ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ II. DENEYİM PAYLAŞIM FORUMU'NA KATILDIK

01 Aralık 2022 16:27, Uzmanlar


ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ II. DENEYİM PAYLAŞIM FORUMU'NA KATILDIK


HAK-İŞ Kadın Komitesi adına Kadın Komite Sorumlumuz Yağmur Açıkalın, 30 Kasım 2022 tarihinde “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programı çerçevesinde ILO Türkiye Ofisi tarafından düzenlenen II. Deneyim Paylaşım Forumu’na katıldı.

Sosyal taraflar, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin bir arada bulunduğu etkinlikte, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, BM Türkiye Delegasyonu Bşk. Yrd. Eleftheria Pertzinidou açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Programın İşçi ve Memur Sendikaları Konfederasyonlarından temsilcilerin yer aldığı birinci oturumda HAK-İŞ Kadın Komitesi adına Kadın Komitesi Sorumlumuz Yağmur Açıkalın, panelist olarak konuştu.

3 oturumdan oluşan panelde katılımcılar, 2019 yılında kabul edilen ILO C190 sayılı Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi doğrultusunda çalışma yaşamında kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yürüttükleri çalışmaları ve deneyimleri paylaştılar.

Yağmur Açıkalın, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Kadın Komitemizin öncülüğünde “Şiddete Sıfır Tolerans Politika Belgesinin” çalışmalarımızın somut bir çıktısı olarak hayata geçirildiğini ifade etti. Açıkalın, “Bu belge ile şiddet ve mücadele konusunda önlemler almayı, şiddetten arınmış bir çalışma ortamını oluşturmayı, çeşitli eğitimlerle farkındalık ve bilinç düzeyini artırmayı, destek mekanizmalarını hayata geçirmeyi, şikâyet, soruşturma, yönlendirme, destek ve telafi mekanizmalarının aktif bir şekilde işlemesini ve bu alandaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmayı taahhüt ediyoruz” dedi. 

Açıkalın, konfederasyonumuzun C190 hakkındaki çalışmaları, hedefleri  ve deneyimlerine ilişkin şu paylaşımlarda bulundu:

“Bu kapsamda şiddete ve tacize maruz kalmış bir işçi için, uygun bir pozisyon olması durumunda görev değişikliğinin yapılması, işten ayrılan ve tekrar işine dönmek isteyen işçi için öncelik tanınması, sosyal güvence boyutuyla esnek çalışma imkanının sağlanması, kıdemden sayılmak üzere ücretli ücretsiz izin hakkının sağlanması, işverenler tarafından maddi ve manevi desteklerin sunulması,  işyerlerinde komisyonların kurulması, işyerlerinde doğrudan başvuru yapılabilecek bir mekanizmanın kurulması gibi birçok hususta bu belgede taahhüt etmekteyiz. 

Bugün ITUC’un yapmış olduğu bir anket sonucunda hükümetlerin %68’inin C190’ı desteklerken işverenlerin yalnızca %42’sinin sözleşmeyi desteklediğini görüyoruz. Bu anlamda C190’ın kabul edilmesiyle ilgili işverenlere de çok iş düştüğünü biliyoruz.

Sendikalarımız örgütlü oldukları iş yerlerinde imzaladıkları TİS’lere hızlı bir şekilde bu maddeleri eklemeye, müzakere süreçlerinde C190’ı konuşmaya başladılar. Şu ana kadar Öz Sağlık-İş, Hizmet-İş, Öz İplik-İş, Öz Toprak-İş Sendikamız TİS’lerinde C190 maddelerini kullanmaya başladılar. Bununla ilgili de özellikle sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarımızdan olumlu dönüşler almaya başladığımızı söyleyebilirim.

Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmak üzere sözleşmenin Türkiye tarafından neden kabul edilmesine dair bir rapor hazırlıyoruz. ILO Türkiye Ofisinin de katkılarıyla yakın zamanda bu raporu tamamlayacak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun nezdinde diğer yetkililere sunacağız.

2 hafta önce Dünyanın her yerinden işçi sendikalarının, konfederasyonlarının katıldığı Avustralya’da gerçekleşen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)’un 5. Genel Kurulu’nda talebimizi güçlü bir şekilde dile getirdik. TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda, geçtiğimiz hafta 25 Kasım programında C190 hakkındaki taleplerimizi dile getirdik. Bu konudaki kararlı duruşumuzu ve çalışmalarımızı artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz.

Ayrıca uzman arkadaşlarımız ILO Türkiye’nin vermiş olduğu “ C190 Değişimin Öncüleri Eğitici Eğitimini” tamamladılar. C190 ile ilgili bir eğitim modülü oluşturmaya başladık. 2023 Ocak ayı itibariyle sendikalarımızın uzmanlarına ve temsilcilerine yönelik eğitim programları düzenlemeye başlayacağız.”

HABERE AİT GÖRSELLER :

01 Aralık 2022 16:27, Uzmanlar


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu