REMOTE NET PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISINA KATILDIK

04 Temmuz 2022 15:28, Uzmanlar


REMOTE NET PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISINA KATILDIK

 Uzaktan Çalışanlar İçin Avrupa Dijital Beceri Merkezi adlı yetişkin eğitimi projesinin açılış toplantısı 27-28 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

 HAK-İŞ Konfederasyonumuzun ortakları arasında yer aldığı uzaktan ve hibrit çalışanların sorunlarının tespit edilerek çözüm yollarının aranacağı kısa adı “Remote Net” olan Uzaktan Çalışanlar İçin Avrupa Dijital Beceri Merkezi Projesi’nin açılış toplantısına katıldık.

 HAK-İŞ Konfederasyonumuzu temsilen Projeler Koordinatörümüz Recep Atar’ın takip ettiği Erasmus+ programı yetişkin öğrenmesi türündeki söz konusu projenin açılış toplantısına, Sözleşme Makamı – Türkiye Ajansı’ndan Yetişkin Programları Koordinatörü Dr. Kemal Başçı, proje koordinatör kurumu İstanbul Üniversitesi Proje Koordinatörü Dr. İlhan Doğan, proje ortağı kurumlarından İspanya Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu-Fetico’dan, İtalya Vitale Teknoloji’den, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası – BCCI’dan ve Ankara Kalkınma Ajansı’ndan uzmanlar katıldı. 

 24 Ay (01.03.2022-28.02.2024) boyunca ülkemizin yanı sıra, Bulgaristan, İtalya ve İspanya’da yürütülecek projenin açılış toplantısı ilk oturumunda, ev sahibi sıfatıyla, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorğun, Türkiye Ulusal Ajansı Yetişkin Programları Koordinatörü Dr. Kemal Başçı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Dr. İlhan Doğan, HAK-İŞ Konfederasyonumuz Projeler Koordinatörü Recep Atar söz aldı.

 Proje Koordinatörümüz Recep ATAR, Konfederasyonumuzun projedeki sorumluluklarına değinerek proje faaliyetlerinin sorunsuz yürütmesi ve öngörülen tüm sonuçlarının başarılması için her türden katkıyı vereceklerini vurguladı. Bu kapsamda, HAK-İŞ Konfederasyonumuz projede doğrudan yararlanıcılarla anketler, odak grup görüşmeleri, yaygınlaştırma faaliyetleri, ulusötesi proje toplantıları ile fikri çıktıların hazırlık süreçlerinde aktif şekilde yer alacak.

 Toplantının 2. gününde projenin aktivite uygulama planı, zaman çizelgeleri, anket formları gibi standart formlar, odak grup görüşmeleri, projenin logosu, projenin çıktıları ve beklenen sonuçları, görünürlük kuralları, ulus ötesi proje toplantıları ile yaygınlaştırma faaliyetleri üzerinde duruldu ve katılımcıların soruları yanıtlandı.


HABERE AİT GÖRSELLER :

04 Temmuz 2022 15:28, Uzmanlar


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu