HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

23 Ekim 2016 11:24, Haberler 

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

SONUÇ BİLDİRİSİ

 

22 Ekim 2016 / ANKARA – Haymana

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 41. Kuruluş Yıldönümünde Türkiye ve dünya gündemi ile çalışma hayatının önemli konularını değerlendirmek üzere 21 Ekim 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

 

HAK-İŞ 41 YAŞINDA

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ’in 41 yıllık tarihinde Türk çalışma hayatının, toplumun ve uluslararası sendikal hareketin önemli ve etkin bir aktörü haline gelmesinden büyük bir onur duymaktadır.

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 20 iş kolunun tamamında sendikal örgütlenmesini tamamlamış, üye sayısını artırarak büyük ve güçlü bir işçi örgütü haline gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eder.

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, üye sendikalarımızın örgütlenme çalışmalarını yaygın ve etkin bir şekilde devam ettirerek, Konfederasyonumuzun nicel olarak büyümesi; kurumsal kapasite ve politika açısından güçlenmesi yönündeki çalışmaların devam edeceğinin altını çizmiştir.

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Türkiye’de ve Dünya’da emeğe; özgürlüğe, insan haklarına ve demokrasiye yönelik her türlü negatif unsur karşısında dik durmanın gereğine inanan HAK-İŞ’in işçilerin takdirini kazanmaya devam etmesinden ve istikrarlı büyümesini sürdürmesinden ve Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından biri olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eder.

 

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, bu büyük mücadelenin isimsiz kahramanlarına, bugünlere gelmemizde emeği geçen, HAK-İŞ’e gönül veren, mücadelesini ilkeli ve onurlu bir şekilde sürdüren Büyük HAK-İŞ ailesine içtenlikle teşekkür eder.

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, olarak, bütün emekçilere ulaşma mecburiyetimiz olduğunu biliyoruz. HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak ERDEMLİ BİR SENDİKACILIK için bütün işkollarında çalışan işçileri HAK-İŞ’e, Sendikalarımıza üye olmaya davet ediyoruz.

 

 

“Taşeron İşçilerin Toplu İş Sözleşmeleri Acilen Bağıtlansın”

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, özel istihdam büroları aracılığıyla öngörülen istihdam biçimine, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya itiraz ediyoruz. Taşeron işçilerin halen sonuçlandırılmayan Toplu İş Sözleşmelerinin biran evvel bağıtlanmasını istiyoruz. HAK-İŞ olarak taşeron sorununun kalıcı olarak çözümünü öngören çalışmaların HAK-İŞ’in de önerilerini dikkate alarak sosyal diyalog ile sonuçlandırılmasını bekliyoruz.

 

“Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunları Çözülsün”

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, yılın yarısında çalışıp diğer yarısını boş geçirmek zorunda kalan geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının acilen çözülmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin çalışmalarının önündeki zaman sınırlandırılmasının kaldırılması bekliyoruz.

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden birini iş kazası adı verilen iş cinayetlerinin oluşturduğunu biliyoruz. İş cinayetlerinin son bulmasını, güvencesiz, kuralsız çalışmanın sona erdirilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin arttırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz.

 

“Kıdemde Kazanılmış Haklar Korunsun”

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, kıdem tazminatı hususunda kazanılmış hakların korunmasını ve kıdem tazminatının yeni güvencelerle geliştirilmesini istiyoruz.

 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, işsizlikle etkin mücadele edilmesini istiyor, insan onuruna yaraşır saygın işlerin artırılmasını talep ediyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini istiyoruz.

 

“Örgütlenmenin Önündeki Engeller Kaldırılsın”

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasını istiyoruz. Sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz.

 

“Daha Adil ve Sürdürülebilir Bir Ekonomi İstiyoruz”

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, özelleştirmeye, yüksek vergi dilimlerinin doğurduğu ücretlerdeki ağır vergi yüküne hayır diyoruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah artışından hakettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. Hükümetin, asgari ücretlilerin vergi dilimi kesintisinden kaynaklı mağduriyetini giderme yaklaşımını önemsiyoruz.

 

“HAK-İŞ Mesleki Eğitime Önem vermeye devam edecektir”

 

HAK-İŞ Konfederasyonu uyguladığı, uygulayacağı ulusal ve uluslararası düzeyde projeler ile mesleki eğitime verdiği önemi artırarak devam ettirecektir. Mesleki eğitimin öncelikli konusu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin sayısını artıracaktır. Mesleki eğitimin yanı sıra kurmuş olduğu HAK-İŞ MEYEB ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerini güçlendirecektir.  HAK-İŞ Türkiye’de mesleki eğitimin güçlendirilmesine ve belgeli hale getirilmesine katkı sağlamaya devam edecektir.

 

“Kıbrıs Konusunda Adil ve Kalıcı Bir Çözüm Bulunmalı”

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa ilişkin kapsamlı bir politika geliştirilmesini, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını talep eder.

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Kıbrıs’ta iki halkı siyasi olarak eşit kabul eden, iki kurucu devlete dayalı federal bir çözümden yanadır. Kıbrıs’ta çözüme önem ve öncelik vermekle birlikte mevcut durumu geriye götürecek bağlayıcı söylem ve girişimlerden kaçınılmalıdır.

 

HAK-İŞ, Kıbrıs’ta yaşanan müzakere sürecinin aktif olmasını, diyalogun canlı tutulmasını medeni olmanın ve güvenin adresi olarak görmekte ve bu durumdan memnuniyet duymaktadır.

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, sürdürülen müzakerelere ve iki liderin 11 Şubat 2014 tarihinde imzaladıkları mutabakat metnindeki ilkelere tam destek vermektedir. HAK-İŞ ve KKTC’de örgütlü üye sendikası KAMU-SEN ile birlikte Kıbrıs’ta, iki halkın eşitliğine dayalı, iki bölgeli, iki kurucu devletten oluşacak, egemenliğini ve eşitliğini bu iki kurucu devletten eşit olarak alacak, Federal bir çözümü desteklemektedir. Bulunacak çözüm, AB’nin birinci hukuku olmalı ve Türkiye’nin garantörlüğünü içermelidir.

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Halkının bütünlüğünü ve güvenliğini teminat altına almayan hiçbir çözümün kabul edilmemesi gerektiğini vurgular.

 

“Irak ve Suriye Üzerine Plan Yapanlar Sorumluluğunu da Yerine Getirsin”

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, Irak ve Suriye konusunda bütün dünyanın bir hesap içerisinde olduğunu, ancak Irak ve Suriye’den diğer ülkelere yönelik mülteci akınında faturayı sadece Türkiye’nin ödediğini görüyoruz. Bu ülkeler üzerinde planlar yapanların, yaptıkları planların sonuçlarına ilişkin sorumluluklarını da yerine getirmeye davet ediyoruz.

 

Başta Irak ve Suriye olmak üzere ülkesinde yaşanan savaş ve şiddet ortamından kaçarak ülkemize sığınan göçmen kardeşlerimiz için uygulanabilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesini istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada demokrasinin galip gelmesini ve barışın kazanmasını talep ediyoruz.

 

“Yeni Anayasa Talebimizi Bir Kez Daha Dile Getiriyoruz”

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, Türkiye’nin demokratikleşme yolunda attığı adımlara ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin desteğimizi ifade ediyor, daha demokratik, daha özgür, yeni sivil ve demokratik bir anayasayı biran önce hayata geçirmesine ilişkin talebimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Türkiye’nin yeni anayasaya olan ihtiyacının altını çizmektedir. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz yeni anayasanın çağdaş, konjonktürel, sivil, demokratik, kucaklayıcı ve etkin olma ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanmasının gereğinin altını çizer.

 

 

“HAK-İŞ Olarak Bütün Darbe Girişimlerine Nefretle Karşıyız”

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına,  demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine inanıyoruz.

 

“Bütün Terör Örgütleri ile Etkin Bir Şekilde Mücadele Edilmeli”

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle en etkin bir şekilde mücadele edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını önemsiyoruz. Ancak HAK-İŞ olarak, bu zor süreçte bile hiçbir haksızlığa, hak ihlaline, hiçbir işkence ve baskıya, uygulamaya izin verilmemesini, sürecin tamamen adalet, hukuk devleti, demokrasi, haklar ve özgürlükler çerçevesinde hassasiyetle yerine getirilmesini istiyoruz.

Halkımız demokrasiye olan inancıyla, demokrasiye sahip çıkmak için sokağa çıkmıştır. HAK-İŞ olarak, ülkemizin bu süreçten demokrasimizi güçlendirerek çıkmasını istiyoruz. Darbe ile yapılmak istenen kötü sonuçları çağrıştıracak kötü sonuçlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz.

 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan her türlü terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Hayatlarının baharında vatan için şehit olan askerlerimize, polislerimize, korucularımıza ve ülkemizin değişik bölgelerinde teröristlerce yapılan bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Haktan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 

HABERE AİT GÖRSELLER :

23 Ekim 2016 11:24, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu