HİZMET-İŞ SENDİKAMIZIN 40. YIL KUTLAMALARI SONA ERDİ

25 Ocak 2018 15:29, Haberler


HİZMET-İŞ SENDİKAMIZIN 40. YIL KUTLAMALARI SONA ERDİ


Hizmet-İş Sendikası 40. Yıl etkinlikleri 25 Ocak 2018 tarihinde protokol konuşmaları ve “Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sendikal Haklar Aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma” panelinin gerçekleştirilmesinin ardından sona erdi.

Kutlama etkinliklerine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve İl Başkanları ve 28 ülke, 34 sendikadan 70 sendikacı konuk katıldı.

“Dünya Bankası Kredi Vermek İçin Özelleştirme Şartı Koyuyor”

Protokol konuşmaları bölümünde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, küresel sermayenin ve uluslararası finansal kurumların dünyada, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde devletin küçültülmesinin, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ve taşeronlaşmayı dayatma gibi sonuçlara yol açtığını söyledi.

 Dünya Bankası’nın verdiği kredilerde koşul olarak özelleştirme şartı koyduğunu anlatan Arslan, Türkiye’den şu iki uygulamayı örnek gösterdi: “Dünya Bankası Antalya’da, verdiği kredi karşılığında su dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesini şart koşmuştur. Antalya Büyükşehir Belediyesi su işletmesi ANTSU bu şekilde özelleştirilmiştir. İşi, o dönemki adıyla, Fransız su şirketi SUEZ almıştır. Özelleştirmeyle birlikte yatırımlar durmuş, su fiyatları artmıştır. Yaşanan olumsuzluklardan dolayı, özelleştirmeden vazgeçilmesi başarısı gösterilmiştir. Bir diğer örnek Kocaeli’de Yuvacık Barajı’dır. Yapılan anlaşmalardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hala kullanmadığı suyun faturasını şirkete ödemektedir.”

“Özelleştirmelerle Güçsüz Ülkeler Talan Ediliyor”

Kamu hizmetlerinin kamu işçisi eliyle yapılmasına başarılı bir örnek olarak Konya Büyükşehir Belediyesi su işletmesi KOSKİ’yi gösteren Arslan, “Hizmetlerin kaliteli olması için illa özelleştirilmesi gerekmiyor. Önümüzde bir KOSKİ örneği var. Tüm hizmetler tamamıyla belediye imkânlarıyla yapılıyor. Bunu inceledik, üç dilde kitaplaştırdık. KOSKİ’nin başarısını görünce şunu söylüyorum: Mesele özelleştirme olmamalıdır. Çünkü özelleştirmelerle güçsüz ülkeler talan ediliyor” dedi.

“Taşeron Sisteminden Vazgeçilmesi Çalışma Hayatındaki En Büyük Reformdur”

Kamuda taşeron sisteminden vazgeçilerek, taşeron işçilerinin kamuda sürekli işçi pozisyonunda çalıştırılmasını Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çalışma hayatında yapılan en büyük reform olarak değerlendiren Arslan, “Bu Türkiye’nin başarısıdır, meydan okumadır. Bu meydan okumayı başaranlara teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Lütfi Elvan’a bu konuda bizlere vermiş olduğu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sendikalaşma Hakkını ve Sendikaları Önemsiyoruz”

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, konuşmasında sendikaların, işçiler başta olmak üzere çalışanlara toplu sözleşme yoluyla ekonomik fayda ve iş güvencesi sağladığına işaret ederek, iktidara geldikleri günden itibaren hükümet olarak sendikalaşma hakkını ve sendikaları önemsediklerini söyledi.

Sendikal hakları ve sendikaların önerilerini dikkate alarak politikalarını hayata geçirdiklerini vurgulayan Elvan, sendikalaşmanın aynı zamanda, kayıt dışılığın azalması anlamına geldiğini ifade etti. 

“İşçi Sendikalarının Çekinceleri Dikkate Alınmıştır”

Sendikalaşmayı hükümet politikalarının tamamlayıcısı olarak gördüklerini belirten Elvan, şöyle devam etti: “Taşeron kapsamında çalışan işçilerimizin haklarının verilmesi için hükümetimizin tüm üyelerinin özverili gayretleriyle çok önemli adımlar attık. Kamuda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımını yeniden tanımladık. Bu tanımlar kapsamında taşeron işçiler kadroya geçirilmektedir. Daha önce bu düzenlemenin hazırlık çalışmalarında gündeme gelen 'özel sözleşmeli personel statüsü' uygulamasına gidilmeyerek, işçi sendikalarının çekinceleri dikkate alınmıştır. Bu düzenlemeyle ikili yapı ortadan kaldırılarak kamuda çalışma barışının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Sosyal güvencelerini daha da iyileştirdiğimiz söz konusu çalışanlarımızın çalışma verimlerinin artacağını ve bunun da hizmet kalitesine yansıyacağını öngörüyoruz.”

Protokol konuşmalarının ardından Arslan, Bakan Elvan'a, Hizmet-İş Sendikasının 40. yılı anısına Merkez Bankası darphanesi tarafından özel olarak bastırılan 22 ayar altın madalyon takdim etti.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikasının 40 yıllık tarihini hafızalarda yeniden canlandırdı. Sendikanın geçmişten günümüze gelmesinde vermiş olduğu mücadeleyi anlatan kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi.

Uluslararası, Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sendikal Haklar Aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma Paneli

Protokol konuşmalarının ardından “Uluslararası, Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sendikal Haklar Aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma” Paneli HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

“Kamu Hizmetleri Bir Değer Haline Gelmiştir”

Panelin moderatörlüğünü yapan HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, “Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan bugün bizlerle beraber oldu. Bizim buradaki çalışmamız da sürdürülebilir kalkınma ve kamu hizmetleri ile ilgili olduğu için bakanımızın katılması bizleri hem onurlandırdı hem de konumuzun çerçevesini belirlemiş olduk” dedi. 

Panel kapsamında uluslararası bir aile olarak önemli bir kavramı, önemli bir konuyu masaya yatırdıklarını belirten Yıldız, “Panelimize bütün Türkiye’den katılım var. Bütün uluslararası sendikalarımızın temsilcileri panelimize katılıyor. Dolayısıyla panelimizde bir bütün olarak ele alığımız konuları tartışmamız söz konusudur” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ olarak aslında burada sektörel bir çalışma yapıyoruz. HAK-İŞ olarak bize bağlı bulunan 20 işkolunun sektörel çalışmasını yapmamız gerekiyor. Her sendikamızın kendi sektörünü etraflıca ortaya koyması gerekiyor. Hizmet-İş sendikamızın bugün buradaki çalışması bir model olacaktır” diye konuşan Yıldız, “Buradaki temel kavram, kamu hizmetleri kavramıdır. Kamu hizmetleri bugün itibariyle bir kavram değil, bir değer haline gelmiştir. Uluslararası sendikal hareket de kamu hizmetlerini bir kavram, bir ilke olarak ortaya koyuyor ve buna sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Yıldız, “Bugün dünyada ideolojik sistem, ekonomik sistem olarak serbest piyasa sistemi var. Uluslararası sendikal hareket de sürdürülebilir bir ekonomi için kamu hizmetlerinin yaygın, en kapsamlı şekilde ve kaliteli olmasına büyük önem veriyor bunun için mücadele ediyorlar. Hizmet-İş Sendikamız da uluslararası sendikal ailenin bir parçası olarak bu süreçleri okuyan, bu süreçlere katılan bir sendikamız olarak bu konuda öncülük rolünü üstleniyor” şeklinde konuştu.

Uluslararası, Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sendikal Haklar Aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma Panelinde, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, “Kamu Hizmetlerinin kamu çalışanları eliyle sunulması: KOSKİ Örneği”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Akçakaya “Geçmişten bugüne değişen devlet ve yönetim anlayışı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Talat Canpolat “Kamu görevlileri ve işçilerin sendikal haklar yönünden farklı mevzuata tabi olmalarının kamu hizmetlerine etkisi”, Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yaylı “Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma politikaları ve yerel yönetimlerin rolü”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın “Sürdürülebilir kalkınma politikalarında işgücü ve sendikal haklar” konularında sunum yaptılar.

Panel, 28 ülke, 34 sendikadan gelen yabancı sendikacıların konuştuğu Uluslararası, Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sendikal Haklar Aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma Konferansıyla devam etti.

25 Ocak 2018 15:29, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu