DİJİTAL EMEK VE EMEK 4.0 ÇALIŞTAYINA KATILDIK

11 Ocak 2023 09:30, Uzmanlar


DİJİTAL EMEK VE EMEK 4.0 ÇALIŞTAYINA KATILDIK

 

HAK-İŞ Projeler Koordinatörümüz Recep Atar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Emek Büroları tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ile birlikte düzenlenen Dijital Emek ve Emek 4.0 çalıştayına katıldı.

Çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, STK ve sendika temsilcileri katıldı.

Çalıştayda, çalışma hayatının geleceği, çalışma biçimlerindeki değişim, yaygınlaşan esnek ve uzaktan çalışma, güvencesiz işlerin nicel ve nitel artışı, dijitalleşmenin ve diğer gelişmelerin çalışanlar üzerindeki etkileri, sendikal örgütlenmenin önemi gibi konular tartışıldı. Çalıştayın 1. Oturumunda “Dijital ekonomi dijital emek” 2. Oturumunda ise “Yaratıcı endüstri, kent ve dijital emek” konuları ele alındı. “Dijital Emek ve Çalışma Hayatı”, “Dijital Emek ve Hukuk”, “Dijital Emek ve Sosyal Politikalar” konulu yuvarlak masa toplantılarında, gelecekte hangi politikaların geliştirilmesinin uygun ve yararlı olacağına dair görüş ve öneriler ifade edildi.

 Projeler Koordinatörümüz Atar, “Dijital Emek ve Sosyal Politikalar” başlıklı yuvarlak masa tartışmalarına aktif bir katılım sergileyerek, Konfederasyonumuzun çalışma hayatının geleceğine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

HABERE AİT GÖRSELLER :

11 Ocak 2023 09:30, Uzmanlar


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu