HAK-İŞ KADIN STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIK ÇALISTAYI YAPILDI

03 Ağustos 2023 16:54, Komite Etkinlikleri


HAK-İŞ KADIN STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIK ÇALISTAYI YAPILDI

HAK-İŞ Kadın Komitesi toplantısı, 2 Ağustos 2023 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin Başkanlığında Konfederasyonumuz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanları ve yardımcıları ile HAK-İŞ Kadın Komite Yardımcısı Sevgi Yağmur Açıkalın, Kadın Komite Sorumlusu Av. Hatice Kübra Tok ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kürşat Tutar katıldı.

Toplantı, Kadın Komite Başkanımız Zengin’in açılış konuşmaları ile başladı. HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Strateji Belgesi revize çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek çalıştay için yapılan hazırlık toplantısı Öğretim Üyesi Dr. Kürşat TUTAR moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Strateji belgesinin revizesi için sendikalardan gelen öneri ve fikirler kapsamında maddeler tek tek tartışılarak güncellemesi yapılmaya başlandı. 

HAK-İŞ Kadın Strateji Belgesi Çalışmasında;

HAK-İŞ ve Üye Sendikaların Kurumsal Kapasitelerinin ve Kadın Odaklı Politikalarının Geliştirilmesi,

Kadınların Sorunlarının Çözümü İçin Daha Etkin Alternatif Politikaların 

Kadın Üyelerimizin Hak ve Menfaatlerinin Geliştirilmesi

Kadınların Sorunlarının Çözümü İçin Daha Etkin Alternatif Politikaların Geliştirilmesi

alt konu başlıkları değerlendirildi.


HABERE AİT GÖRSELLER :

03 Ağustos 2023 16:54, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu