ARSLAN ARNAVUTLUK’TAN GELEN SENDİKACILARLA BULUŞTU

20 Nisan 2016 14:00, Haberler


ARSLAN ARNAVUTLUK’TAN GELEN SENDİKACILARLA BULUŞTU

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikamız ile Arnavutluk Kamu Hizmetleri ve Devlet İdareleri Çalışanları Sendikası arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde 18-19 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen eğitim programında Arnavutluk’tan gelen sendikacılarla eğitim programında biraraya geldi.

 

Arnavut sendikacılara çalışma hayatıyla ilgili kanun ve mevzuatlar, toplu iş sözleşmesi prosedürleri, taşeron emekçileriyle ilgili gelişmeler; HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası kurumsal yapısı, komitelerimiz, uluslararası ilişkilerimiz, ilkelerimiz ve sendikal çalışmalarımız hakkında bilgi verildi.


Arslan: “Sendikal Harekete Yeni Bir Model Sunma Gayretindeyiz”


Genel Başkanımız Mahmut Arslan, eğitim programında yaptığı konuşmada, Hizmet-İş ile Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendikası arasında imzalanan ikili işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan eğitim programıyla, işbirliğinde yeni bir aşamaya gelindiğini ve bunun kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirtti.

 

Küresel kapitalizmin bütün insanlığı, yeryüzünü kuşattığını, bütün dünyayı küçük bir köye dönüştürdüğüne dikkat çeken Arslan, “Böylesi bir zamanda özellikle emekçilerin daha fazla dayanışma içerisinde olması gerekmektedir. Hangi ülke, hangi rejim, hangi yönetim olursa olsun bunların hiçbiri tam anlamıyla çalışanları temsil etmemektedir. Çalışanları temsil eden tek bur kurum vardır, o da sendikalardır. Emekçilerin sendikalara sahip çıkması, kendilerini sahip çıkmaları sonucunu doğurur” dedi.

 

19 ve 20. yüzyılın argümanları ile hareket eden sendikal kültürün 21. yüzyılda emekçilerin sorunlarını çözmeye yetmediğini belirten Arslan, şöyle konuştu: “HAK-İŞ ve Hizmet-İş olarak bu sendikal tecrübeleri yok saymadan, evrensel değerlerle yerel, yerli ve milli değerleri bir araya getirerek farklı, özgün ve yeni bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da ancak sosyal diyalog anlayışı ile mümkün olabilmektedir. Muhatap aldıklarımız ile aramızda sosyal diyalogun hâkim kılınabilmesi için de sorunlarımızı öncelikle çok iyi tespit edebilmeliyiz. Bunlara karşı çözümler getirmek ve muhatabımız olanlara karşı bunları en iyi şekilde anlatıp karşımızdakini en iyi şekilde ikna ederek geleceği birlikte kurmaya yönelik adımlar atmalıyız. Ancak bu yolla geliştirebileceğimiz sendikal modelde hem ülkemizi hem çalışanları hem de işverenleri topyekûn kazanabilir.”

 

Hysnellari: “Çalışanların Hakları İçin Daha Fazla Çalışmalıyız

 

Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Entela Hysnellari ise, sendikalar arasındaki işbirliğine vurgu yaptı.

 

HAK-İŞ ve Hizmet-İş ile 5 yıllık bir kurumsal tanışıklığa sahip olduklarını ve bu süre içerisinde gerek HAK-İŞ gerekse Hizmet-İş’ten çok şeyler öğrendiklerini kaydeden Hysnellari, “Hizmet-İş ile işbirliği anlaşması imzaladığımızdan dolayı çok mutluyuz. Bu işbirliğine çok önem veriyoruz. Bize, Arnavutluk’ta büyük bir sendika olabilmemiz için destek verdiniz. Bu eğitim programı için de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

 

Sendikaların çalışanların hakkı için daha fazla çalışması gerektiğini belirten Hysnellari, “Sendikalar olarak sosyal diyalog alanında eksikliklerimiz var. Kendi sesimizi içinde bulunduğumuz topluma duyurabilme gücüne sahip olmamız gerekiyor. Bir geleceğimiz var ve geçmişte takılıp kalamayız. Daha çok çalışmalıyız. Sorumluluk sahibi olarak reformların gerçekleştirilebilmesi için her yolu denemeliyiz. Reformlar yapılırken bizim göz önünde bulundurmamız gereken çalışanlardır” diye konuştu.

 

Sivil Toplum, Demokrasi ve Sendika

 

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, “Sivil Toplum, Demokrasi ve Sendika” konulu oturumda bir sunum yaptı. Yıldız, demokrasinin hayata geçirilmesinde ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

 

“Sorun demokrasi değil, kavramın içinin nasıl doldurulduğudur, tutarlılıktır. Darbe isteyenler bile demokrasi adına istiyor. HAK-İŞ olarak 41. yaşımıza girdik, bütün süreçlerde demokratik sorunlarla karşı karşıya geldik. HAK-İŞ’in sloganlarından biri “Özgür Birey, Demokratik Toplum, Örgütlü Türkiye”dir. Bizim için katılımcılık son derece önemli. Bunu sağlarsak demokratik açıdan kendimizi test etmiş oluyoruz. Demokrasi herkese eşit fırsatların veriliyor olmasıdır. Önemsediğimiz ikinci bir kavram çoğulculuk kavramıdır. Biz çoğulcu bir kültürün ürünü olarak kurulduk ve bunu da savunuyoruz. Bunu sağladığımızı da düşünüyoruz. Bütün sivil toplum örgütlenmelerinde çoğulculuğun hayata geçirilmesini istiyoruz. Sendikal harekette çoğulculuk olmasına rağmen zihniyet değişebilmiş değil. STK’lar siyasi partilerden sonra gelen demokrasinin taşıyıcı gücüdür. Bu açıdan önemsiyoruz. İyi ve doğrunun oluşabilmesi için bunu müzakere ile yapıyor olmamız lazım. Biz uluslararası doğruların da müzakere süreciyle yapılmasını savunuyoruz. Gelişmiş toplumu başarmak önemlidir ama bunun özgür gelişmiş toplum olması gerekir. Biz kavramlara, normlara ve değerlere önem veren bir konfederasyonuz. Ancak vaaz eden bir konfederasyon değiliz. Özgürlüğe katılımcılığa dayanmak üzere politika oluşturan bir konfederasyonuz.”

 

Birinci Oturum: Türkiye Arnavutluk İlişkilerine Sendikal Bir Bakış

 

Açılış konuşmalarından sonra programın sunum bölümünde Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin’in yönettiği oturumda, Genel Başkan Danışmanı Yahya Düzenli “Türkiye Arnavutluk İlişkilerine Sendikal bir bakış” konulu sunumunu yaptı. Düzenli, sunumunda “Arnavutluk Sendikaları ile HAK-İŞ/Hizmet-İş arasında gerçekleşen bu eğitim programını sadece sendikal işbirliği değil, bunun da ötesinde uzun yıllar tarih ve coğrafya birlikteliği olan iki ülke sivil toplum örgütlerinin bir kültür taşıyıcısı olarak, kültürlerinin  yeniden buluştuğu bir program olarak görüyoruz” dedi.

 

İkinci Oturum: Küresel Krizler Ve Sendikaların Geleceği

 

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz’ün yönettiği diğer oturumda Öz İplik-İş Sendikası Dış ilişkiler Uzmanı Pınar Özcan, “Küresel Krizler ve Sendikaların Geleceği” konulu sunumunu yaptı. Sunumunda küresel krizin nedenleri, Türkiye’ye etkileri, krizin geleceği ve sendikalara etkisini anlattı.

 

Üçüncü Oturum: Hizmet-İş’in Kurumsal Yapısı

 

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin’in yönettiği oturumda söz alan Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, “Hizmet-İş Sendikamızın Kurumsal Yapısı” konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Örgüt birimlerimizin çalışma biçimleri ve sorumluluk alanları hakkında bilgi veren Öz, “Teşkilatımız, daha çok üyeye ulaşabilmek ve üyelerimizin sorunlarını yerinde tespit edebilmek için piramit şeklinde bir örgüt biçimine sahiptir” dedi.

 

Dördüncü Oturum: Türkiye’de İş Hukuku

 

Hüseyin Öz’ün yönettiği oturumda, Hukuk Müşaviri Av. Oğuz Aksoy “Türkiye’de İş Hukuku” konulu sunumunu yaptı. Aksoy “Türk iş kanununda iş güvencesi, çalışma süreleri, yıllık ücretli izinler, kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği” konularında ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu ve dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı.

 

Beşinci Oturum: Örgütlenme ve Toplu İş Sözleşmesi

 

Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz’ün yönettiği diğer oturumda sunum yapan Hukuk Müşaviri Av. Mehmet Ali Kayabaşı “Örgütlenme ve Toplu İş Sözleşmesi” konusunda dinleyicilere bilgiler verdi, Türkiye’de sendikal örgütlenme, taşeron örgütlenmesi ve taşeron işçilerle ilgili yapılan düzenlemeler, toplu iş sözleşmesi imzalanması süreci”ne ilişkin ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu.

 

Altıncı Oturum: Çalışma Hayatında ve Sendikalarda Kadın

 

Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Entela Hysnellari’nin yönettiği oturumda sunum yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı ve Dış İlişkiler Uzmanı Yusra Erilli Kurumlu, kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar ve kadınlarla ilgili yasal düzenlemeleri anlattı.

 

Yedinci Oturum: Mobbing ve Mücadele Yöntemleri

 

Entela Hysnellari’nin yönettiği diğer bir oturumda sunum yapan Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Araştırma Görevlisi Gizem Yaşar Tutar, “Mobbingin genellikle kurumsal olmayan ve ekip çalışmasının yapılmadığı yerlerde ortaya çıktığını belirten Tutar, “Mobbing çalışanların verimliliklerini olumsuz etkiler. Çalışanın eskisi gibi değerlerini sergileyememesine sebep olur. Örgüt iklimini etkiler. Ortamdaki güven havasını yıktığı için güvensiz bir ortam oluşur” diye konuştu.

 

Sekizinci Oturum: Türk Sendikal Tarihi

 

Entela Hysnellari’nin yönettiği oturumda sunum yapan Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Araştırma Görevlisi Kürşat Tutar, “Türkiye’de sendikal hareketin sınırlarını her zaman devlet belirlemiştir. Sendikal hareket darbelerle sekteye uğratılmıştır. Darbelerin yaşanmadığı son dönemlerde sendikacılık da önemli bir gelişme kaydetmiştir. Özellikle son yıllarda örgütlenmenin önündeki bir kısım engeller kaldırılmış, çalışanların sendikalara üye olmaları basitleştirilmiştir” dedi.

 

Dokuzuncu Oturum: İşgücü Piyasalarında Esneklik-Güvenceli Esneklik Tartışmaları

 

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız’ın yönettiği oturumda sunum yapan Sosyal Bilimler Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, “Merkezi işverenler verimliliği artırmak için alt işveren yöntemine başvurmuştur. Ancak sistem daha sonra çalışanları sendikasızlaştırmak ve daha ucuza çalıştırmak için kötüye kullanılmaya başlanmıştır. Bugünlerde Hükümet kamuda çalışan alt işveren işçilerini özel personel statüsünde çalıştırmak istiyor. Bizim önerimiz ise kamuda işçi olarak çalıştırılmasıdır” dedi.

 

Onuncu Oturum: Endüstri İlişkilerinde Sosyal Diyaloğun Önemi

 

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız’ın yönettiği oturumda sunum yapan HAK-İŞ Projeler Koordinatörü Şahin Serim, Sosyal diyaloğa Türkiye’de ideolojik olarak bakıldığını ifade ederek, “Sosyalist sendikalar sosyal diyaloğa karşılar. ‘Ben işverenle oturmam, grev yaparım’ anlayışındalar. Dolayısıyla işverenin sendikaya bakışı da olumsuz oluyor. İşimizi, gelirimizi kaybetmemek, üretimi devam etmek, kaliteyi artırmak ve düzgün iş için işçi ve işverenin birlikte sosyal diyalog içinde olması kaçınılmazdır” dedi.


Onbirinci Oturum: Sosyal Standartlar ve Uluslararası Kuruluşlar

 

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız, standartlaşma eğilimlerinin günümüzde hukuktan ekonomiye, siyasetten eğitime kadar her alanda ortaya çıkmaya başladığını belirterek,  “Sosyal standartların oluşturulmasıyla, sosyal politikanın amaçlarına hizmet edilmiş olur. Ayrıca sosyal standartların sağlanması eşitlik ve sosyal adaletin sağlanması açısından önemlidir. İşçi, işveren, hükümetler, STK’lar gibi aktörler sosyal standartların oluşturulmasında ortak yaklaşım içinde yer almaktadırlar” dedi.

 

Eğitim programı sonunda yabancı heyete sertifika verildi.


HABERE AİT GÖRSELLER :

20 Nisan 2016 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu