AVRUPA ÇIRAKLIK İTTİFAKI PARTNER ÜLKELER SEMİNERİNE KATILDIK

18 Ekim 2022 15:35, Uzmanlar


AVRUPA ÇIRAKLIK İTTİFAKI PARTNER ÜLKELER SEMİNERİNE KATILDIK


Avrupa Çıraklık İttifakı (EAfA) Partner Ülkeler Semineri, 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrat’ta gerçekleştirildi. Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) ile EAfA’nın birlikte düzenlediği seminere HAK-İŞ’i temsilen Projeler Koordinatörümüz Recep Atar katıldı. 


ETF ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) yetkilerinin yanı sıra, ülkemizden ve ev sahibi Sırbistan’dan, Avusturya’dan, AB Konseyi Dönem Başkanı Çekya’dan, Arnavutluk’tan, Danimarka’dan, Moldova’dan, Kuzey Makedonya’dan, İsrail’den, Gürcistan’dan, Karadağ’dan ve Yunanistan’dan mesleki eğitim ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri eğitim politikalarına ilişkin bilgi, deneyim ve gelişmeleri paylaştı.


Ülkemizden Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Türkiye Ulusal Ajansı’ndan, özel şirketlerden ve HAK-İŞ gibi sosyal ortaklardan temsilcilerin takip ettiği seminerde, Covid-19 salgının etkisiyle dijitalleşmenin ve uzaktan çalışmanın yaygınlaştığına vurgu yapıldı; birbirimizden kolayca öğrenmek ve sürdürebilir bir yapı kurmak için EAfA gibi networklerin (ağların) değerli olduğu ifade edilerek mesleki eğitimde kalitenin artırılması ve daha çok gence daha kaliteli çıraklık imkânı sunulabilmek için farklı kurumlar ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun öneminin altı çizildi.


İş temelli öğrenme (WBL), çıraklık, beceri, gençlik girişimi, dual öğrenme, karşılıklı öğrenme (benchlearning), kıyaslama (bench marking), dijitalleşme, yeşil ekonomi, istihdam, karşılıklı öğrenme, bilgi-deneyim paylaşımı, iyi uygulama örnekleri kavramları etrafında şekillenen tartışmalarda, son yılarda Sırbistan’da, Arnavutluk’ta, Moldova’da, Kuzey Makedonya’da, Gürcistan’da, Karadağ’da ve Türkiye’de mesleki eğitim, özellikle de çıraklık alanında reform çalışmalarının hız kazandığına dikkat çekildi. 


Seminer kapsamında katılımcı ülkeler “Pazar: Öğrenme ve Değişim” başlıklı 7 iş istasyonu kurarak katılımcıların kendi topraklarında ve kurumlarında mesleki eğitim faaliyetlerini diğer katılımcılarla paylaşması sağlandı. Bu oturumda 7 ülke bakanlıklardan, sosyal ortaklardan ve işletmelerden gelen yöneticilerden ve uzmanlardan oluşan bir tim kurarak ülkelerindeki ve kurumlarındaki mesleki eğitim politikaları ve çıraklık uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.


EAfA seminerinde HAK-İŞ Konfederasyonumuzu temsil eden Projeler Koordinatörümüz Recep Atar, Konfederasyonumuzu tanıttıktan sonra, gençlik çalışmalarından, 1996 yılından beri uygulayageldiği gençlere staj uygulamasının amacı, kriterleri ve sonuçları ile Avrupa Çıraklık İttifakı (EAfA) kapsamındaki çalışmalarımızdan bahsetti.


Seminerin saha ziyaretleri bölümünde Sırbistan Havacılık Akademisi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Mesleki Yeterlilik Kurumu ziyaret edildi.

HABERE AİT GÖRSELLER :

18 Ekim 2022 15:35, Uzmanlar


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu