HAK-İŞ HEYETİ ETUC’UN 12. GENEL KURULUNDA

17 Mayıs 2011 14:00, Haberler


HAK-İŞ HEYETİ ETUC’UN 12. GENEL KURULUNDA

 

HAK-İŞ Konfederasyonu heyeti ETUC’un 12. Genel Kuruluna katılıyor. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan başkanlığında, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ve Dış İlişkiler Uzmanı Tuğba Balcı’dan oluşan HAK-İŞ heyeti, 16-19 Mayıs 2011 tarihlerinde yapılan ETUC’un 12. Genel Kuruluna delege olarak katılıyor. HAK-İŞ Temsilcisi Fulya Pınar Pehlivanoğlu da ETUC Kadın Komitesi Üyesi olarak ETUC adına kongreye katılıyor.

 

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan, Kongrenin ilk günü olan 16 Mayıs 2011 Pazartesi günü delegeler arasından ilk konuşmayı yaparak, ETUC’un Türkiye ve HAK-İŞ ile sürdürdüğü yakın işbirliğine teşekkür etti.

 

ETUC Kongresinde Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin olumlu bir karar da alındı. Kongre kararında, “ETUC, AB Genişleme sürecine, Türkiye’deki ve Batı Balkanlardaki üyeleri ile çalışarak yardımcı olacaktır” denildi.

 HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan ETUC Kongresinin açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

  

            “Sayın Başkan,

            Sayın Delegeler,

HAK-İŞ adına hepinizi saygıyla selamlıyor, kongreye başarılar diliyorum.

 

Kongreden sonraki dört yıllık sürede ETUC ile yakın çalışmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz.

 

HAK-İŞ olarak, ETUC; Avrupa’dan birçok konfederasyon işkolu federasyonu ve diğer Türk üyelerle birlikte büyük bir projeyi hayata geçirmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

 

Yakın işbirliği ve dayanışmanıza teşekkür ederiz. Daha büyük projeleri hayata geçirmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu proje ve işbirliklerinin Türkiye’nin sosyal transformasyonunu gerçekleştirmede önemli katkılar yaptığına inanıyoruz.

 

ETUC’a ve hepinize işbirliği ve katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, Kongreye tekrar başarılar dilerim.”

   

ASLAN: SİVİL ve DEMOKRATİK ANAYASA İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ

 

ETUC’un  12. Genel Kurulunun kapanışında tekrar söz alan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan, HAK-İŞ’in Türkiye’nin AB müktesebatını hayata geçirmesi yolunda yoğun çaba gösterdiğini söyledi. Aslan, ETUC Genel Kurulunun kapanış bölümündeki konuşmasında, özetle şu görüşleri dile getirdi:

 

“Genişlemeye atıfta bulunulan daha güçlü Avrupa konusunu içeren fasıl hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile HAK-İŞ adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

                ETUC her zaman AB konusunda büyük bir vizyon ortaya koymuştur. ETUC, Türkiye dâhil olmak üzere, AB’nin daha ileri genişlemesi konusunda hep olumlu yaklaşım sergilemiştir.

 

                Genişleme nedeniyle AB standartlarının gözardı edilmesi sözkonusu değildir ve olmamalıdır... Çünkü tam üyeliğe karar vermeden önce, müzakereler sürecinde standartlar garanti edilmektedir.

 

                Bu bağlamda Konfederasyonumuz HAK-İŞ, ülkemizin demokratik bir gücü ve aktörü olarak, Türkiye’nin AB müktesebatını tam olarak üstlenmesi, gerçek ve işleyen bir sosyal diyaloga dayanan iyi yönetişimin başarılması, sosyal haklar, sendikal haklar ve insan haklarının garanti edilmesi konusunda çok sıkı gayret etmektedir.

 

                Örneğin, yakın zamanda, başta 1 Mayıs’ın tatil edilmesi ve Taksim’de kitlesel ve özgürce kutlanması dâhil birçok konuda hak ve özgürlüklerin elde edilmesini başardık.

 

                Bu anlamda ülkemizde yapılan son referandumda, Anayasa değişikliği paketine katkı yaptığımız gibi, tam ve bütünüyle sivil ve demokratik bir Anayasanın elde edilmesi için diğer sosyal taraflarla sıkı bir ortak çaba gösteriyoruz.

 

                ETUC’a ve sekretaryaya, AB’nin genişlemesi konulu 304. paragrafa ilişkin değişiklik önerimizi kabul etmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu paragraf, birbiriyle birleştirilmeyecek ve ilişkilendirilemeyecek iki şart ortaya koymaktadır. Birinci şartın yerine getirilmesi, zaten ikinci şartı temelsiz bırakmaktadır.

 

                Tabii ki gerçek meydan okuyan süreç olarak, genişleme sürecinde AB tam olarak birleşene kadar, AB karar verme mekanizmalarının daha etkin, daha adil ve daha temsili mekanizmalar olmasını garanti edecek şekilde reforme edilmesi, daimi ve sabit bir ihtiyaçtır.

 

Sözlerime son verirken mevcut yönetime teşekkür ediyor, yeni seçilen yönetimi de kutluyor, başarılar diliyorum. Saygılarımla...”

 

ETUC’un 12. Genel Kurulunda Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin kararlar da alındı. Özetle bu kararlar şu şekilde;

 

“ETUC 12 . KONGRE KARALARINDA TÜRKİYENİN AB’YE ÜYELİĞİNE İLİŞKİN KARARLARI

 

296. Paragraf:

AB’nin Genişlemesi devam etmektedir ve ETUC bu genişlemeyi, AB’nin güçlenmesi ve aday ülkelerde demokrasinin geliştirilmesi ve iyi yönetişimin bir aracı olarak desteklemekte ancak genişlemenin,  AB standartlarını ve yakınlaşmasını göz ardı etmemesinde ısrar etmektedir.

 

304. paragraf:

AB’nin daha ileri genişlemesi, aday ülkelerin Topluluk müktesebatını ve ILO standartlarını tam olarak yerine getirmeleri ile Avrupa Parlamentosu’nun sürece dahil edilmesinin not edilmesi yanında AB karar verme mekanizmalarının etkili ve demokratik işleyebilmesini gibi her ikisini ön şart olarak görür.

 

HAK-İŞ’in kabul edilen bu paragrafa ilişkin itirazı:

HAK-İŞ, bu paragrafının ifade tarzının değiştirilmesini ve ikinci şartın ortadan kaldırılmasını önermektedir. Bu ifade ETUC’un Türkiye’nin AB politikalarına uygun hale getirilmelidir. Çünkü bu ifade ETUC’un Türkiye’nin AB’ye üyeliğine ilişkin politikaları ile uyuşmamaktadır.

 

305. paragraf:

ETUC, AB Genişleme sürecine, Türkiye’deki üyeleri ile çalışarak yardımcı olacaktır. ETUC, Batı Balkanlar için sendikal bölgesel entegrasyon komisyonu çalışmasını geliştirecek ve sendikal reform sürecini destekleyecektir.

 

ETUC ATİNA DEKLERASYONUNDA TÜRKİYENİN AB ÜYELİĞİ

15. Madde:

ETUC, AB Genişleme sürecine, Türkiye’deki ve Batı Balkanlardaki üyeleri ile çalışarak yardımcı olacaktır.”

HABERE AİT GÖRSELLER :

17 Mayıs 2011 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu