HAK-İŞ 1 MAYIS BİLDİRİSİ

20 Nisan 2016 14:00, Haberler


1 MAYIS EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK,

MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN


Bizler, Türkiye'nin işçileri, kamu görevlileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs'ta alanlardayız.

 

1 Mayıs'ta, “Türkiye'nin sanayi ve tarım şehri Sakarya’dayız. 1 Mayıs’ı Sakarya’da hep birlikte kutluyoruz.

 

HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs kutlamalarında;

 

-Taşeron İşçilerine Kadro istiyoruz,

-Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunları Acilen Çözülsün istiyoruz,

-Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet diyoruz,

-Yeni Anayasa istiyoruz.

 

Sakarya'da, 81 ilde ve bütün Türkiye'deyiz.

 

Bizler, haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, Yeniden Büyük Türkiye’nin ve adil bir dünya düzeninin temeli olacak özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik Yeni Anayasa için, saygın iş için, insanca hayat için birlikteyiz. Daha özgür, daha müreffeh, tam demokratik bir Türkiye için alanlardayız.

 

Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınması için alanlardayız.

 

HAK-İŞ olarak bizler; sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2016’da Sakarya başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız.

 

Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için alanlardayız.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz.

 

Sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurmaya, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya itiraz ettiğimiz için buradayız.

 

Taşeron işçilerin kamuya kadrolu işçi olarak alınmasını istiyoruz. Taşeron işçilerin halen sonuçlandırılmayan Toplu İş Sözleşmelerinin biran evvel bağıtlanmasını istiyoruz.

 

Geçici işçilerin, mevsimlik işçilerin sorunlarının acil çözümü için alanlardayız. Kamuya Kadrolu İşçi alınmasını istediğimiz için alanlardayız.

 

İş kazası adı verilen iş cinayetlerinin son bulması için alanlardayız. İş kazalarının, güvencesiz, kuralsız çalışmanın sona erdirilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin arttırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz.

 

Kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, işsizlikle etkin mücadele edilmesini istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasını istiyoruz.

 

İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini istiyoruz.

 

Özelleştirmeye, ücretlerdeki ağır vergi yüküne hayır diyoruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah artışından hakettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz.

 

Üretirken, doğal yaşam ve ekolojik çevrenin korunmasını başta su kaynakları olmak üzere orman, su yatakları, akarsular, göller ve denizler gibi insanlığın ortak değer ve miraslarının ticaretleştirilmemesini ve korunmasını istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. Kayıtdışı çalışmanın sonlandırılmasını istiyoruz.

 

Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin engellenmesini istiyoruz. İstihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânları geliştirilsin istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmasının sağlanmasını istiyoruz. Her türlü ayrımcılıktan uzak, kalkınmanın temeli olan insan kaynağının gelişmesine katkıda bulunacak gerçekçi politikalar istiyoruz.

 

Sağlık ve sigorta alanındaki haklarımızın güçlendirilmesini istiyoruz. “Candan cana giden en büyük sadaka” anlayışıyla organ bağışının yaygınlaştırılmasını istiyoruz.

 

Başta Suriye olmak üzere ülkesinde yaşanan savaş ve şiddet ortamından kaçarak ülkemize sığınan göçmen kardeşlerimiz için uygulanabilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesini istiyoruz.

 

Dünyanın, diktatör yönetimlere ve teröre dayalı zorunlu göç sarmalını birlikte ele almasını ve çözmesini istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada demokrasinin galip gelmesini ve barışın kazanmasını istiyoruz.

 

Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan her türlü terör saldırısını nefretle kınıyoruz.

 

Hayatlarının baharında vatan için şehit olan askerlerimize, polislerimize, korucularımıza ve ülkemizin değişik bölgelerinde teröristlerce yapılan bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Haktan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

 

Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuz için buradayız. Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine olan inancımızı vurgulamak için Sakarya'dayız.

 

Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına,  demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuz için alanlardayız.

 

Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz.

 

HAK-İŞ OLARAK BUGÜN; SAKARYA’DAN

EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN HAYKIRIYORUZ.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA

TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN

 

 


HABERE AİT GÖRSELLER :

20 Nisan 2016 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu