmesi, farklı tarafların ilgi ve ihtiyaçlarını gözeten bir izleme planı taslağı hazırlanmıştır.

Ulusal Teknik Ekip için düzenlenen bu eğitimde sonuç odaklı yönetime ilişkin mevcut teknik çerçeveye odaklanılarak, ekip üyelerinin ulusal eylem planı ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere, tüm profesyonel yaşamlarında faydalı olacak bir donanım kazanmaları hedeflenmiştir.


HABERE AİT GÖRSELLER :

04 Kasım 2021 17:03, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu