YENİ YILA GİRERKEN TAŞERON MÜCADELEMİZDE NEREDEYİZ?

31 Aralık 2018 15:21, Haberler


YENİ YILA GİRERKEN

TAŞERON MÜCADELEMİZDE NEREDEYİZ ?


Değerli yol arkadaşlarım,

İki bin on sekiz yılını tamamlarken “Taşeron mücadelemizde neredeyiz?” sorusuna hep birlikte cevap arayalım.


1- Kitlerde çalışan kadro kararnamesinin kapsamına alınmayan üyelerimiz,

2- Kamuda çalıştığı halde kapsama alınmayan üyelerimiz (yemekhanede çalışan, HBYS çalışanları, joker çalışanlar, kiralık araç şoförleri, %70 kapsamına girmeyen üyelerimiz)

3- Kararname kapsamına alınan ve usulüne uygun olarak kadrolu işçi hakkını elde eden üyelerimiz,

4- Yerel yönetimler ve özel idareler tarafından kurulan kam şirketlerine geçişleri yapılan üyelerimiz,

Yıllardır taşeron şirketlerde çağdaş köle gibi çalıştırılan cefakâr emekçilerin yaşadıkları haksızlıklara dur demek, onların en doğal hakları olan kadro haklarına kavuşmak adına başlattığımız büyük mücadelede önemli kazanımlar elde ettik.

Bir milyona yakın emekçi kamuda kadrolu işçi hakkına kavuştular. Ancak özlük hakları, TİS’ler, sosyal hakları konusunda bir geçiş dönemi süreci başladı. Ücret ve sosyal haklarımızın geçiş sürecinin tamamlanmasını beklemeden kamu toplu iş sözleşmesi kapsamında alınması talebimizi her fırsatta yetkililere iletmekteyiz.

Yeni asgari ücretin belirlenmesi aşamasında da bu talebimizi her fırsatta tüm ilgililere, kamuoyuna ilettik, gerekenin yapılmasını talep ettik.

Kadro alan üyelerimize 2019 yılı için uygulanacak %4-%4 artışların enflasyon oranında artırılmasını yazılı olarak da ilgililere ilettik. Bu konunun yeni yılda da takipçisi olacağız. Bu konudaki kararnamenin ilgili hükümlerinin değiştirilmesi gerekmektedir.

Kadro kapsamına alınmayan kamu kurumlarının çalışan üyelerimizin de kadro kapsamına alınması talebimizi de her fırsatta gündeme taşımaya devam ediyoruz.

KİT’lerde çalışan ve kadro alamayan üyelerimiz için de yeni bir kampanya başlattık ve KİT’ler için çıkarılan kararnamenin iptali ile KİT’lerde, taşeron şirket bünyelerinde çalışan üyelerimize kadrolarının vakit geçirilmeden verilmesi talebimizi yineliyoruz.

Sendikamıza üye olan, olmayan tüm taşeron şirketlerde çalışan kadro alamayan kadro alıp ücret ve sosyal haklarına kısıtlama getirilen tüm çalışanlar için mücadelemizi büyük bir kararlılıkla, azimle, umutla sürdürmeye devam edeceğiz.

On yıllardır yaptığımız onurlu mücadelemizde elde ettiğimiz haklarınızı daha ileriye götürmeye azmettik. Yılmadan, usanmadan, vazgeçmeden kadro istikametinde yürümeye devam edeceğiz.

Değerli yol arkadaşlarım, bu faaliyetlerimizi HAK-İŞ ve Hizmet-İş sitelerinden takip edebilirsiniz.

Yeni yılın hedeflerimize bir bir ulaştığımız bir yıl olması temennisi ile tüm üyelerimize selam, saygı ve hürmetlerimi sunarım.


Mahmut ARSLAN

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı


HABERE AİT GÖRSELLER :

31 Aralık 2018 15:21, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu