KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE COVİD-19 SALGINININ ETKİLERİ ARAŞTIRMA TOPLANTISINA KATILDIK

22 Ağustos 2022 17:13, Komite Etkinlikleri


KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE COVİD-19 SALGINININ ETKİLERİ ARAŞTIRMA TOPLANTISINA KATILDIK


HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin, 22 Ağustos 2022 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda “Önleme, Müdahale, Politika Boyutlarıyla Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Covid-19 Salgılarının Etkileri Araştırması”nın Odak Grup Toplantısına katıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yer alan Kamu Kurumları ve STK'lardan katılımcıların olduğu toplantıda grupların kadına yönelik şiddetin güncel durumu hakkındaki görüşleri, 6284 sayılı kanun ve kurumsal mekanizma ve uygulamalar hakkındaki görüşleri, Covid-19’un kadına yönelik şiddetle kurumsal mücadeleye olan etkileri hakkındaki değerlendirmeleri görüşüldü.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Zengin, Konfederasyonumuz ve Sendikalarımızın şiddetle mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik C190'nin toplu iş sözleşmelerine uyarlanması çalışması, şiddette sıfır tolerans politika belgesi, iş barışının sağlaması için önerilerimiz, iş aile ve yaşam uyumu konusundaki sorunlar ve taleplerimiz başta olmak üzere kadınlar ve çalışma hayatına ilişkin faaliyetlerimizi ve deneyimlerimizi paylaştı.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Öz Sağlık-İş Kadın Komitesi Başkanı Tuba Gülpembelioğlu da yürüttükleri çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.


HABERE AİT GÖRSELLER :

22 Ağustos 2022 17:13, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu