POLİTİKA GELİŞTİRME VE HAK-İŞ’E DESTEK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

01 Aralık 2017 17:32, Haberler


POLİTİKA GELİŞTİRME VE HAK-İŞ’E DESTEK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilen, HAK-İŞ Konfederasyonu ve MÜSİAD’ın ortak faydalanıcısı olduğu ve birlikte yürüttüğü “İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması” Teknik Destek Projesi kapsamında 1 Aralık 2017 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde HAK-İŞ’e ve üyesi sendikalara politika geliştirme desteği faaliyeti kapsamında kapasite geliştirme eğitimi gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız’ın açılışını yaptığı eğitimde İngiliz Sendikacı Anthony Ristic sabah oturumunda katılımcılara “Görünürlük ve Konumlandırma” ve “Müzakere ve Lobicilik”; öğleden sonraki oturumlarda ise “Uluslararası İş Birliği” ve “Kriz Yönetimi” deneyimlerini aktardı. 

Sabah oturumuna konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın basın müşavirleri ve toplu iş sözleşmesi uzmanları, öğleden sonra yapılan oturuma da üye sendikalarımızın Dış İlişkiler Uzmanlarının katılmıştır. 

İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen eğitim toplantısında katılımcılar Anthony Ristic’e hem kendi deneyimlerini aktardı hem de neler yapabilecekleri konusunda tavsiyeler istediler. İşlenen her bir konudan sonra yapılan grup çalışmaları, konuların pekiştirilmesini sağlandı. 

Anthony Ristic, eğitim sırasında yaptığı gözlemleri hazırlayacağı rapora yansıtacağını ve bu raporu da katılımcılarla dağıtılıp projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

HABERE AİT GÖRSELLER :

01 Aralık 2017 17:32, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu