HAK-İŞ OLARAK MEMUR-SEN ÇALIŞTAYINA KATILIM SAĞLADIK

03 Ocak 2023 15:38, UzmanlarHAK-İŞ OLARAK MEMUR-SEN ÇALIŞTAYINA KATILIM SAĞLADIK

HAK-İŞ, olarak katılım sağladığımız MEMUR-SEN Konfederasyonu tarafından düzenlenen “C190 Bağlamında Kamu Görevlilerine Yönelik Şiddet ve Taciz” konulu çalıştayına katılarak Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in görüş ve önerilerini sunduk.

MEMUR-SEN tarafından düzenlenen “C190 Bağlamında Kamu Görevlilerine Yönelik Şiddet ve Taciz” konulu çalıştayı 29.12 2022 tarihinde MEMUR-SEN Genel Merkezinde 3 Odak Grup Toplantısı halinde gerçekleştirildi. 1. Odak Grup “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Kamu Görevlilerine Yönelik Şiddet Ve Tacizle Mücadele” konulu toplantısına HAK-İŞ Konfederasyonu Hukuk Müşavirimiz Av. Hatice Kübra TOK, 2.Odak Grup “Kamu Görevlilerine Yönelik Şiddet Ve Tacizin Önlenmesinde Bir İmkân Olarak Toplu Sözleşme ve Diğer Sosyal Diyalog Mekanizmaları” konulu toplantısına HAK-İŞ Hukuk Müşavirimiz Av. Şeymanur TÜRKOĞLU, 3.Odak Grup” Çalışanlara Yönelik Şiddet ve Tacizle Mücadelede Mer’i Mevzuat, Politikalar, Mekanizmalar” konulu toplantısına HAK-İŞ Mali Müşavirimiz ve Kadın Komite Başkanımız Fatma ZENGİN katıldı.

HAK-İŞ  olarak çalıştayda görüş ve önerilerimiz sunduk.

Çalışma hayatının içerisinde bulunan risk etmenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm yöntemlerinin başında sendikal örgütlenmenin bütün çözümlerin ilk adımı olacağına ve psikososyal unsurların iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alınması ve risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini,

Çalışma hayatında şiddete sıfır tölerans politikasının benimsenmesi gerektiği ve toplu iş sözleşmelerine ILO C190’nın uyarlanması gerektiğini,

Çalışma yaşamında şiddet ve tacizi etkili biçimde önlemek ve yönetmek için, iş teftişi sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve programları dâhil olmak üzere, mekanizmaları yaygınlaştırmak ve güncelleştirmek gerektiğini,

Sektörel bazda risk faktörlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini,

İş sağlığı ve güvenliği ve insan hakları temelinde ILO C190 sözleşmesinin imzalaması gerektiğini, belirtti.


HABERE AİT GÖRSELLER :

03 Ocak 2023 15:38, Uzmanlar


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu