ARSLAN, EMEĞİN HUKUKU KURULTAYINA KATILDI

27 Mayıs 2015 14:00, Haberler


ARSLAN, EMEĞİN HUKUKU KURULTAYINA KATILDI

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, üç işçi konfederasyonu ve Türkiye Barolar Birliği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Emeğin Hukuku Kurultayına katılarak, örgütlenme, iş kazaları, kayıtdışı çalışma başta olmak üzere çalışma hayatının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK ve TBB’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Emeğin Hukuku Kurultayı, 27 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra,Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkanları, yönetim kurulu üyeleri, hukuk müşavirleri, uzmanları ile çok sayıda akademisyen, öğretim üyeleri katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplantının açılışında bir konuşma yaptı. Arslan, ilk olarak HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK’in çalışma hayatının sorunlarına ilişkin birlikte hareket etmesinin önemine değindi. Arlan, “Biz üç konfederasyon hemen hemen pek çok konuda beraber hareket ediyoruz, beraber çalışıyoruz. Siyasi partilerle biz farklıyız. Dolayısıyla HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK çalışanların bütün sorunlarında ortak çalışmayı gelenek haline getirmiş bir yapıyı kurduk. Kritik süreçlerde Üçlü Danışma Kurulunda da birlikte çalışıyoruz” dedi.

Arslan, 13 milyon sigortalı çalışanın bulunduğu Türkiye’de son bir yıl içinde bir kıpırdanma olsa da sendikalı işçi sayısının son derece düşük olduğunu ve bu durumun Türkiye’ye yakışmayan bir tablo olduğunu ifade etti. Sendikasızlığın işçilerin pek çok hakkını alamamasına neden olduğunu ifade eden Arslan, örgütsüzlüğün, iş kazalarında ölüm oranlarının yüksekliğinden, kıdem tazminatı sorununa, işsizlik ve kayıt dışına kadar pek çok sorunu beraberinde getirdiğini kaydetti. Arslan, çalışanların sendikalı olması konusunda konfederasyonların ve sendikaların birlikte mücadele etmesinin önemine değinerek, sendikasız işçileri örgütlenmeye davet etti.

Kayıtdışı çalışmanın sendikal örgütlenin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu ifade eden Arslan, OECD ortalamasından yüzde 18 düzeyinde bulunan kayıtdışı çalışma oranının Türkiye’de yüzde 34’lerde bulunduğuna dikkat çekti. Arslan, kayıtdışı istihdamın önlenmesi konusunda da sendikal örgütlenmenin önemine vurgu yaptı.

Arslan, Türkiye Barolar Birliği ile birlikte gerçekleştirilen çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemelerin masaya yatırıldığı bu tür toplantıların önemine değinerek, Türkiye Barolar Birliği’ne “elini taşın altına koyması” nedeniyle teşekkür etti.

Toplantıda, TBB Başkanı Feyzioğlu, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ve DİSK Başkanı Beko konuştu. Konuşmaların ardından Feyzioğlu, günün anısına başkanlara birer hediye takdim etti.

Emeğin Hukuku Kurultayında, başkanların konuşmasının ardından oturumlar gerçekleştirildi. “Artan İş Kazaları Çağrıştırmasıyla İş Güvenliği ve İş Sağlığı” başlıklı oturumun başkanlığını HAK-İŞ Hukuk Müşaviri Av. Hüseyin Öz yaptı. İlk oturumun ardından “Emeğe Etkileri Bağlamında Özelleştirmeler, Taşeronluk ve Özel İstihdam Büroları”, “Yargı Kararları Işığında İşçilik Hakları ve İşçilik Haklarının Tahakkuku ile İş Güvencesi” ve “Uluslararası Normlar Karşısında Türk Mevzuatı ve Uygulamasında Sendikasızlaştırma” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

 


HABERE AİT GÖRSELLER :

27 Mayıs 2015 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu